Gebied: Diemen

Gemeente Diemen wil ambitieus gaan bijdragen aan de behoefte voor windenergie. Zij wil deze opwekking binnen haar gemeentegrenzen realiseren, waardoor unieke natuur- en recreatiegebieden verloren gaan en (toekomstige) bewoners van de gemeenten Diemen, Amsterdam, Weesp en  Gooise meren hinder gaan ondervinden met gezondheidsschade tot gevolg.

Afbeelding afkomstig uit rapport Decisio - Wind en zon in Diemen, dec. 2020

Inspraak leidt tot eerste aanpassing
Inmiddels hebben een tweetal inspraakavonden plaatsgevonden, waarbij grote hoeveelheden bezwaren zijn aangedragen. Dit heeft geleid tot het laten vervallen van één van de zoekgebieden voor deze Industriële Windturbines. (Tiphoogte tot 241 mtr)

Wij zijn absoluut niet tegen windenergie, maar het plaatsen van industriële windturbines in natuurgebieden en dicht bij bewoners, is geen duurzame energie.

Er zijn alternatieven, bijvoorbeeld Wind op zee (Zie: www.windopzee.nl) , of meer zonne-energie op (industriële) daken.

We hebben per brief de gemeente Diemen opgeroepen om af te zien van de plaatsing van Windturbines. Zie hier de brief.

 

Wilt u ook de gemeente oproepen af te zien van deze plannen? Teken de petitie!  (zie hieronder)

Onderstaand de animatie waarbij er turbines worden getoond bij de Diemervijfhoek en de Bloemendalerpolder.

Petitie

Op basis van uw postcode herleiden we tegen welke specifieke plannen uw ondertekening zich richt.

Documenten

Wilt u meer weten of ook bijdragen?

Stuur ons een berichtje: diemen@windalarm.amsterdam 

 

In de media

Agenda

Watermanifestatie: Wind naar Zee Parade

zaterdag 24 april 2021 van: 09:30 tot 17:00
plaats: IJmeer
Meer info

Demonstratie op de Schellingwouderbrug 24 april

zaterdag 24 april 2021 van: 11:45 tot 13:30
plaats: Schellingwoudebrug
Meer info

Windalarm Zuidoost event

zaterdag 1 mei 2021 van: 11:00 tot 16:00
plaats: Amsterdam Zuidoost
Meer info

Demonstratie in het Westerpark

zaterdag 8 mei 2021 van: 14:00 tot 16:30
plaats: Westerpark, Amsterdam
Meer info

Laatste FED vergadering gemeenteraad t.b.v. vaststelling locaties windturbines

donderdag 20 mei 2021 van: 13:30 tot 16:00
plaats: Online
Meer info

Andere gebieden?

Contactgegevens

Team Diemen