Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Diemen worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

 

Gemeente Diemen wil ambitieus gaan bijdragen aan de behoefte voor windenergie. Zij wil deze opwekking binnen haar gemeentegrenzen realiseren, waardoor unieke natuur- en recreatiegebieden verloren gaan en (toekomstige) bewoners van de gemeenten Diemen, Amsterdam, Weesp en  Gooise meren hinder gaan ondervinden met gezondheidsschade tot gevolg.

Afbeelding afkomstig uit rapport Decisio - Wind en zon in Diemen, dec. 2020

Inspraak leidt niet tot aanpassing
Inmiddels hebben een tweetal inspraakavonden plaatsgevonden, waarbij grote hoeveelheden bezwaren zijn aangedragen. Dit heeft (nog?) niet geleid tot het laten vervallen van de zoekgebieden voor deze Industriële Windturbines. (Tiphoogte tot 241 mtr)

Ondanks de claim dat deze windturbines absoluut noodzakelijk zijn om de energietransitie te realiseren, heeft B&W groen licht gegeven om twee energie-slurpende datacenters te realiseren.

Wij zijn absoluut niet tegen windenergie, maar het plaatsen van industriële windturbines in natuurgebieden en dicht bij bewoners, is geen duurzame energie.

Er zijn alternatieven, bijvoorbeeld Wind op zee (Zie: www.windopzee.nl) , of meer zonne-energie op (industriële) daken.

 

Wilt u ook de gemeente oproepen af te zien van deze plannen? Teken de petitie!  (zie hieronder)

Onderstaand de animatie waarbij er turbines worden getoond bij de Diemervijfhoek en de Bloemendalerpolder.

Wat kan jij doen?

  1. Deel de petitie in je netwerk;
  2. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  3. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Contact

Wilt u meer weten of ook bijdragen?

Stuur ons een berichtje: diemen@windalarm.amsterdam 


Documenten

Nieuws