Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Landsmeer worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

 

In Landsmeer maken we ons ernstig zorgen over de mogelijke komst van windturbines in het Landsmeerderveld en op de grens van Landsmeer en Amsterdam. In de RES (Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid) is als zoekgebied het gebied langs de A10 Noord aangewezen. Amsterdam wil hier meerdere industriële windturbines plaatsen. Windturbines langs de A10 Noord hebben grote consequenties. Alle inwoners van Landsmeer zullen te maken krijgen met geluidsoverlast, horizonvervuiling en mogelijk ook slagschaduw.

 

 

Wij onderschrijven het belang om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Duurzame energie hoeft echter niet gerealiseerd te worden met windenergie nabij woningen, dit kan ook op andere manieren.

 

Industriële windturbines veroorzaken onder meer geluidsoverlast, laagfrequent geluid, slagschaduw en knipperende lichten. Dit leidt tot gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn we trots op het Landsmeerdersveld, het Ilperveld en het Noord-Hollands kanaal. Windturbines langs de A10 Noord vervuilen het aanzicht van het landschap. Ons groen zou gevrijwaard moeten blijven van mega industriële windturbines. Windturbines zullen de wezenlijke waarden en kenmerken van het gebied aantasten en daar zijn wij tegen.

Geen meerderheid

 

In de gemeenteraad van Landsmeer is momenteel geen meerderheid voor megawindturbines in het Landsmeerderveld, ondanks dat de Landsmeerse gemeenteraad eerder (stil) heeft ingestemd met de Concept Regionale Energiestrategie en het zoekgebied, waarin het gebied langs de A10 Noord als kansrijk voor de ontwikkeling van megawindturbines wordt gezien. Wij moeten hier dus een vinger aan de pols houden. Bovendien kan de provincie Noord-Holland de komst van windturbines doordrukken. VVD, CDA, PvdA, Lijst Hop en Honing, de SP, D66, Lokaal Landsmeer en Positief Landsmeer hebben zich tegen windturbines in het Landsmeerderveld uitgesproken. GroenLinks lijkt er geïsoleerd voor te staan en verwelkomt het zoekgebied langs de A10 Noord en is voorstander van nog meer zoekgebieden voor windturbines in Landsmeer. Wij roepen de gemeenteraad op om een vuist te maken tegen de plannen van Amsterdam door alle beschikbare politieke en juridische middelen in te zetten. Wij willen geen windturbines in ons groen!

Oproep aan gemeente Landsmeer

 

Wij roepen de gemeenteraad op om een krachtig tegengeluid te laten horen tegen de plannen van Amsterdam. We roepen de gemeenteraad op om een motie aan te nemen met de volgende strekking:

  1. opdracht aan het College om binnen de RES te lobby’en tegen de huidige plannen. Het Amsterdamse zoekgebied langs de A10 Noord moet van de baan;
  2. Geen windturbines binnen een afstand van 2000 meter van bebouwing;
  3. Geen windturbines in Landsmeer;
  4. Geen windturbines op de grens van Landsmeer;
  5. Geen windturbines binnen een straal van 600 meter vanaf de gemeentegrens.

Wat kan jij doen?

  1. Deel de petitie in je netwerk;
  2. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  3. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Contact

www.geenwindmolensinlandsmeer.nl

info@geenwindmolensinlandsmeer.nl

 


Documenten

Nieuws

'Oostzaan fel gekant tegen 150 meter hoge windmolens van Amsterdam, 'Ze worden gigantisch en zijn in iedere achtertuin te zien''

16-12-2020, NH-Dagblad

Amsterdam wil 150 meter hoge windmolens plaatsen bij Noorder IJ-Plas.Dat stuit op fel protest in Oostzaan.