Gebied: Noorder-IJplas

Contact

De bewoners van de Noorder IJplas hebben een eigen website en een eigen plan om duurzame energie op te wekken.

denijp.nl

Bewonersvereniging Zijkanaal H
Peter Verbeek
peer.verbeek@xs4all.nl

 

Nu de provincie dankzij een wetswijziging ruim baan geeft aan windmolens rond de stad, denkt Amsterdam meteen aan de Noorder IJplas. De bewoners van de ruim zestig woonarken die erop uitkijken, hebben een actie comité opgericht. Niet alleen de woonarkbewoners zullen getroffen worden. Niet minder dan 5000 woningen liggen binnen de 1500 meter zone. Inclusief veel inwoners van Zaandam.

Ondertussen heeft de gemeente een intentie overeenkomst getekend met een wind coöperatie bestaande uit bedrijven die toevallig een kantoor hebben in Amsterdam Noord en een Amsterdamse windcoöperatie met leden uit de hele stad. 

De gemeente heeft in juli een intentieovereenkomst getekend met de coöperatie NDSM-Energie om turbines te plaatsen in dit gebied.

De direct aanwonenden zijn hierbij niet betrokken. Ze mogen van het College wel 'participeren' maar niet over de vraag of de turbines hier wel moeten komen.

Res

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaaten van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://Noorder-IJplas.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Noorder-IJplas worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten