Is visserij mogelijk in windpark Borssele? Een onderzoek mét Zeeuwse vissers moet het uitwijzen

Onbekend

14-4-2021

MIDDELBURG - Kunnen vissers ooit hun netten uitgooien in windpark Borssele voor de Zeeuwse kust? Het onderzoek Vissen met de Wind moet die vraag beantwoorden. De provincie, die 39.000 euro bijdraagt, is één van de partijen die het project begeleiden.

Nieuwe windparken op zee slokken visgronden op, tot verdriet van vissers die ageren tegen de ‘industrialisatie van de Noordzee’. Het onderzoek Vissen met de Wind moet uitwijzen of er binnen windparken enige vorm van visserij mogelijk is. Wageningen Marine Research gaat dat uitvoeren, samen met vier visserijorganisaties en een kennisinstelling. Daaraan zullen maximaal 12 vissers deelnemen, van wie de meesten uit Zeeland.

Het onderzoek in windpark Borssele richt zich allereerst op het vissen van kreeft en krab. Daarnaast wordt bekeken of visserij in het windpark technisch en commercieel mogelijk is. In samenspraak met de Zeeuwse visserijsector zullen twee kansrijke vistechnieken worden getest. Ook wordt onderzocht of zeebanket uit windpark Borssele in Zeeland kan worden afgezet. Het totale project kost 4,4 ton, waarvan het Rijk driekwart betaalt.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link