Recordopbrengst uit windmolens en zonnepanelen in maart

Onbekend

2-4-2021 Trouw

Nederlandse windmolens en zonnepanelen hebben in maart op meerdere dagen een recordhoeveelheid duurzame stroom opgewekt.

Op 13 maart was de productie het hoogst. Die dag leverden zonnepanelen en windmolens, zowel op land als op zee, samen bijna de helft van alle elektriciteit die in het land werd gebruikt. De cijfers komen van Energieopwek.nl, een site die is verbonden aan het Energieakkoord en het Klimaatakkoord, waarin de overheid en tal van organisaties afspraken hebben gemaakt over verduurzaming.

In de top-4 van dagen met de hoogste stroomproductie uit zon en wind staan nu uitsluitend dagen in maart 2021. “De stijging komt vooral dankzij de toename van het opgestelde vermogen”, aldus de makers van het overzicht. Zo is de maximale capaciteit van alle windparken op zee in een jaar tijd verdubbeld en het aantal zonnepanelen met 30 procent toegenomen.

In de hele maand maart werd 32 procent van alle elektriciteit die in Nederland is gebruikt op hernieuwbare wijze opgewekt. Vorig jaar was dat 28 procent. De meeste stroom komt dus nog altijd uit fossiele bronnen als kolen en gas, en voor een relatief klein deel uit de kerncentrale van Borssele.

Omstreden biomassa

Onder de noemer ‘hernieuwbaar’ valt ook biomassa. Het gebruik daarvan is omstreden en deskundigen zijn het er niet over eens in hoeverre dat duurzaam mag worden genoemd. Bij de verbranding komt immers CO2 vrij, en dat draagt bij aan opwarming van de aarde. Anderzijds kunnen in theorie oneindig veel nieuwe bomen worden geplant, die op hun beurt weer CO2 opnemen, maar volgens de critici duurt dat te lang en is het leed dan al geschied. Biomassa was in maart goed voor 8,3 procent van alle geproduceerde stroom.

Op 26 maart was het volgens het maandrapport van Energieopwek.nl zelfs korte tijd zo dat 77 procent van de stroom in Nederland op hernieuwbare wijze werd opgewekt. Daarmee maakte maart ‘heel even de toekomst waar’, aldus de opstellers van het overzicht.

Stroom vormt overigens maar een beperkt deel van de totale energievraag. Voor verwarming en industriële processen wordt nog zwaar op aardgas geleund, en in het vervoer zijn fossiele brandstoffen nog veruit het belangrijkst.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Windenergie