Raad schrijft Amsterdamse collega’s: zie af van windturbines

20-1-2021: De gemeenteraad van Zaanstad heeft de collega’s in Amsterdam laten weten grote bezwaren te hebben tegen de bouw van 
drie mega windturbines in of rond de Noorder IJplas. De molens van 150 meter hoog worden een bedreiging voor de bouw van 9000 huizen in de Achtersluispolder, een ontwikkeling die aan moet sluiten bij de nieuwbouw in Amsterdam Noord en Havens West op die in Zaanstad Zuid.