Amsterdam overzicht

Hieronder een overzicht van de 7 “zoekgebieden” waarbinnen het College van Groen Links, D66, PvdA en SP 17 megawindturbines wil plaatsen.

Het Havengebied lijkt een logische keuze vanwege het industriële landschap en omdat er geen woonwijken in de buurt zijn. Daar kunnen maximaal 4 mega turbines geplaatst worden volgens een haalbaarheidsonderzoek van de gemeente. Minimaal 13 molens moeten dan in de andere zoekgebieden komen. Bij alle geplande locaties in de overige zoekgebieden komen de molens tussen de 350 en 700 meter van woonwijken. Dit is vanuit gezondheidsoverwegingen onverantwoord. Volgens de laatste inzichten moeten turbines minimaal 1500 meter van woonwijken komen. Daarmee lijken alleen de turbines in het Havengebied haalbaar. Ook hier zal rekening gehouden moeten worden met toekomstige woningbouw, de mensen die daar werken en de zichtbaarheid vanuit de binnenstad.

Zoekgebieden Amsterdam en omliggende gemeenten