Gebied: Amstelland

Contact

Contactpersoon: Renske Peters, voorzitter van Stichting Beschermers Amstelland

 

Amstelland is een van de zeven zoekgebieden. De Stichting Beschermers Amstelland zet zich in voor het behoud van Amstelland. Beschermers (meer dan 1000) komen uit Amsterdam, Amstelveen en Ouder Amstel.

De Stichting heeft ook RES inspraakreactie gestuurd en samen met 23 andere organisaties bij de Provincie gepleit voor bescherming van dit bijzondere gebied.

In Amstelland kunt u wandelen, varen en fietsen in het prachtige cultuurhistorische landschap waar recreëren en genieten van rust en ruimte samenkomen om de hoek van de stad. Ontdek dit bijzondere deels verborgen landschap in de groene long van Amsterdam.

Stichting Beschermers Amstelland zet zich in om Amstelland voor de toekomst te behouden zodat dit gebied gevrijwaard blijft van
verstedelijking en dat het landschap duurzaam wordt beheerd. Om dit te bereiken hebben wij uw actieve steun nodig. Als Beschermer krijgt u regelmatig informatie over het gebied, activiteiten en ontwikkelingen.

Res

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaaten van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://Amstelland.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Amstelland worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten