Donatie

Met een financiële bijdrage helpt u ons om megawindturbines ver van woonwijken en waardevolle natuurgebieden te houden.

Uw bijdrage wordt ingezet voor juridische acties, contra-expertises, het verder uitbouwen van dit burgerplatform, om zo een onderbouwd en gebundeld geluid te laten horen aan de volksvertegenwoordigers.

Ook maken we huis- aan-huis folders, doen we social media campagnes, maken spandoeken en huren soms inhoudelijke- en juridische expertise in.

Alle mensen werken voor Windalarm op vrijwillige basis.

Doneren kan via een van deze deze opties:
 

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL45TRIO0320381595 ten name van Stichting Windalarm. 

Mocht u een bijdrage willen doen, alvast enorm bedankt! Het is ook een morele steun voor ons.