Nieuwsartikelen

Regering wil 2 kerncentrales (laten) bouwen. Kosten en duur worden positief ingeschat. Onduidelijk is welke kosten ermee zijn gemoeid en wie de risico's draagt. Alle centrales in aanbouw leunen op de overheid. De vraag is of met alle plannen voor wind- en zon er ruimte is voor kernstroom. Het is veel duurder. Een serieuze kosten- baten analyse is nog niet gemaakt.
Uitleg van Arnie Gundersen, een senior in het kernenergiedossier. Hij legt uit wat er mis is gegaan bij de eerdere kernrampen. Wanneer de lessen waren geleerd had Fukushima niet kunnen gebeuren. Evacuaties zijn nooit dequaat geweest. De Benelux is een zeer dichtbevolkte regio. Bij een ramp in Doel, Tihange of Borsele is evacuatie daarom geen optie.
In internationale verdragen zijn kerncentrale-exploitanten slechts beperkt aansprakelijk. De regering past de rest niet bij. Hoezo is kernenergie veilig?

 

Geinteresseerden  kunnen zich nu aanmelden voor het nationale RES congres op 2 november 2022.
Aanmelden via rescongres.nl

 

 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, er is een nieuw college en coalitieakkoord. De reflectiefase over windturbines is grotendeels mislukt, en wethouder Van Doorninck is vervangen door Zita Pels (GroenLinks).

Waar staan we nu? Wat hebben onze inspanningen opgeleverd, en hoe gaat het nu verder? Je leest er er meer over in deze nieuwsbrief.

Belangengroep Windalarm wil middels een referendum de provincie Noord-Holland bewegen af te zien van verruiming van de mogelijkheden om industriële windturbines dichterbij bewoners of in unieke natuur te kunnen plaatsen. Zo liggen er nu voorstellen om de grens van 600 meter tussen wongingen en windturbines te schrappen, waardoor windturbines dichterbij bewoners kunnen worden geplaatst, en is het eerder mogelijk om industriële turbines te bouwen in NNN gebieden en bijzonder Povinciaal landschap.
De gemeente Amsterdam stelde een advies commissie in om de adviseren over de gezondheidsaspecten. Windalarm onderzocht hoe onafhankelijk de leden waren die door wethouder Van Doornick waren aangewezen. De resultaten zijn ontluisterend.

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State de Nederlandse omgevingsnormen voor industriele windturbines onwettig verklaard.

De gehele windturbine lobby in paniek. Tot nu toe konden windturbine projecten zich baseren op de toegestane geluidsnorm van 47dB op de gevel van geluidsgevoelige objecten (woningen). Dit gegeven vertaald naar afstand betekende dat turbines op ongeveer 350 meter van woningen konden worden geplaatst.

De gemeenteraad van Eemsdelta geeft groen licht voor de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid, al is het niet van harte. Een meerderheid van de partijen ging dinsdagavond schoorvoetend akkoord. Ze zijn niet blij met de gang van zaken.

Windparken in Nederland krijgen veel te veel subsidie. Daardoor maken ze grote overwinsten die investeerders in eigen zak kunnen steken. Voor windprojecten die in 2019 en 2020 subsidie kregen, gaat het om zo'n 570 miljoen euro te veel.

Het geld is eigenlijk bedoeld om de klimaatdoelen te halen. De consument draait op voor de subsidies via een heffing op het gebruik van gas en elektriciteit.

Volgende 10