Petitie: Windturbines van land naar zee

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen. 

Petitie

21098 ondertekenaars sinds 12 december

Wij inwoners, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

  1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
  2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

  1. de planvorming inzake de windturbines nabij bewoning, (tuin)parken en natuur te stoppen;
  2. in plaats daarvan onder andere de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
  3. en te werken aan coöperatieve turbineparken op zee;

 

Ondertekenen


Mijn oproep, naam en woonplaats mogen zichtbaar zijn.
Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Van der wal iwm
Landsmeer 
Vanwege de gezondheid van de bevolking is het zeer 9nverstandig windmolens zo dicht bij woonhuizen te plaatsen. Doe dit niet.
Ilona boendermaker
Amsterdam 
Ik woon in een eensgezinshuis (Driebanstraat in Nieuwendam) en ik heb een volkstuin in Noord. Beide worden nu bedreigd door windmolens!!! Belachelijk, kan ik dan nergens mij rust vinden? Ik doe alles voor een beter milieu (zonnepanelen, energiezuinig leven en biologisch tuinieren) maar dit gaat me toch echt te ver..... zet die molens naar op zee of verhoog de energieprijs voor mij part, maar laat die molens uit Noord!! Straks moeten we gaan verhuizen vanwege de trillingen en geluid van de molens. Mijn zoon is daar nl erg gevoelig voor. :-(
T hoen
Amsterdam 
Plaats geen windturbines in een woonomgeving
Koutroumpis G
 
Geen windmolens in Amsterdam Noord
Lampropoulou A.E.
 
Geen windmolens in Amsterdam Noord
Frits Hendriks
Schinnen 
Windturbines horen niet op land maar op zee. Gevaarlijk door geluid en ontsiering van heuvellandschap.
Bubani R
Amsterdam Zuidoost 
Geen windmolens in mijn achtertuin.
rinsma
Amsterdam 
Wind turbines in zee ipv tussen de mensen en dieren!!
A.Jonker
Amsterdam Zuidoost 
NL wordt nu overspoeld door windmolens en zonnepaneel-weiden. Niet doen!
A Henk
Ouderkerk aan de Amstel 
Oprotten
Schep, R
Amsterdam 
Windmolens, zet ze in zee, en zeker niet in of rond de stad of bij volkstuinen
Schuurman
Holten 
Kijk naar alternatieven. In Spanje hebben ze palen als windmolens zonder wieken. De vortex Bladeless. Dat zou mogelijk al een oplossing kunnen zijn. Plaats ze langs de snelweg en maak er dubbel gebruik van, door ze ook als lantaarnpaal in te zetten. Geen tegenspraak van publiek, geen nieuwe horizonvervuiling, geen dooie vogels en wel groene en duurzame energie. Daarnaast heb je niet zoveel energie nodig als mensen energiezuiniger leven met een energiezuinig huis, energiezuinige apparaten en door kennis vergroten door mensen duurzamer met spullen om te laten gaan. Daarnaast is er nog winst te halen in de manier van consumeren en landbouw. (Kiss the ground documentaire op Netflix geeft dit mooi weer)
von Berg S.A.S.
Amsterdam Zuidoost 
Geen windmolens
S. Muilwijk
Gorinchem 
Ik hoor veel verontrustende geluiden over overlast en gezondheidsschade voor bewoners die in de buurt van windturbines wonen. Om te voorkomen dat gezondheid en woongenot onevenredig worden aangetast lijkt het mij logisch dat locaties zeer zorgvuldig worden gekozen. En dat turbines daarnaast ook alleen worden geplaatst als ze beduidend meer energie opleveren dan de fabricatie en plaatsing kosten. Dat laatste is volgens mij ook niet altijd zo. De voordelen wegen dan niet voldoende op tegen alle nadelen. Steek het geld van de gigantische budgetten voor windturbines liever in energieneutraal maken van woningen. Maatregelen bij de bron die zorgen voor wooncomfort ipv overlast.
kees kok
Amsterdam 
Zet ze in je eigen achtertuin
Rovers
Amsterdam 
Eerst beter onderzoek!
van Dillen F
Amsterdam Zuidoost 
De politiek moet zich houden aan de wettelijke afstand van woningen en dus de bewoners ivm geluidsoverlast. Het zou ook wenselijk zijn om het natuurgebied Gaasperplas vrij van windmolens te houden ivm schade voor de vogels en koeien die daar vrij rondlopen. Het negeren van onderzoeken die de schade voor de gezondheid aantonen, is een een kwalijke zaak.
Wiggerink Bert
Amsterdam Zuidoost 
Stop met het plaatsen van windturbines vlakbij woningen
Beekman Carolien
Amsterdam Zuidoost 
Stop windturbines op het land. Ga de zee op. INVESTEREN IN ZONNEPANELEN
I. van der Poel
Amsterdam 
Tuinparken zijn een escape voor de prikkels van de stad. Met windmolens zijn er weer prikkels (geluid en beeld)….! Waar moeten mensen dan nog even de voor de gezondheid zo belangrijke rust vinden?!
W Peters
Gorinchem 
Beter zonnepanelen
J Hendrikse
Gorinchem 
Nederland iste dichtbevolkt voor windmolens
Snoek B
Gorinchem 
Graag geen windmolens in onze kostbare natuurgebieden. Wij zijn als Nederland als het land met de minste bossen van heel Europa. Laat dit dan ook niet gebeuren!
Gesser Sem
 
Het staat te dichtbij! Teveel geluidsoverlast!
Rijpkema H. J
Amsterdam 
Geen windmolens bij tuinparken en woonwijken denk aan onze natuur
KM Koma
Amsterdam 
Plaats geen belachelijk hoge windmolens zo dichtbij huizen.
C. Sijmons- Mooldijk
Amsterdam Zuidoost 
Wij willen een rustige omgeving en nachtrust zoals wij gewend zijn van gein 3. Waar onze kinderen net als wij met natuur kunnen opgroeien en niet met de hinder die samenkomt met de windturbines die gepland staan in ons onaangetaste natuurgebied!
Yvonne Cornelisse
Amsterdam 
Geen windmolens op tuinparken,voor de rust van tuinders en fauna. Wij hebben namelijk bijzondere vogels op de parken.
van Bemmel H
Amsterdam 
Helemaal geen windmolens, kernenergie
Overkamp J.A.M.
Haarlem 
de gemeente Amsterdam af te zien van het plaatsen van windturbines in de directe nabijheid van woningen, natuur en volkstuinen.
kroon
Oostzaan 
Plaats a.u.b. geen windturbines zo dichtbij woonwijken.
Albersmeijer
Amsterdam 
Houdt de Watergraafsmeer bewoonbaar
van derVeen H
Amsterdam Zuidoost 
Luister nu eens naar je bevolking!
Van Opstal L A
Amsterdam 
Bedek liever alle platte daken in Amsterdam met zonnepanelen in plaats van 10 Eiffeltorens te plaatsen! Er zijn genoeg andere alternatieven die minder invasief zijn.
J. noordermeer
 
Laat dit a.u.b.niet gebeuren pal naast onze tuinen!
Burzer-Scherff, H.A.
Amsterdam Zuidoost 
Plaats a.u.b. geen windturbines zo dichtbij woonwijken.
Daniels D. S. A.
Amsterdam Zuidoost 
Plaats de windmolens in het zeegebied en niet op land; meer energie rendement. Heel belangrijk: het bespaart ellende bij bewoners.
Blitzblum rm
Baarn 
Niet te doen om Zulke grote molens vlak bij huizen te zetten. Wij gaan daar binnenkort wonen. Niet te doen!
Van Asch M.P.
Gorinchem 
Groene energie is goed, maar mag nooit ten koste gaan van de gezondheid en welzijn van de burgers. Windmolens zijn bewezen slecht voor de gezondheid als ze binnen een straal van 10 maal de hoogte worden geplaatst van plekken waar mensen wonen of werken
Marianne Floore
Weesp 
Geen windmolens