Petitie: Windturbines van land naar zee

 ondertekeningen

Sinds start op 12 december 2020

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen.  

Petitie

Wij Amsterdammers, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

  1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
  2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

  1. de planvorming inzake de windturbines -met uitzondering van het Havengebied- te stoppen;
  2. in plaats daarvan de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
  3. en te werken aan een Amsterdams turbinepark op zee;

 

Ondertekenen


Mijn oproep, naam en woonplaats mogen zichtbaar zijn.
Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Fischer H E
Amsterdam 
Stop windmolens in HEEL Amsterdam!!
swanet van Grootveld
Overberg 
Geen windmolen op land. Kijk naar het noordzee akkoord. Gezondheid van burgers staat voorop!
I.M.T. Rebers
Amsterdam 
Windturbines überhaupt zijn geen oplossing. Ook niet op zee waar het het net zo goed een enorme impact op het zee- en vogelleven heeft. Uiteindelijk komt ook dat weer bij de mens terug.
B.T. Waagemans
Amsterdam 
Geen windturbines bij woonwijken en zeker niet in dat beetje groen dat wij in en rond Amsterdam hebben. Ik ben sowieso tegen die molens.
JWMH van de Wall
Scherpenzeel 
Overheid, kom in opstand voor je burgers tegen de waan van windmolens zodat we niet in en mad Max horror film terecht komen waar alleen stakeholders rijk van worden en voor dat onze mooie kleine land totaal aan flarden gaat! Gebruik je gezonde verstand en bescherm ons tegen deze idiote onhaalbare doelen!
Lakatos C.Z.
Amsterdam 
Ga is eerst een jaar naast een wind turbine wonen voor jullie een beslissing nemen. Gebruik de daken ??????????
Wendrich AP
Baambrugge 
Bezint eer ge begint de laatste stukken prachtig landschap in onze regio voor altijd te verminken met megalomane windturbines en zonnevelden. Er zijn alternatieven met meer respect voor de leefomgeving.
Vergouw E.J.M.
Ouderkerk aan de Amstel 
Laat het prachtige landschap niet verpesten door windturbines en zonneparken. En ook nog dicht bij het woongebied.
Timmer IJ
Oostzaan 
College van B&W, wilt u aub de plannen inz windturbines stoppen omdat dit schadelijk is voor onze gezondheid fysiek en mentaal.
Roodnat B.
Diemen 
Geen windturbines in de buurt van de bebouwde kom. Zorg eerst dat de opgewekte stroom elders volledig kan worden opgeslagen en door het hele land gedistribueerd kan worden.
Van der leek
Driebergen-Rijsenburg 
Stop met windmolens plaatsen en durf nee te zeggen slecht voor vogels vogeltrek zeeleven ontsiert landschap lawaai subsidiegevoelig en burgers krijgen door strot gedrukt dat is naar gevoel te weinig onderzoek naar nadelen gedaan
Lettinga AT
Amsterdam 
Meer afstand in acht nemen van plaatsing windturbines bij woonwijken, natuurgebieden en landelijk recreatiegebied.
E.C Vriesman
Amsterdam 
Amsterdam is té klein en dichtbevolkt voor Windmolens. We hebben al genoeg overlast van Schiphol en ander verkeer, wat onze gezondheid aantast.
Disselhoff Gribnau, M.R.
Amsterdam 
Windmolens van dit formaat en op locaties in Amsterdam zijn uit den boze. Dit doet me denken aan de reusachtige computers van vroeger en kijk hoe ze nu zijn. De vraag is ook of ze voornamelijk voor datacenters worden gebouwd. Zonnepanelen op alle daken van kantoren en bedrijfspanden, dat moet eerst.
Witte T
Amsterdam 
Windmolens op zee en veel meer zonnepanelen op de daken!!
Schulp. S.
Amsterdam 
Lange termijn plannen maken met visie om klimaat doelen te halen. Geen windmolens om Amsterdam.
M B Braat
Abcoude 
Te onderzoeken lokaties voor windmolens in westelijk havengebied en op zee.
Netten, G
Amsterdam Zuidoost 
Het is niet juist dat het probleem van windenergie door iedere gemeente in Nederland moet worden opgelost, waar voorheen electiriciteitscentrales een regionale of nationale functie hadden.
Schram K.J.D.
Amsterdam 
Stop er mee en luister naar de burgers ,het zelfde geld voor de verhoging van de huur van volkstuinen.Noordzee kanaal is goede plek daar is ruimte.
Sommeijer M
Utrecht 
Geen windmolens rond amsterdam
Sommeijer -Krijgsman L.J.
Utrecht 
Geen windmolens rond Amsterdam
Entjes D.
Amstelveen 
Windenergie lijkt deels voornamelijk rendabel door subsidies bij aanleg. Betreft zonnepanelen, de velden, moet er veel meer focus komen op gebruik bestaande daken bedrijfspanden en daken van openbare ruimten.
Peter Godijn
Amsterdam 
zie petitie
Conradi
Abcoude 
Stop nu eens met de laatste groengebieden rond Amsterdam voor eeuwig te beschadigen . Stop nu eens met het doorduwen van het windmolenplan in dicht bewoonde gebieden rond groengebieden die zo belangrijk zijn voor de natuur en voor de bewoners. Plaats de molens op zee of kijk naar alternatieven.
Post R.
Abcoude 
Kijk verder dat windturbines, er zijn 5 grote rivieren en eb en vloed binnen Nl. Plaats hier turbines is. 24/7 - 365 dagen per jaar. Geen overlast, gezondheid risico's en schone energie
Berger
Diemen 
Denk aan de gezondheid en welzijn van bewoners in drukbevolkte gebieden.
O.van Eijkelenburg
Amsterdam Zuidoost 
Bezint eer gij begint! Het hoeft niet ziekmakend te zijn om onaanvaardbaar hinderlijk te zijn!
Beckman B
Amsterdam Zuidoost 
Stop met die windmolens bullshit!!! Ze zijn niet duurzaam, niet groen en vogelslachters.
meeder s
Amsterdam 
gebruik meer wat er beken is uit wetenschappelijk onderzoek. Alle onderzoeken wijzen uit dat windturbines te dicht in bebouwde kom ziekmakend zijn.
Dijkstra rf
Amsterdam 
Voor alternatieve energie, maar zonder last voor bewoners
J van Nes
Amsterdam 
Geen ontsierende en lawaaiige windmolens in Amstescheg, vlakbij woningen. Dit kleine stuk natuurgebied moet hiervan gevrijwaard blijven. GroenLinks moet zich schamen
F.B. en A. van der linden
Ouderkerk aan de Amstel 
Stop met het plaatsen van windturbines op zee en op het land!
M.A.M. Hegge
Amsterdam 
Geen windmolens in Amstelscheg of andere delen waar woningen staan
H. Drukker
Amsterdam 
Geen windmolens in Amsterdam, Er is voor de bewoners al meer dan genoeg overlast oa door een veel te hoge uitstoot van fijnstof. En dan ook nog het laag frequente geluid en slagschaduw van windmolens, totaal onacceptabel.
De Boer
Amsterdam Zuidoost 
Stop plannen windturbines op land en zeker nabij woonwijken
Griffioen-Snel J.
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines dichtbij woningen of in de natuur. Het is allang bekend dat het voortdurende geluid en slagschaduw ziekmakend is. Het lijkt me dat de volksgezondheid een hogere prioriteit heeft dan dat de gemeente Amsterdam en Diemen hiermee schetst.
Van der Berg
Diemen 
In een kleine gemeenten zoals Diemen ingesloten door snelwegen is dit project erbij ronduit belachelijk
Suers
Amsterdam 
Werk an een turbinepark op zee.
Sannah Seljee
Amsterdam 
Zijn jullie gek!!
Fadaei T.
 
Zelfstandig Geen windmolen wel dakramen