Petitie: Windturbines van land naar zee

 ondertekeningen

Sinds start op 12 december 2020

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen.  

Petitie

Wij Amsterdammers, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

  1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
  2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

  1. de planvorming inzake de windturbines -met uitzondering van het Havengebied- te stoppen;
  2. in plaats daarvan de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
  3. en te werken aan een Amsterdams turbinepark op zee;

 

Ondertekenen


Mijn oproep, naam en woonplaats mogen zichtbaar zijn.
Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Lievaart Y.
Landsmeer 
Luister naar de bewoners, alsjeblieft! Wij vrezen voor onze gezondheid en ons woonplezier.
Zondervan, J
Amsterdam Zuidoost 
investeer liever in kerncentrales
achter.j.m
Diemen 
STOP WINDTURBINES OP HETLAND.
Wehman
Amsterdam Zuidoost 
Naast mn huis???
Rijks
Amsterdam Zuidoost 
Naast mn huis? Nooit!!!
Urbanus M.
Amsterdam 
Windmolens meer dan 1,5 km uit bebouwing
Van Eldik F.C.
Abcoude 
Geen windturbines in Natuurpark De Hoge Dijk. Verstoring van de natuur en overlastgevend voor de bewoners van Abcoude en Amsterdam Zuid-Oost.
Brockhus M.L.
Abcoude 
In het Natuurgebied De Hoge Dijk geen megawindturbines. Het is niet voor niets een toegewezen natuurgebied!
W.Bouwmeester
Den Ilp 
Windmolens op zee en zonnepanelen op alle daken.
Scheltema T
Amsterdam Zuidoost 
Geen windmolens op plekken waar het nu nog heerlijk rustig is an de randen van de stad, waar de mens de drukte kan ontlopen en zeker niet bij de Gaasperplas! Zonnepanelen op daken maken geen herrie en slagschaduw!!
Walraven E
Amsterdam Zuidoost 
Windmolens prima maar graag op zee.
G.J.W. Wassmer
Amsterdam Zuidoost 
Geen windmolens aan de Gaasperplas. De mega turbines zo ver mogelijk vd bewoonde wereld plannen. Zoals dat nu ook al gebeurt.
Groenhuijzen, J.
Amsterdam Zuidoost 
Respecteer alstublieft mijn gezondheid en leefcomfort en plaats deze megawindturbines niet zo dicht bij woonhuizen.
Laagwater R.B.
Amsterdam Zuidoost 
Zorg ervoor dat het vervangen van de milieuvervuilende energie opwekkers niet vervangen worden door andere milieuvervuilers, landschapsvervuilers en ziekmakende energie-opwekkers.
Smit, A.E.
Amsterdam Zuidoost 
Respecteer alstublieft mijn gezondheid en leefcomfort en plaats deze megawindturbines niet zo dicht bij woonhuizen.
CA de Bakker
Amsterdam 
Plaats windmolens niet dicht bij woonwijken
Vrees-vonk GJ
Landsmeer 
Zet ze in zee Wees zuinig op de gezondheid van de bewoners
Van Vuuren
Diemen 
Windmolens niet in de nabijheid van woonwijken. Waar mogelijk zonnepanelen op de daken van Nederland!
Kuijlenburg H
Amsterdam Zuidoost 
Denk nou even na College van B&W, je gaat toch niet serieus overwegen om dit soort reusachtige ondingen vlak bij de woonwijken te plaatsen. Of heb je soms een tik van de molen te pakken?
K. Meulemans
Amsterdam Zuidoost 
geen windmolens in en om amsterdam
R.H. van Gend
Amsterdam Zuidoost 
geen windturbines in en rondom Amsterdam
C. Van der Ster
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines in onze achtertuin!!
Timmermans MG
Amsterdam Zuidoost 
Onze buurt, nee héél Zuidoost, leefbaar houden graag! Schone energie kan ook zonder gemeenschappen en milieu te verzieken!
Eggerding, s. M.
Amsterdam 
Helemaal geen windmolens! Ook niet op zee!
Ris G.
Amsterdam Zuidoost 
Waardeloos om zo'n mooi gebied zo te verpesten . Doe het niet . Denk aan onze gezondheid. Kijk eens naar het terrein van Waternet . Hoeveel zonnepanelen kunnen daarop geplaatst worden ?
Steeman M.C.
Amsterdam 
Geen windturbines bij de woonwijken en in de natuur!
Floor R
Landsmeer 
Geen windmolens op land
Breugel
Amsterdam Zuidoost 
Plaats geen windturbines nabij woonwijken en parken/natuurgebieden in/rondom Amsterdam
Pronk
Amsterdam 
Groene stroom is echt goed maar niet op plekken waar t schade aanricht aan de gezondheid!!
Hélène van Kampenhout
Amsterdam 
Ik ben hier zeer op tegen!!! Zet alle daken vol met zonnepanelen!! Dat is veel beter voor mens en dier.
van der Niet
Amsterdam 
Leer van de gas-ellende in Groningen!! Houd rekening met de burger als jullie die vertegenwoordigen. Windmolens alleen op zee!!
Ter Hoeven M
Amsterdam 
Ik ben vóór groene energie mariner ten koste van de leefbaarheid voor dier en mens! Deze windturbines zijn veel te groot in een klein land als Nederland. Er moet creatiever nagedacht gaan worden over alternatieven!
de Lange W.J.M.
Abcoude 
Alstublieft Voorkom natuur- en gezondheidsschade door geen mega windturbines in onze mooie natuur- en recreatiegebied te plaatsen
Blitzblum E
 
Stop met windmolens in en rond Amsterdam. Luister naar het protest. Erken eens dat er geen draagvlak voor is.
van Dam L. C.
Amsterdam 
Zoals aangegeven tijdens het inspreken van 3 februari 2021 hebben al veel mensen laten weten tegen het plaatsen van windturbines te zijn in en rondom Amsterdam Noord. Als Amsterdammer en bewoner van Amsterdam Noord ben ik ook tegen plaatsing van de geplande windturbines rondom en tussen woonwijken. Redenen: Geluidsoverlast, gezondheidsklachten en negatieve effecten op de natuur zijn op vele manieren naar voren gebracht. Daarbij wil ik nadrukkelijk aangeven dat de productie van windturbines plaatsvindt in de lagelonenlanden, wat grofweg neerkomt op moderne slavernij en uitbuiting. Deze aspecten lijken op de achtergrond geschoven om als Nederland/Amsterdam te kunnen voldoen aan de energietransitie-opdracht van het Klimaatakkoord 2015. Dat is hypocriet. Daar mag Amsterdam haar ogen niet voor sluiten. Ik hoop dat het DB en SDC van Amsterdam Noord hiervoor haar verantwoordelijkheid neemt en een ongevraagd negatief advies uit brengt aan de stad Amsterdam om windturbines te plaatsen in en rond woonwijken voor de energietransitie. Met vriendelijke groet
Timmermans B
Abcoude 
geen megawindturbines op land
Bussel u.f. van
Abcoude 
Geen mega-windmolens bij het Abcoudermeer. De geluidsoverlast is ziekmakend, dus onaanvaardbaar.
Beersma M.F.C.
Abcoude 
De recreatiegebieden Gaasperplas, Hoge Dijk Abcoudermeer en Oudekerkerplas worden intensief gebruikt door alle bewoners van dichtbevolkte woonwijken van Adam ZO, Weesp, Abcoude en Ouderkerk a/d A. Megaturbines midden in deze kleinschalige watergebieden schaden rust en ruimtegevoel voor velen en staan <600m van grote woonwijken. Dit mag gewoon niet gebeuren!
Schmitz R.C.M.
Abcoude 
Geen windturbines aan Abcoudermeer, Geingebied en Amstellandgebied
Elhajoui Eljaafari
Diemen 
Geen windmolens!