Gebied: Landelijk Noord

Contact

  • Team Noord A-10

 

Ook Landelijk Noord is het rauw op het dak gevallen dat Amsterdam zelfs het groen van Waterland noemt als optie voor windmolens, al komt deze mogelijkheid pas in beeld als alle andere zoekgebieden te weinig opleveren. “Een enorme verrassing,” zegt voorzitter Yvonne Breedijk van de Centrale Dorpenraad. “Het is ineens ingetekend.” 

www.centraledorpenraad.nl/regietafel-landelijk-noord

De Stichting Behoud Waterland is de organisatie van liefhebbers van de regio Waterland. De SBW beoogt het landschap, de natuur en het leefklimaat van de regio Waterland te beschermen en te versterken. Onder de regio Waterland verstaan we het grondgebied van de gemeenten Zeevang, Edam-Volendam, Beemster, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Purmerend, Waterland en het landelijk deel van stadsdeel Amsterdam-Noord. De SBW concentreert haar werkzaamheden op drie activiteiten:

  1. Het vergroten van de betrokkenheid van de liefhebbers bij Waterland.
  2. Het vertellen over en promoten van de groene waarden van Waterland.
  3. Het kritisch volgen en beïnvloeden van het overheidsbeleid.

 

 

Windmolens en zonneweiden passen niet in de regio Waterland. Zonnepanelen op daken, gevels en geluidswanden wel. Dat is de boodschap van de Stichting Behoud Waterland nu gemeenten en provincie bezig zijn met het opstellen van Regionale Energie Strategieën.

De opwekking van duurzame energie is urgent. Op basis van het vorig jaar gesloten nationale Klimaatakkoord heeft de rijksoverheid Nederland verdeeld in dertig energieregio’s. Die regio’s moeten onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt. Dat moet per energieregio leiden tot een Regionale Energie Strategie (RES).

 

De provincie Noord-Holland is opgedeeld in twee energieregio’s: Noord-Holland Noord en Zuid. Noord-Holland Zuid is op zijn beurt weer onderverdeeld in zes deelregio’s. De regio Waterland, het werkgebied van de Stichting Behoud Waterland (SBW), valt grotendeels onder de deelregio Zaanstreek/Waterland. Alleen het landelijk gebied van Amsterdam-Noord valt onder de deelregio Amsterdam.

De SBW is een groot voorstander van de verduurzaming van onze energievoorziening. Zij vindt dat op landelijk niveau moet worden gekeken waar deze windmolens het beste geplaatst kunnen worden, gelet op de functies en kwaliteiten van de verschillende gebieden. De ruimtelijke kwaliteit van een gebied kan een goede reden zijn om er geen windmolens toe te staan.

 

 

De regio Waterland heeft unieke natuur- en landschapswaarden. Denk aan de landschappelijke openheid, het belang voor weidevogels en het cultuurhistorische aanzien. Daar zijn waarden die we moeten koesteren en niet aantasten. De SBW is van mening dat windmolens daarom niet mogen worden toegestaan in de regio Waterland.

De belangen van de bewoners worden hier behartigd door de Dorpenraad. Zij hebben een eigen website.

 

Hieronder zie je een animatie.

Res

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaaten van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://Landelijk-Noord.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Landelijk Noord worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten