Megawindturbines horen op zee, niet bij bewoners en in de natuur.

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit is onderbouwd in diverse papers die we hierover hebben geschreven na gedegen onderzoek. Het huidige wind op land beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking voor de energie transitie als zodanig en wordt door het college van rijksadviseurs (Rijksbouwmeester) afgewezen als leidend tot verrommeling van ons land. 

We zijn inmiddels actief in diverse regio's. Wilt u als actiecomité meedoen of koppelen met Windalarm? Stuur een e-mail naar info@windalarm.org.

Hotlinks

Lees eerdere berichten

Agenda

Watermanifestatie: Wind naar Zee Parade

zaterdag 24 april 2021 van: 14:00 tot 16:00
plaats: IJmeer
Meer info

Windalarm Zuidoost event

zaterdag 1 mei 2021 van: 11:00 tot 16:00
plaats: Amsterdam Zuidoost
Meer info