De gemeente Amsterdam faciliteert het indienen van zienswijzen vóór windturbines in de natuur van stadspark Noorder IJplas.
Wij faciliteren graag het tegenovergestelde. Lees in het bijgevoegde document hoe je t/m 2 april met een zienswijze tégen dit onzinnige plan omwonenden én stadsnatuur helpt beschermen.

lees verder

Deze pdf's bevatten de gebundelde WOO documenten over het windproject Noorder IJplas.
Het WOO verzoek is gedaan in september 2023 en de documenten kwamen in december 2023 beschikbaar.

WOO Amsterdam deel 1/2/3/4 bevat de documenten van het WOO verzoek aan de Gemeente Amsterdam.
In deze documenten niet alleen informatie over Windpark Noorder IJplas maar ook over de Reflectiefase.

WOO OD deel 1/2 zijn de resultaten van een WOO verzoek aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over het windproject Noorder IJplas.

De WOO bundels zijn ter referentie voorzien van pagina nummers.

lees verder

Hoe provincie Utrecht goedwillende burgers verantwoordelijk maakt voor wat de huidige coalitie wil aanrichten en Tips om niet in de fuik te belanden.

lees verder

 

Geinteresseerden  kunnen zich nu aanmelden voor het nationale RES congres op 2 november 2022.
Aanmelden via rescongres.nl

 

 

lees verder

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, er is een nieuw college en coalitieakkoord. De reflectiefase over windturbines is grotendeels mislukt, en wethouder Van Doorninck is vervangen door Zita Pels (GroenLinks).

Waar staan we nu? Wat hebben onze inspanningen opgeleverd, en hoe gaat het nu verder? Je leest er er meer over in deze nieuwsbrief.

lees verder

Belangengroep Windalarm wil middels een referendum de provincie Noord-Holland bewegen af te zien van verruiming van de mogelijkheden om industriële windturbines dichterbij bewoners of in unieke natuur te kunnen plaatsen. Zo liggen er nu voorstellen om de grens van 600 meter tussen wongingen en windturbines te schrappen, waardoor windturbines dichterbij bewoners kunnen worden geplaatst, en is het eerder mogelijk om industriële turbines te bouwen in NNN gebieden en bijzonder Povinciaal landschap.

lees verder

De gemeente Amsterdam stelde een advies commissie in om de adviseren over de gezondheidsaspecten. Windalarm onderzocht hoe onafhankelijk de leden waren die door wethouder Van Doornick waren aangewezen. De resultaten zijn ontluisterend.

lees verder

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State de Nederlandse omgevingsnormen voor industriele windturbines onwettig verklaard.

De gehele windturbine lobby in paniek. Tot nu toe konden windturbine projecten zich baseren op de toegestane geluidsnorm van 47dB op de gevel van geluidsgevoelige objecten (woningen). Dit gegeven vertaald naar afstand betekende dat turbines op ongeveer 350 meter van woningen konden worden geplaatst.

lees verder

Windparken in Nederland krijgen veel te veel subsidie. Daardoor maken ze grote overwinsten die investeerders in eigen zak kunnen steken. Voor windprojecten die in 2019 en 2020 subsidie kregen, gaat het om zo'n 570 miljoen euro te veel.

Het geld is eigenlijk bedoeld om de klimaatdoelen te halen. De consument draait op voor de subsidies via een heffing op het gebruik van gas en elektriciteit.

lees verder

De plannen voor 17 windturbines binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen blijven voor opschudding zorgen: 48 deelnemers aan de gemeentelijke klankbordgroepen overwegen uit het participatietraject te stappen. Het stadsbestuur organiseert op last van van de gemeenteraad een 'reflectiefase', waarin de zorgen en van burgers en organisaties gehoord moeten worden.  Maar deze deelnemers aan de sessie's zijn ontevreden met de manier waarop de gemeente hun input verwerkt. Daarom komen ze met een gezamelijk statement.

lees verder

Lees eerdere berichten

Op de hoogte blijven?

Wilt u uw e-mail hier invoeren?
Wilt u uw postcode hier invoeren?

Agenda

Hotlinks