Gebied: Zeeburgereiland

Contact

Olaf Smits
Zeeburgereiland@windalarm.amsterdam

 

Op basis van het advies van Dr. Jan de Laat dienen de windturbines op minimaal 10 x de paalhoogte van woningen te staan om gezondheidsschade te minimaliseren (1500 meter). Zie Rode cirkels. Heel Zeeburgereiland is daardoor in de gevarenzone.

Verbroken beloftes

Zeeburgereiland is opgezet als innovatieve wijk in het water. Huizen zijn en worden verkocht / verhuurd onder het mom van rust, ruimte en vrij uitzicht. Amsterdam heeft zich als stad hiermee wereldwijd op de kaart gezet als toonbeeld hoe nieuwe wijken ontwikkeld kunnen worden met behoud van natuurwaarden. De nu gepresenteerde windturbineplannen zijn een beleidsbreuk: woonfunctie wordt ondergeschikt gemaakt aan een misplaatst maatschappelijk belang. Het zal leiden tot fikse prijsdaling van woningen, verlies aan woonvreugde en gezondheidsschade. De politiek toont zich hiermee een onbetrouwbare partner voor haar burgers. Ze zal ook zichzelf in de vingers snijden: nieuwe wijken (Sluisbuurt!) voor duizenden bewoners zijn nog in ontwikkeling. Wie wil daar dan nog wonen?

Natuurorganisaties zijn tegen

Het IJmeer is onderdeel van het IJsselmeergebied, dat internationaal erkend Natura 2000 gebied is. De windturbines bij Zeeburgereiland zullen trekvogels in hun gedrag verstoren en doden. Natuurorganisaties waaronder Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Natuur en Milieu Noord Holland en het Landschap Noord Holland hebben zich daarom al tegen de windturbines bij Zeeburgereiland uitgesproken. Zij hebben alternatieven elders in Noord Holland aangedragen. Ook is het de vraag of de bij het Vuurtoreneiland geplande windturbines samengaan met de UNESCO Werelderfgoed status van het eiland.

Res

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaaten van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://Zeeburgereiland.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Zeeburgereiland worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten