Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in IJburg worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

 

IJburg is een van de zoekgebieden waar turbines zouden kunnen komen tot 350 meter van de woonkernen. De samenwerkende natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord Holland hebben al eerder bekend gemaakt tegenstander te zijn van windmolens in het gehele IJsselmeergebied, en  benoemden ook specifiek het IJmeer als  no-go gebied. Zie visie op de concept RES Noord Holland Zuid van de natuurorganisaties:

https://www.landschapnoordholland.nl/files/2020-10/Reactie%20natuurorganisaties%20zoekgebieden%20RES%20NHZ.pdf

 

Deze animatie laat zien hoe de gemeentelijke plannen eruit kunnen zien. Moderne windturbines zijn veel groter dan wat we kennen omdat de techniek voorschrijdt en grotere molens rendabeler zijn dan kleine.

 

 

Wat kan jij doen?

  1. Deel de petitie in je netwerk;
  2. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  3. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Contact


Documenten

  1. Bijeenkomst Windalarm IJburg Zeeburgereiland 14dec waar hebben we het over.pdf
  2. Factsheet natuur zoekgebied windturbines IJburg IJmeer.docx

Nieuws

'IJburgers laten zich horen over de plaatsing van windmolens'

8-1-2021, IJburg TV

Op donderdag 7 januari ontrolde Windalarm Amsterdam een gigantisch spandoek van 200 m lang op de Bert Haanstrakade. Doel was om te laten zien hoe enorm een windmolen is. Honderden IJburgers waren aanwezig om hun ongerustheid te laten horen aan wethouder van Doorninck over de plaatsing van de windmolens en de gevolgen voor hun gezondheid.


'IJburgers massaal tegen plannen voor windmolens: 'Iedereen gaat het heel hard horen''

7-1-2021, AT5

Bewoners van IJburg hebben vanmiddag geprotesteerd tegen de plannen voor een aantal windmolens in het IJmeer. Ze vrezen onder meer voor geluidsoverlast en gezondheidsschade. 

Meer dan zesduizend bewoners hebben inmiddels een petitie ondertekend om de windturbines elders te laten plaatsen. Vanmiddag verzamelde een groot deel van de tegenstanders zich op de Bert Haanstrakade. 


'A'dam krijgt 17 megawindmolens?'

7-1-2021, Telegraaf

Amsterdammers willen meedoen met de vergroening en zijn in groten getale voor het gebruik van zonne-energie en windenergie. Het college van B en W heeft nu 17 windmolens ingetekend, verspreid over de stad. Maar het verzet