Gebied: IJburg

Contact

 

IJburg is nog altijd zoekgebied: midden op het IJmeer is maart 2021 zelfs een driehoek verklaard tot "voorkeursgebied" voor windturbines. Daarmee verklaart Windalarm IJburg dit tot "oorlogsgebied" met gemeente en energiebedrijven. Het is namelijk belangrijk vogelgebied, Unesco erfgoed gebied (de Stelling van Amsterdam) en bovendien nieuw woongebied: hier gaan duizenden toekomstige bewoners van de nieuwe eilanden last van krijgen. Het protest op IJburg heeft gelukkig de turbines vlak voor de kade al weggestreept, maar de strijd is zeker nog niet gestreden.Zie onze factsheet en positie onderaan deze pagina.

Samenwerkende natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten en Vogelbescherming hebben al vaak verklaard tegenstander te zijn van windmolens in het gehele IJsselmeergebied, en benoemden oa tijdens de expert sessie met de gemeentr Amsterdam ook specifiek het IJmeer als  no-go gebied. . Zie oa visie op de concept RES Noord Holland Zuid van de natuurorganisaties:

https://www.landschapnoordholland.nl/files/2020-10/Reactie%20natuurorganisaties%20zoekgebieden%20RES%20NHZ.pdf

Res

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaaten van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://IJburg.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in IJburg worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten