88% geschikte bedrijfsdaken niet voorzien van panelen

Onbekend

Datum: 22-3-2021 Solar365

Slechts 12% van de bedrijfsdaken die geschikt zijn voor zonnepanelen wordt hiervoor benut. Zo blijkt uit Benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ van adviesbureau Over Morgen.

In 2019 werd de eerste benchmark gelanceerd. Anderhalf jaar en drie SDE+(+) rondes verder was het volgens het adviesbureau tijd om de stand van zaken op te maken en de ontwikkelingen in beeld te brengen. Op hun website delen zij hun bevindingen en conclusies.

“In Nederland bevinden zich ruim 140.000 panden met een dakoppervlak groter dan 1.000 m2. Het gezamenlijk oppervlak van deze daken is ongeveer 38.000 ha. We noemen dit de theoretische potentie”, menen de adviseurs.

Grote onderlinge verschillen

Een gedeelte van dit theoretische oppervlak kan volgens de onderzoekers niet worden benut omdat bijvoorbeeld de draagkracht van het dak onvoldoende is of omdat de afstand tussen het pand en het elektriciteitsnet te groot is.

In de kaart van Over Morgen is per gemeente te zien wat het theoretisch potentieel beschikbare dakoppervlak is. Via hun website kan er exact gekeken wat het beschikbaar oppervlak per specifieke gemeente is.

https://benchmarkzon.overmorgen.nl/

Conclusies

Over Morgen concludeert in hun rapport: “Begin 2021 was ca. 12% van het beschikbare dakoppervlak voorzien van zonnepanelen. Dat betekent dat 88% van het theoretisch potentieel beschikbare dakoppervlak nog niet is benut. In totaal is er op dit moment (tot en met de voorjaarsronde 2020) voor 28 procent van het theoretische dakoppervlakte een SDE+ aanvragen gedaan. In de vorige benchmark was dit nog 17 procent. Er is dus sinds de vorige benchmark voor ruim 11 procent meer m2 dak aangevraagd voor zonnepanelen (dit betekent alles wat er in de voor -en najaars ronde 2019 en voorjaarsronde 2020 is bijgekomen).”

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 7592

tinyurl: link