BBB maakt zich zorgen over plaatsing windmolens: ‘Groene ruimte wordt volgeplemd, burgers worden niet betrokken’

Onbekend

3-5-2021 NPORadio1

De plaatsing van windmolens, windturbines, zonneweides en datacentra zorgt voor veel onvrede en weerzin bij omwonenden. "Het gaat in zo'n hoog tempo", zegt Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) in WNL Op Zaterdag. "De groene ruimte wordt volgeplemd met datacenters en megazonneparken."

Om de doelen van het klimaatakkoord te behalen moet Nederland massaal over op duurzame groene energie. Maar burgers voelen zich slachtoffer als ze de lasten krijgen, maar niet de lusten van een ongevraagde windturbine in de achtertuin. "Wij maken ons zorgen over in hoeverre de burger daarbij wordt betrokken", zegt Van der Plas. "En in hoeverre profiteren zij ervan? Heel veel geld en subsidies verdwijnen in de zakken van grote buitenlandse investeerders."

Van der Plas snapt wel dat boeren ingaan op lucratieve aanbiedingen bij dit soort projecten. "Ik kan me voorstellen dat boeren hun grond verhuren om er windmolens of zonneparken op te zetten. Het is extra inkomen voor een boer, maar een boer moet zijn inkomen kunnen halen uit voedselproductie. Een ambtenaar heeft ook geen krantenwijk erbij."

Zorgen over participatie burgers

Ook onderzoeker participatie en digitalisering in windenergie aan de Universiteit van Wageningen, Helena Solman, maakt zich zorgen over de mate waarin burgers worden betrokken. "Participatie is echt belangrijk. Participatie betekent niet alleen mensen informeren, maar echt betrekken. Burgers moeten niet alleen ja of nee kunnen zeggen tegen een project, maar echt actief kunnen meedenken."

Om de inspraak van burgers bij deze projecten te verbeteren, moeten er ook lokale referenda komen, zegt Van der Plas. "Ook de mensen die niet participeren in zo’n project, moeten een uitspraak kunnen doen over hun leefomgeving."

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over RES-beleid