Epidemioloog haalt uit: ’RIVM-conclusies over windmolens deugen niet’

Nieuws

Datum: 3-11-2021

UTRECHT - De conclusie dat windturbines slechts lichte klachten als hinder en slaapverstoring veroorzaken, zoals het RIVM in 2020 concludeerde, deugt niet en moet van tafel, stelt epidemioloog Dick Bijl. In opdracht van Windwiki, een collectief van bezorgde artsen, hield hij de onderliggende studies voor de geruststellende RIVM-publicatie tegen het licht.

Politici en bestuurders steunen op de RIVM-rapporten als bewijs dat er, ondanks klachten en verzet van omwonenden, weinig mis zou zijn met hoge windmolens nabij bebouwing. Bijl, ex-hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin met lange ervaring in het beoordelen van gezondheidsonderzoek, fileert echter de studies die de basis vormen voor de conclusies van het rijksinstituut.

„De meeste studies waarop het RIVM zich heeft gebaseerd, zijn kwalitatief slecht onderzoek”, verklaart Bijl. „Uit slecht onderzoek mag je geen vergaande conclusies trekken. Zeker niet als het gaat om de gezondheid van mensen. Er is eerst beter onderzoek nodig, door onafhankelijke wetenschappers.”

RIVM: ’Kritiek bestuderen’

Het RIVM laat in een reactie weten dat het eerder al heeft aangegeven dat nader onderzoek naar gezondheidseffecten van windturbines wenselijk is. In opdracht van het ministerie van EZK inventariseert het momenteel bij overheden en burgers welke onderzoeksvragen belangrijk zijn.

Volgens het RIVM bestaat er significant verband tussen windturbinegeluid en hinder, dat het rijksinstituut ook beschouwt als een ’schadelijk gezondheidseffect’. Voor slaapverstoring, hart- en vaatziekten en cognitieve effecten bestaat nog onvoldoende bewijs. De kritiek uit de studie in opdracht van Windwiki zal het nader bestuderen.

Conflicterende belangen

Het is de tweede keer in korte tijd dat er ophef is over windturbinerapporten van het RIVM. Vorige week wees een onderzoeker van de Universiteit Twente op conflicterende belangen, waarbij onderliggende studies door windmolenbouwers bleken te zijn betaald of geschreven door personen uit die sector.

BEKIJK OOK:

’RIVM verzweeg invloed windlobby op positieve rapporten’

Bijl bevestigt dit euvel, dat hij overigens herkent uit het medicijnenonderzoek. „Soms worden conflicterende belangen vermeld, soms niet. Soms zijn het windmolenfabrikanten zelf die onderzoek sponsoren. Een andere keer zijn het overheden, die zich toch hebben gecommitteerd aan hernieuwbare energie. Ook zij hebben een belang bij de uitkomsten.”

’Belachelijk’

Het gebeurt zelfs dat in conclusies ineens advies wordt gegeven over manieren waarop windparken toch neergezet kunnen worden. „Dat is belachelijk in studies naar gezondheidseffecten”, meent Bijl. „En wel heel doorzichtig.”

Artsencollectief Windwiki roept de politiek op geen windturbines nabij huizen te plaatsen zolang er te veel twijfel is over de gevolgen voor omwonenden.

? ANP/HH

Voorbeelden van ’bar slecht onderzoek’, dat toch is gebruikt, betreffen aankondigingen van speeches voor congressen, zeer kleinschalig laboratoriumonderzoek en literatuurstudies waarvan onduidelijk is op welke basis studies zijn geselecteerd. „Je mag daarop geen conclusies baseren, en je mag ze eigenlijk niet eens gebruiken.”

Bijl vreest een systematische vertekening in de RIVM-rapporten, om de uitrol van de energietransitie niet te verstoren. „De klimaatdoelen zijn duidelijk van westerse overheden. Auteurs halen dat ook vaak aan. Als ik vervolgens word geconfronteerd met slecht onderzoek, dan wekt dat de indruk dat men ergens naartoe wil redeneren.”

’Niet deugdelijk’

Artsencollectief Windwiki roept de politiek op geen windturbines nabij huizen te plaatsen zolang er te veel twijfel is over de gevolgen voor omwonenden. „We hadden altijd wel vermoedens. Nu blijkt dat de informatie die de politiek zo gretig gebruikt, inhoudelijk niet deugdelijk is”, stelt bestuurslid en huisarts Sylvia van Manen.

Bijl is verbaasd dat zelfs na tien jaar energietransitie nog geen goed onderzoek beschikbaar is. „Dit had veel eerder moeten gebeuren, voordat we zo veel geld in die windturbines zouden stoppen. Verontrustend vind ik het dat die turbines alsmaar groter worden. De studies die bestaan, gaan over kleinere windmolens. We lopen dus dubbel achter de feiten aan.”

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 7950

tinyurl: link