Gemeenten lichten burgers verkeerd voor door achterhaalde kennis

Onbekend

Datum: 23-6-2021 Wa

Gemeenten vertellen hun burgers dat windturbines geaccepteerd moeten worden omdat er op zee niet voldoende ruimte zou zijn. Deze bewering is onjuist als de gegevens van het PBL in ogenschouw worden genomen.

Als voorbeeld: de gemeente Leusden heeft het lovenswaardige streven om energieneutraal te worden in 2040. Dit is nodig, lovenswaardig en verdient daarom alle steun. Op de website van de gemeente staan ook antwoorden op veelgestelde vragen. Op de vraag waarom de geplande windmolens niet op zee kunnen is het antwoord: "Er is niet genoeg ruimte op zee voor windmolens om schone energie op te wekken voor alle Nederlanders. Er moeten dus ook windmolens op land komen."

Veel gemeenten komen met deze bewering. Hierin is Leusden niet uniek. Maar de bewering is achterhaald door de realiteit: op zee is ruimte zat. In het Noordzeeakkoord is aangegeven dat er ruimte is voor 6000 mega windturbines, Het Nederlandse deel van de Noordzee anderhalf keer zo groot als Nederland zelf. Een klein percentage daarvan is al voldoende om alle stroom op te wekken die we nodig hebben in een klimaatneutrale samenleving. Zie: https://windopzee.nl/onderwerpen-0/wind-zee/hoeveel-ruimte/

Dit kan veel voortvarender en sneller worden uitgevoerd. Het is ook goedkoper omdat er geen exploitatiesubsidies meer nodig zijn.

Deel dit bericht

pageviews: 8926

tinyurl: link