Hoogleraar rechtsgeleerdheid: ‘Gebrek aan steun voor klagende omwonenden van windmolens tast rechtsbescherming burgers aan’

Nieuws

1-8-2021 VK

De overheid luistert nauwelijks naar omwonenden bij de aanleg van windturbines. ‘De rechtsbescherming van de burger wordt aangetast’, volgens emeritus hoogleraar Albert Koers. Een onverwacht tegengeluid komt er vanuit het Europees Hof van Justitie.

Overal in Nederland lopen omwonenden te hoop tegen de komst van windturbines. Onder juristen woedde het afgelopen jaar een minder zichtbare strijd: voldoet de Nederlandse wettelijke regelgeving – het zogeheten Activiteitenbesluit waarin de milieunormen voor de turbines zijn vastgelegd – wel aan het Europees recht als het gaat om de gevolgen voor de leefomgeving?

Nee dus, zo is onlangs duidelijk geworden. De Raad van State volgt een uitspraak van het Europees Hof van Justitie daarover en vernietigt inmiddels besluiten tot vergunningverlening voor de bouw van windturbines. Binnenkort worden nog veel meer aangevochten omgevingsvergunning vernietigd, kondigt de Raad van State alvast aan. ‘Wij schatten tien, en daar zitten ook grote projecten bij’, zegt een woordvoerder.

Een van de belangrijkste critici van het nu door de Europese rechter afgeschoten Activiteitenbesluit is emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid Albert Koers (78). Hij is medeoprichter van een belangenorganisatie van omwonenden van windmolens en vindt dat de rechtsbescherming van burgers, bij (dreigende) ingrepen in hun directe leefomgeving, ernstig tekortschiet.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over RES-beleid