Minister Van ’t Wout over vol stroomnet: ‘Netbeheerders kunnen vragen niet bijbenen’

Onbekend

Datum: 23-4-2021 SolarMagazine

Netbeheerders kunnen de vraag naar transportcapaciteit voorlopig niet bijbenen. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen om snel extra transportcapaciteit te realiseren. Dat stelt minister Van ’t Wout.

Van ’t Wouts voorganger, Eric Wiebes, presenteerde in de zomer van 2019 als toenmalig minister Van Economische Zaken en Klimaat een van de 6 kortetermijnoplossingen om de schaarste op het stroomnet aan te pakken. Minister Van ’t Wout heeft de Tweede Kamer nu geïnformeerd over de voortgang die geboekt wordt. Het oplossen van de transportschaarste op het elektriciteitsnet is volgens de minister een kwestie van een lange adem. 

Toenemende schaarste

‘Het verzwaren van het elektriciteitsnet is vooralsnog de structurele oplossing voor de ontstane schaarste’, stelt Van ’t Wout. ‘Op dit moment is er in toenemende mate sprake van beperkte of geen transportcapaciteit voor nieuwe initiatieven. Waar voorheen sprake was van voornamelijk regionale schaarste is dit nu het geval voor grote delen van Nederland. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen om snel extra transportcapaciteit te realiseren. Investeren in extra transportcapaciteit blijft de oplossing voor de lange termijn. Hierbij is het van belang dat het nieuwe kabinet samen met de netbeheerders onderzoekt of het mogelijk is om de doorlooptijd voor de uitrol van deze infrastructuur te verkorten, zonder hierbij zorgvuldige afweging door de netbeheerder, draagvlak en mogelijkheden voor inspraak uit het oog te verliezen.’

De netbeheerders zijn volgens de minister al volop bezig met het verzwaren van het elektriciteitsnet en hebben in de periode van 2020-2030 in totaal voor ruim 40 miljard euro aan investeringen op de agenda staan. ‘Regionale netbeheerders hebben het afgelopen jaar voor 2,2 gigawatt aan extra transportcapaciteit gerealiseerd en zetten daarmee flinke stappen, maar kunnen de vraag desondanks vooralsnog niet bijbenen.’

5 tot 30 procent extra

Verder bevestigt de minister het beeld dat de netbeheerders volop bezig zijn met het in gebruik nemen van de vluchtstrook van het stroomnet. Enexis meldde deze week al dat voor 513 megawatt van de capaciteit op de vluchtstrook van zijn stroomnet opdrachten zijn ontvangen en voor 405 megawatt offertes uitstaan. Daarmee is nu 40 procent en straks 70 procent van de capaciteit vergeven.

Met de inwerkingtreding van de zogenaamde algemene maatregel van bestuur (AMvB) over n-1 voor het benutten van de reservecapaciteit kan volgens Van ’t Wout 5 tot 30 procent extra elektriciteit worden ingevoed op het net. ‘Afhankelijk van de netconfiguratie die regionaal kan verschillen. Netbeheerders passen zo snel mogelijk de netconfiguraties aan zodat er zo veel en zo snel mogelijk meer (hernieuwbare) opwek kan worden gefaciliteerd.’

Congestiemanagement

‘Een andere belangrijke manier om flexibiliteit in het elektriciteitssysteem te ontsluiten op momenten van schaarste is door toepassing van congestiemanagement’, vervolgt de minister.

‘Begin 2020 is er door de gezamenlijke netbeheerders hiervoor een codewijzigingsvoorstel ingediend. Een belangrijk doel hiervan is de systematiek geschikter maken voor toepassing op de distributienetten. Eind vorig jaar hebben er gesprekken plaatsgevonden en is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) met een wijzigingsopdracht gekomen. Deze wordt op dit moment uitgewerkt.’

Forse investeringsopgave

‘Het lijkt mij verstandig, vooruitkijkend, gezien de forse investeringsopgave van regionale netbeheerders tot 2030 en daarna, samen met de aandeelhouders van de regionale netwerkbedrijven te onderzoeken hoe de kapitaalbasis van regionale netwerkbedrijven op lange termijn versterkt kan worden en of het Rijk hier een rol in kan spelen’, besluit de minister. ‘Dit om te borgen dat netwerkbedrijven een gezonde balans houden en op lange termijn kunnen blijven investeren in voldoende netcapaciteit.’

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 13117

tinyurl: link