RES Doel voor 2030 is al gehaald

Onbekend

Datum: 20-4-2021 Windalarm

De doelstelling voor de RES is behaald. Dat was de belangrijkste boodschap tijdens het overleg met de gemeente.

Deel dit bericht

pageviews: 6882

tinyurl: link