RvS: vergunningen windturbines onrechtmatig.

Onbekend

Datum: 30-6-2021 Wa

De Raad van State bepaalde vandaag dat de Regering een onderbouwde norm moet stellen inzake de hinder van windturbines op land. Het ministerie van EZK heeft dit tot op heden nagelaten en ontkende publiekelijk vergunningen mogelijk in strijd zijn met de wet. Dat terwijl uit interne e-mails blijkt dat het ministerie dit wel degelijk als risico zag.

Vele projecten lopen hierdoor nu vertraging op. De gelijkenis met het stikstofdossier is groot. "Marchanderen met rechtstaat is ook bij klimaatbeleid desastreus" aldus Windalarm.

"Het handelen in strijd met wet- en regelgeving beschadigt de economie, de transitie naar duurzaamheid en het vertrouwen van burgers en ondernemers in de overheid. Dit raakt bijna alle beleidsterreinen van de overheid. Of het nu gaat over de kindertoeslag of het klimaatakkoord van Parijs. Volwassenen maar vooral kinderen worden door dit beleid gedupeerd omdat het leidt tot uistel van noodzakelijke maatregelen.

Er is een kentering nodig in de bestuursstijl en daarmee ook in het beleid. We roepen burgers op zich te registreren en zo betrokken te worden bij de verdere stappen die Windalarm zet. Dit kan door het tekenen van de petitie."

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 9485

tinyurl: link