Watermanifestatie: Wind naar Zee Parade

Datum:zaterdag 24 april 2021
Tijd: van 09:30 tot 17:00
Plaats:IJmeer
Aangemeld:27

Vaar mee en laat je zien op 24 april!

De gemeente Amsterdam is van plan 17 megawindturbines extra te plaatsen binnen haar gemeentegrenzen en heeft hiervoor “voorkeursgebieden” aangewezen. Niet alleen in de haven, maar ook op het IJmeer, bij Schellingwoude, de NoorderIJplas en andere plekken. Omdat veel geluidsoverlast en schade aan natuur, landschap en cultuur-historische waarden is te verwachten nemen we hier stelling tegen. In omringende gemeentes stuiten plannen voor windturbines ook op verzet. Dat willen we samen laten zien met een protesttocht over de ”bedreigde wateren”.

IJmeer niet vogelvrij

We starten om 9:30 uur in de IJburgbaai, en stellen ons daar in twee rijen op tussen kade en het Vuurtoreneiland: daar ligt werelderfgoed, vogelgebied, recreatie- en toekomstig woongebied. Maar als het aan
de gemeente ligt wordt het een plek voor megagrote windturbines van minstens 200 meter hoog die dit alles zullen verstoren. We zetten hiertegen met onze boten een verdedigingslinie neer.
Verdedigingslinie en protesttocht Nadat er foto’s (in plaats van kanonnen) zijn geschoten gaan we op weg langs Vuurtoreneiland (vanaf 10:30 uur) via de woonboten bij Schellingwoude naar de Oranjesluis . Om 14 uur komen we samen met andere groepen aan de centrum kant achter de Oranjesluis en varen we naar de NoorderIJplas waar we rechtsomkeert maken. We doen onderweg diverse bedreigde plekken aan en staan (en varen) zo met elkaar voor een leefbaar Amsterdam en omstreken.

 

Op weg naar alternatieven

Het klimaat is urgent, maar ook windenergie kan en moet echt duurzaam. Hou ruime afstand tot woningen en respecteer ons schaarse stadse groen en blauw, de vogels en ons werelderfgoed. Meer zon op dak, meer wind op zee en andere alternatieven. Het kan. Over kennis, artikelen en posities rond windturbines en alternatieven zie: www.windalarm.org

 

Details

tinyurl: link

Aanmelden

Als u al bekend bent bij ons zullen we uw aanmelding koppelen aan de bestaande gegevens, invoer van uw emailadres volstaat in dat geval.

Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).