Oproepen van bewoners & gebruikers

Han van Tol
Ik ben voor behoud van de schaarse natuur in Nederland
Petra Nobel
Geen windturbines binnen 1500 meter van een bebouwde kom en geen windturbines in natuurgebieden. Liever zonnepanelen op de daken ipv van tur...
A. Lichtenbelt
Te dicht bij de woningen en het veroorzaakt gezondheidsproblemen door geluidheidsoverlast.
Ilka andringa
Ik ben enorm voor groene energie en heb ook op groenlinks gestemd. Maar dit plan met grote turbines op de grens van stad en platteland, in d...
Alie Bakker
Het aanzicht ,geluidsoverlast
Susan Zechner
Landschap ontsierend, nog meer geluidsoverlast dan alleen Ring A10, ten koste van een groot broed-/natuurgebied! Stop deze zinloze plannen!
Luuts Feenstra
Windmolens is een technologisch verouderd middel dat wordt aangehangen door conservatief denkende bestuurders die ook geen oog hebben voor g...
J.J. Tiemersma
Geen wind in het plaateland, maar ook niet bij de Randstadsteden: naar zee ermee
L.Blom
Geen windmolens in landelijke woon- en natuurgebieden!!
J.M.Overtoom
Een grove aanslag op ons woongenot binnen de A10 gevolgd door meerdere ernstige bewezen gezondheidsklachten! Kernenergie lijkt mij een goed ...
MJM Rijkenborgh
Het is vele malen beter om in de nabije toekomst aan kernenergie te denken. het is schoner dan wat dan ook. Het grote probleem is dan wel he...
A. van Velzen
Geluidsoverlast ( hebben we al genoeg van de A 10) Horizon vervuiling. Aantasting landschap
Nierop N
Teveel geluid en te dichtbij huizen/ Hebben nu genoeg Electriciteits palen /A10//Sluiseiland in aanbouw. Vele wegen rond Zeeburgereiland. Wo...
Kenneth ten Hove
Ik wil geen windturbines nabij mijn woning ivm aanslag op mijn gezondheid & woongenot en de ONGEWENSTE zeer waarschijnlijke waardeverminderi...
Eduardo Valencia
Geen windmolens nabij woningen ivm aanslag op gezondheid en woongenot!
Kenneth ten Hove
Windturbines horen niet nabij woningen geplaatst te worden ivm aanslag op gezondheid en het woongenot!
Co Boots
de overlast staat in geen verhouding tot de opbrengst, en hou tenminste wat groen, al wordt dat ook al verziekt door pretuitlaten
G. Klaassen Hendrikse
wij hebben de stank en lawaai van de ringweg-noord al en krijgen u de horizonvervuiling erbij.Amsterdam hou je rotzooi in de graschtengorde...
Ada Evers de Waard
Geen windturbines bij woonwijken maar bv in zee, ipdv uitbreiding van zonnepanelen op daken
MPJM Slimmers
dit moet men niet willen, er zijn betere alternatieven zoals kernenergie
Inge Goris
Natuurgebied behouden
N de Graaf
Blijf uit de bewoonde wereld
T van Riessen
Geluidsoverlast en daardoor gezondheids klachten. Milieu belasting voor vogels.
Tibbe
Niet op vogeltrekroutes en in de schaarse natuur
Simac
Mega windturbines horen niet in de woonwijken, wij gan het niet toelaten!
Rob W
Prestigeproject waar burgers onder moeten lijden. Er zijn zo gruwelijk veel betere alternatieven te bedenken voor groene energie; ook voor w...
M.Koekkoek
Waarom geen ongebruikt veld vol met panelen, veel kleinere windmolens, of een locatie waar veel minder mensen wonen.... ik ben voor een tran...
J.H. Mager
Ik wandel en fiets dagelijks rondom het gebied van de Gaasperplas (A'dam Zuid Oost) en het reviertje 't Gein en windturbines in dit gebied z...
L.T. de Lange
Windmolens leiden tot voortdurende overlast met gezondheidsklachten op de lange termijn. Dit blijkt uit steeds meer onderzoek. Ze horen niet...
F Muller
Duivendrecht Windmolen Vrij
De Bruin
Slecht voor de gezondheid
Abner
Zo dichtbij bewoonde omgeving zeer onwenselijke ontwikkeling!
Heuvel-Cordes
Niet in mijn achtertuin
Buddha
Joy in Truth
Danielle
Geen draagvlak, aantasting groene ruimte en natuur, prestige project van Amsterdam
M.O.Y Goede
Te dicht op de woonwijk. 350 mtr
Elly Jans
Geen windturbines bij grote woongebieden
A.Polhuis
stoppen met dit onzalige plan ,dus geen megawindturbines die een gevaar zijn voor onze vogels en verder leven in onze natuur
van den Bergh
- Kosten baten niet in balans. - Gezondverstand moet toch voorrang hebben dan politiek gewin.
Emiel Geugjes
Niet passend in omgeving wind energie is veel te duur ten opzicht van zonne collectoren
Sjoerd wartena
Er zijn zojn veel betere plekken dan in een dichtbevolkt gebied.
Joyce Sinnecker
Gezondheid en lawaai en de plaats waar ze gaan komen ivm volkstuin!
Margreet Brandes
ziekmakend, lawaai (we hebben ook al vliegtuigen, die storen in de slaap), te veel licht en zeker ook horizonvervuiling en aantasting recrea...
G J Bruijn
Niet in stedelijke gebieden !!!
S.Woudstra
Gezondheidsklachten Geen bewijs noodzaak Geen bewijs rendement Invloed op fauna Horizonvervuiling Politiek spel Wie heeft uiteindel...
graber
Tegen windturbines omdat: 1. Zonnepanelen op daken in stad kan rendabeler zijn, zullen op minder weerstand inwoners stuiten en zijn sneller ...
n.j. knibbe
bang voor negatieve effecten
Loeka v. Harteveld
Ontzettend stupide idee. Vanuit bijna de hele stad en omliggende dorpen is je uitzicht verknoeid. Bovendien zal er veel geluidsoverlast zijn...
Henk Heikoop
buiten woongebied
Henk Herber
Het is onvoorstelbaar hoe onzorgvuldig en snel de plannen zich ontwikkelen om windturbines te plaatsen. Windenergie oké, maar niet in natuur...
Claartje Boot
Ik sta op voor alle mensen waar hun gezondheid en leefruimte bedreigd wordt met het plaatsen van windturbines. Net als bij ons in Lage Vuurs...
Martijn van Leeuwen en Tonnie van Dijk
genoemde argumenten in uw poster
Hans J. van Stroe
Milieu en horizon vervuiling. Bovendien wordt veel te weinig onderzoek gedaan naar alternatieve energie!
P.H. van traten
er zijn andere bronnen die niet zo lelijk staan. in noord bij de pont naar landsmeer staat al zo een kreng die half afgebroken is en geen di...
A.M. Endstra
Past niet in beschermd natuurgebied; foeilelijk; gevaarlijk voor vogels, veel te dicht op bebouwing, waardoor groot risico op gezondheidssch...
Klaas Schaap
Tegen windmolens in bebouw gebied
Lotteke Plante
Niet de juiste plek voor windmolens.
Carla de Liefde
Windmolens kunnen echt niet in bewoond gebied
Cobie van Gent
Foeilelijk..landschap vervuiling...continue geluidsoverlast...onze natuur, m.n. onze vogels ...de natuur is ons erfgoed ...daar moeten we v...
Kloens
Ik ben er zeer op tegen!!! -Vogels -horizonvervuiling - geen duurzame oplossing -zet in op thorium reactor -of kernenergie. (Voorlopig) ...
Mirko Marseille
Ik heb al moeite met de Hoogspanningsmasten in het landschap, ik wil daar geen windturbines bij!
Sven van Steijn
Geen windturbines nabij de woonomgeving. Er zijn genoeg andere duurzame energie oplossingen
hj prast
Dit verpest het landschap.
I.de Vries
beter meer zonnepanelen plaatsen, windturbines zijn daarmee hier overbodig geen aantasting natuur gezondheid mensen in gevaar
Hiltjevanblaricum
Volstrekt onrendabel, horizonvervuilend. Ze verzieken het landschap en verstoren de vogeltrek.
Carla
Ik ben al slechthorend,dit is een heel naar gezoem in je hoofd!!!!!!!!
W.Bouwmeester
-Gezondheidsschade en ziekmakend mens en dier -Natuurschade en horizonvervuiling -extra belasting flora en fauna -onnodig en te duur -zonnep...
Paul Mantel
Te veel geluidsoverlast / bederf uitzicht/ / waardedaling huis
Eric Bruens
Windturbines te dicht bij woningen, Geluidshinder en gezondheidsrisico.
van der Grinten
De negatieve impact op de gezondheid van bewoners en natuur zal ongekend groot zijn, dit moet voorkomen worden. Gebruik de maasvlakte en zet...
IL Ringma - de Jong
Ben tegen al die zogenaamde Linkse klimaat waanzin
LMV Ringma
Wind en zonne energie is compleet niet rendabel het is horizon vervuiling. Geluidshinder en lichtslagen het is de grootste moordenaars onde...
Marcello
I dont want my house lose the value and i dont want to wake up with that scary long structure in front of a building that I choose for the v...
B.Genot
Ongezond en geen gezicht in dicht bevolkte omgeving
r.h.j.leijssenaar
wees zuinig op mens en natuur
Martie van Bakkum
Ik heb een volkstuin in noord, het overbodig plaatsen van wind turbines zal de rust, en de prachtige natuur, plus vogelbestand ernstig schad...
Michel le Roy
Geen windturbines
Linda van Jaarsveld
Windalarm! Vreselijk dat geluid en andere verstoring voor mens dier en milieu, er zijn genoeg alternatieven.
Juliana
Wij willen rustig en gezond slapen Zonder lawaai en met natuurlijke omgeving zoals het is en het hoort
Lisa v.d.Brink
Tegen
M.Kool
Tegen
wals
foei lelijk en geluidsoverlast
Hans van den Bos
Een windturbine met die omvang zo dicht bij een woonwijk plaatsen is echt niet meer van deze tijd. Ik dacht altijd dat Groenlinks ook met he...
Zoë Yalta
Winmolens zorgen voor flinke overlast en waardevermindering van huizen.
Peter van der heijden
Geen windturbines zo dicht bij woningen en zeker niet in een natuurgebied wat voor recreatie en flora en fauna is aangelegd.
R.v.d.Brink
Kost alleen maar levert niets anders dan ellende.
L.W. Borman
Ik wens geen: - horizonvervuiling; - aantasting natuur en groene ruimte; - gezondheidsproblene.
Gerrit
Geen molens in ons landelijk natuurgebied. Geen vervuiling van horizon en geluid.
Frank Kemper
als we honderden wind molens gaan plaatsen op zee en dit veel goedkoper is dan op land. Waarom zouden we dan geluidsoverlast en landschap-ve...
Willem de Wijs
Het lijkt me een zeer slecht losgeslagen plan om objecten van 200 meter hoog in een laag landschap te zetten en een hel om naast te wonen.
Mary Bosse
Wij willen deze vreselijke windmolens niet in ons natuurgebied en bij onze woningen.
Thijs de Vries
Genoeg geluidsoverlast in de stad. Dat het College dit wilt doen zonder publiek te informeren en betrekken is ook geen stijl.
joukje paulusma
Ik ben er tegen
M.Groot
Nu al overlast van de Ring,niet nog meer overlast van windmolens!
erdbrink
Windturbines op deze locaties zullen leefklimaat en gezondheid van bewoners schaden. Onderzoek heeft dit al aangetoond; regelgeving en veili...
Arie van der Wulp
De permanente geluidsoverlast is de enige reden dat ik tegen ben. Dat de molens lelijk zijn, doet niet ter zake. 'Klassieke' hoogspanningsma...
Sonny Buter
Laat de schaarse natuurgebieden in Nederland natuurgebied en gebruik alle plekken waar de vierkante lelijke ditributiecentra staan. Reeds le...
Steman
Getijdenenergie Is een oplossing dat veel meer oplevert ipv windmolens plaatsen wat er niet uitziet.
Theo van den Oever
Verstoring van de rust en landschapsvervuiling.
Aly Rustema
Lelijk!
Matthijs Goede
Het verhinderd de mogelijke bouwplannen in Landsmeerderveld.......en dat zal er eens van komen....,en...waarom geen zonnepanelen aan geluids...
Annelies Jongerden
afzichtelijk, niet de juiste plek. Te dicht bij de bewoningen, Overlast.
M.Hoogma
Bewoner oude dorp Landsmeer. Geen aantasting van de natuur. Geen overlast.
J G de Gier
Ik ben tegen windmolens
L Bant-Honingh
Veel te dichtbij, dus schaduweffect en geluidsoverlast in Landsmeer
Hans klaasen
De leefomgeving wordt onnodig aangetast. Kies voor het alternatief doormiddel van zonnepanelen. Kies voor een alternatief doormiddel van zo...
Iva Gration
Teveel geluid/ zicht overlast en het is bewezen dat dit zorgt voor aanzienlijke stress verhoging en impact heeft op dagelijks welzijn van me...
Han Nieuwenhuizen
Van de zotte, dat men ook maar denkt om 150 meter hoge windturbines te plaatsen aan de zuidkant van Landsmeer. Bij zonneschijn zal dit een c...
Cees ten have
Geen windmolens in onze mooie omgeving dit doet afbreuk aan alles en de gezondheid
Aty Meijer
Het systematisch doordrammen van zogenaamde milieuvriendelijke en ...
Jeroen
Volg de media, praat met mensen uit Spui, 6 ban de 12 verhuisd, genoeg tranendallen, tijd voor fatsoen, de regels en wetten zijn bedacht voo...
H.Drent
Het is volgens ons absoluut niet noodzakelijk om windmolens te plaatsen in woongebieden. Er zijn tal van mogelijkheden die benut kunnen word...
Berendsen
Wil geen windmolens in de nabije omgeving
Jolande
Amsterdam vernietigt hiermee al het weinige natuurschoon wat we hier hebben. Een duidelijk prestigie project, bedacht door politici die geen...
Rob Pennekamp
Laat bestaande schaarse en kostbare natuur rond de stad ongemoeid; zeker als er alternatieven zijn.
van Soest
Geen windmolen op 150-200m van ons huis. Met geluidoverlast en in de namiddag slagschaduw!
Yasmine de klerk
Windmolens moeten op plekken staan waar niemand er last van heeft. Niet in een dorp/stad. Het maakt een geluid waar mensen die nu naast een ...
Szulc
Wind molen in Landsmeer i v met te veel mensen niet mogelijk!
Jackie groot
Aantasting natuur
Danny Jongejeugd
Op zee is plek zat. Evt midden in t Ijsel/markermeer. Niet dicht bij woningen. Amsterdam heeft straks geen vergezichten meer. Er zijn veel m...
Paul Voorthuijsen
megawindturbines zet geen zoden aan de dijk. De bouw van twee kern centrales geeft rust en schone energie.
Jochem van Dijk
Zet ze liever in het IJsselmeer, niet zo dicht tegen bewoond gebied aan. Energietransitie helemaal prima, zeer noodzakelijk en hoe eerder ho...
Paul van Dijk
Stop deze ongezonde horizonvervuiling! Zulke lawaaiige lelijke dingen horen niet in de bewoonde wereld. Zonnepanelen op grote daken is een v...
Jacqueline Sinke
De windmolens zijn te dicht bij de bebouwing gepland en veroorzaken overlast voor bewoners en dieren
Kaisa
Ik wil GEEN windturbine in mijn achtertuin! Het produceert constant laagfrequent bromgeluid die schadelijk voor gezondheid kan zijn. Er best...
Marieke Groenhard
Er zijn nog veel alternatieven te bedenken voor voor we deze monsterlijke turbines hoeven te plaatsen.
Marian van Halteren
Plaatsing in het Landsmeerderveld te dicht bij woningen. Tevens zonde van het stukje natuurgebied waar veel mensen uit Amsterdam-noord en La...
Velthuis
Complete waanzin. Horizon en natuur vervuiling,
Jennecke Stradmeijer
Wij kijken uit op het prachtige Landsmeerderveld en genieten van de vogels, waaronder zwaluwen en grutto's. Ik houd mijn hart vast voor de g...
Daan
Te dicht bij bewoning
Lange
In de paal vd molens ontstaat het gevaarlijke gas zwavelhexafluoride, het plateau waarop de zware molens staan geven trillingen door in de g...
C.M.Zincken
GEEN WINDMOLENS IN AMSTERDAM-NOORD . Amsterdam -noord is al verpest door hoog bouw ! Dus niet meer overlast !
jansen
niet in de randstad
jansen
niet in de randstad
Agaath Grin
Geen windmolens in het landsmeerderveld. Waardevol groen gebied waar veel gewandeld en gefietst wordt en erg belangrijk voor onze gezondheid...
Johan Michielsen
Lees de boeken van Midas Dekker Overbevolking tegengaan
ton prins
windturbines horen op zee
Linda
Geen grote windturbines bij onze woningen! Te veel geluid overlast, ongezond, onze woningen zijn straks niks meer waard en lelijk voor het o...
Karin
Ziekmakend, horizon vervuiling, natuurbeheer, woningwaardedaling
Nienke
Er zijn betere alternatieven voor plaatsing.
J.Langedijk
geen gezicht in het mooie polderlandschap, daar horen koeien. Noord wordt steeds minder groen. Slecht voor gezondheid, naar geluid, 'snachts...
E.Langedijk
horizon vervuiling, ziekmakend, geen nut, doodt vogels en insecten, schaduw, lichten enz.
Christine Prast
Te grote windmolens binnen 350 m olvan intensieve bebouwing
Sunci Roberts
Windturbines horen niet in de woonwijken. Het is onmenselijk en wij gaan het niet toelaten!
Vlatka Simac
Gemeente Amsterdam luistert alleen aan de bedrijven en corporaties en de enige vraag is -wat brengt het op? Groenlinks en Marieke van Doorni...
Frank Erwin Prins
Geluidsoverlast en de horizonvervuiling met bewegend objecten zijn een continue aanslag op het welzijn van mens en dier.
Klaas-Jan
Er zijn veel betere alternatieven dan het plaatsen van mega windmolens dichtbij stedelijk gebied.
Carline
Waanzin dat er molens zo dichtbij een grote stad geplaatst worden!
Bonnie
Horizon vervuiling. Enorm voor duurzaam, maar niet als het 't woonplezier negatief beïnvloed.
Roolker
Luchtvervuiling die niet genoeg oplevert. Kan me ook vinden in de reactie van Erik hieronder.
Erik
windmolens draaien enkel op subsidie niet op wind. En Google pikt die goedkope stroom in. En jij zeker naar die natuurontzierendepokkemolens...
Hannah Prinse Bernard
Luchtvervuiling en werk niet heeft niet genoeg opbrengst
H.J.Prinsen
Totaal geen zin deze windmolens levert niet het gewenste resultaat op.
Harm
Stilte en natuur zijn uiterst schaars rond de stad. Windmolens verpesten beiden, terwijl betere alternatieven voor handen zijn.
Annabelle
We zijn hier komen wonen vanwege stilte wn vrije uitzicht!! Niet om onder gehorige monsterijke windturbines te lijden!
Menno Bogaart
In een periode waar juist landen/gebieden met beduidend meer ervaring met vergelijkbare turbines onder druk van omwoners en toenemend statis...
Karen Kraijenbosch
Geluidsoverlast en slecht voor de gezondheid
Pieter van den eeden
verwoesting van natuur in velerlei opzichten
JP Drost
Dit gaat zijn doel ver voorbij. Windmolens in het veenweidegebied tussen de stad en het dorp...... Complete KOLDER!
Wim van beijnum
Verstoort de natuur te veel
Ravesteijn
Er zijn aanzienlijk betere alternatieven!
Anneke Schimmel
Wind op zee goedkoper. Slecht voor de natuur en de gezondheid van de mens. Tast het landschap en de waarde van huizen aan. Zonnepanelen bete...
G de Vries
Ik onderschrijf de stellingname van de actiegroep
Rene Smit
Dus als er turbines gepland staan met een hoogte van 150 meter, dan moet de afstand tot de bebouwde kom 1500 meter zijn.
Jaap Fokkema
Windmolens prima, maar alleen op een behoorlijke afstand van wijnwijken.
M.G. Kellersmann-Larsen
Geen ziekmakende windmolens op het Landsmeerderveld. Er is plaats voor veel woningen, niet voor windmolens.
G.H. Kellersmann
het Landsmeerderveld is niet geschikt als windmolenpark. Ziekteverwekkend door infr-geluid en door andere nadelige verschijnselen die reeds ...
M.Wals
Windturbines in de buurt van woningen zijn een aanslag op de gezondheid en het woongenot.
Bas Verhoef
Ik ben grote voorstander van duurzaamheid en energie transitie. Echter, Windturbines zijn een aanslag op de leefbaarheid, gezondheid en natu...
C. Bogaart
Er is toenemend bewijs dat het een aanslag is op je gezondheid en ik vind mijn gezondheid belangrijk
Jos Deen
Deze windmolens zijn niet geschikt om zo dicht bij woonwijken te plaatsen. Als natuurgebied gebruikt mag worden voor een dergelijk toepassin...
Olga Maxouri
Schadelijk voor mens en dier die rondom het gebied wonen. Het geluid en licht kan leiden tot desoriëntatie bij o.a. nachtdieren en er is spr...
J.J.Pelk
horizonvervuiling en geluidsoverlast
Jan Hess
Blijf af van het beetje natuur wat we nog hebben.
Rozemarijn in ‘t Veld
Te dicht bij behuizing, zeer slecht voor de gezondheid, geeft enorm overlast en onderbreekt het natuurbeeld.
ron van halteren
Tege het geluid en de hoogte
S. Odufre
Schandalig om dit zo dicht bij een leefgebied te willen realiseren, je reinste horizon vervuiling!
Hugo Buiten
Windturbines is niet de oplossing.
Th.van Essen
Wonen,welzijn en gezondheid komen door dit voornemen,ongelooflijk in gevaar
Arjen van Wijk
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Er komen steeds onderzoek resultaten die schade aan de gezondheid concluderen.
gio
overlast
Robert te Slaa
Horizon vervuiling, aantasting van het leefklimaat en impact voor de natuur. En er zijn betere alternatieven zoals bijv. zonnepanelen.
Rob Molenberg
Onbegrijpelijk: progressieve partijen voor deze inbreuk op privecy en milieu!
Moret
Het is belastend voor mens en dier in dit toch al overbevolkte gebied. Er zijn betere plaatsten. Al de minnen en plussen bij elkaar opgeteld...
J.M. Straathof
Laat dit waanzinnige idee overwaaien!
I van der Woude
Tegen
Rowdy
Zet ze lekker bij Jesse Klaver in de achtertuin.
Pascal
Lelijk, horizonvervuiling, lawaai
Anne Marie Hoogervorst
Geluid rot gezicht ,dood vogels,heeft geen zin
Willem
Horizon vervuiling!
Dirk de Lange
Ik vind windmolens niet passen binnen 3 km van huizen en/of natuur. Het brengt overlast voor mens en natuur terwijl er genoeg alternatieve l...
L.J.N. Schilder
Windmolens plaats je op locaties met maximaal rendement en minimale overlast , dus niet naast een woonwijk
Anneke Bels
Te veel lawaai.
Hutcheson
Ik woon in het mooie dorp Landsmeer. Landsmeer heeft veel natuur omheen dus niet geschikt voor windturbines
Tessa van Doorn
Omdat Amsterdam zuinig en duurzaam moet gaan doen zitten wij straks met een walgelijk uitzicht, enorme herrie en geen prachtig Twiske meer? ...
Martin
Lelijk, veel lawaai
Beatrix
k ben voor alternatieve energie, maar deze molens zijn te groot en te dichtbij woningen. Er zijn betere alternatieven mogelijk
B. Bakker
Zorg voor een blijvend landelijk Landsmeer!
Rob vrees
Ik ben tegen windmolens in de buurt van woonwijken vanwege geluidsoverlast en gezondheidsredenen.
Sal Kroonenberg
Ze staan te dicht bij woningen gepland, zijn schadelijk voor de gezondheid van de omwonenden. Het is goedkoper op zee en veroorzaakt daar ve...
Jef
Windmolens zijn lelijk en daarom niet passend in een groene of bebouwde omgeving; alternatief: zee of een geschikt gedeelte van Flevoland
J.Groenink
Ziekmakend, vogelsterfte door windmolens en horizon vervuilend.
Judith
Zware industrie niet dichtbij woonwijken
JW Regter
Horizon vervuiling voor stad en groene hart. Daarnaast geluidsoverlast voor omwonenden en stiltegebieden.
Gerrets
Ik ben voor alternatieve energie, maar deze molens zijn te groot en te dichtbij woningen. Er zijn betere alternatieven mogelijk
P. Goede
Wedden op het verkeerde paard
Dinie vrees
Ik ben Tegen windturbines en ben bang voor geluidsoverlast en gezondheid klachten. Mijn hele dak ligt al vol met zonnepanelen.mijn vloer is ...
S.C.M. Dijt
Er zijn in Amsterdam Noord nog honderdduizenden vierkante meters aan platte daken, zeker op de bedrijventerreinen (“dozen”) die eerst maar ...
Ans Gubbels
Hou de rust en landelijke omgeving in stand.
Frans Gubbels
Teken allen voor een landelijk Landsmeer !
Gerard Pronk
Teveel lawaai,moeilijk kunnen slapen
Fleur
Vind het klimaat onvriendelijk , slecht voor gezondheid teveel geluidsoverlast en spuug lelijk past totaal niet in dorps landschapsbeeld of ...
Saskia van den Bergh
Heb niks tegen windmolens maar NIET in of vlakbij een woonwijk! Te veel geluidsoverlast
Saskia Elsemulder
Angst voor geluidsoverlast en visuele overlast. Ik woon in een van de meest nabije woningen van een geplande idioot hoge windturbine. Mijn h...
Tom
Niemand zal tegen duurzame energie zijn. Echter, windturbines vlakbij woonwijken? Wie verzint dit? Volksgezondheid is belangrijker dan polit...
Wim Bohne
Veel te dicht op de woonwijken. Geen infornatie of overleg met de Landsmeerders.
L.H.van Asperen
Waar er zoveel alternatieven zijn is het misdadig monstermolens in stadstuinen te willen plaatsen
Rob de Ruijter
Ik woon er 200 naast en zal veel hinder van het geluid en slagschaduw ondervinden
M. De B.
Er is geen democratisch draagvlak voor dit plan; kiezer wil het niet. Er zijn betere alternatieven. Landschap en leefomgeving worden verzie...
Bas Thurer
te dicht op de leefomgeving van inwoners van Landsmeer
Gerritjan Starre
tegen plaatsen windmolens zo dicht bij bevolkt gebied terwijl er andere mogelijkheden zijn in energiebehoefte te voorzien.
Daniël van Kooten
Ik maak mij zorgen om de gezondheid van mijn familie en mijzelf wanneer ze deze plannen doorzetten. Ik ben juist buiten Amsterdam gaan wonen...
Alex Ritter
Onder andere wegens de horizon vervuiling ben ik tegen deze windturbines, daarnaast horen ze niet in een bewoond gebied als Amsterdam e.o., ...
Mulder
Ik wil niet naast een windmolenpark wonen. Uit betrouwbare bronnen is gebleken dat dit schadelijk is voor natuur en mens
F de jong
Altijd lawaai en spuug lelijk
S.Wolven
Een turbinepark op zee is gezonder, effectiever en goedkoper.
A.Ruijl
Geen horizonvervuiling a.u.b.
A.Helfensteijn
Stop met het door de strot duwen van dingen die het meerendeel van het volk niet wil
Marlene Lauinger
Uit onderzoek (o.a. door RIVM en LUMC) is gebleken dat deze megawindturbines voor ernstige gezondheidsschade kunnen zorgen omdat ze te dicht...
Lune Renardel de Lavalette
grote windmolens moeten op plekken waar geen mensen (komen te) wonen. Zijn er geen betere alternatieven zoals aardwarmte?
Hannie Kos-den Boer
Heeft wethouder e/o leden van bestuur al eens, een verblijf van een etmaal op 350m van een draaiende groep windmolens van deze orde, ervaren...
Bontenbal
Cluster de windmolens op industrie terreinen En niet in of nabij woonwijken
Setske Mostaert
Geen windturbines in de omgeving van huizen en natuurgebieden. Hier zit weer geld achter.
P.J. van Dam
Geen horizonvervuiling a.u.b.
W.J.A. JACOBS
Vooral hinderlijk door geluidsoverlast en horizonvervuiling.
Frank Rohlof
Er is voldoende ruimte elders in Nederland. Naast horizonvervuiling, ook waardevermindering van woningen, gezondheidsschade, leefomgeving fa...
A Kemper Schreuder
Geen windturbines in de omgeving van huizen en natuurgebieden. Ze staan boven dien meer stil als dat ze draaien.
N. de Groot
Afstand van 1500 mtr!
Carolien Deijkers
Windmolens maken ons ziek, dus voor mijn gezondheid en die van mijn buurtbewoners ben ik er COMPLEET TEGEN!!
Joke Duthler
Ik ben het eens met de in de petitie genoemde redenen dat windturbines een aanslag zijn op de gezondheid en natuurbeleving indien dichtbij ...
Coen Kleine
Investeer in meer innovatieve andere opties zonder al teveel belastende uitwerking op mens, dier en milieu
Ben
Ongezond en te laag rendement !
Robert herstel
Info gelezen over schadelijke gevolgen, te dicht op de woonwijk. Niet nodig in het kader van het energieakkoord. Te hoge kosten etc
Omar Regoort
Het wordt tijd dat we op een intelligentere manier met zaken omgaan. Noord Holland voldoen al aan de doelstelling zoals neergelegd in het en...
Sandra
Zee de beste optie; niet doordrammen maar rekening houden met meerdere belangen; wees creatief en innovatief, werk samen dan kom je er ook ...
Laurent
Constant low frequency sound, even if very soft, makes it impossible for the body to rest well.
J.Th. Van der Veer
te dicht bij woongebieden en is ziekmakend
cees kes
Ik onderteken namens mijn moeder die in het plangebied woont. Motivatie: het is overduidelijk dat de locaties totaal ongeschikt zijn omdat z...
Kasper
Ondoordachte en schadelijke plannen zo dicht bij een woonwijk. Dit soort activisme en drammerij met oogkleppen van een Amsterdamse GL-wethou...
R. Meijerink
Lawaaierig, te groot, ziekmakend
thijs
overlast, doe onderzoek andere innovatievere oplossingen.
Lars
Er zijn andere vormen van verduurzaming waar de stad meer op moet inzetten dan het bouwen van windmolens. Windmolens passen niet in de horiz...
Ronald Engeringh
Femke heeft al genoeg gedaan om onze mooie stad kapot te maken #Hexit
Herman van Dam
De 17 windmolens in Noord verpesten het landschap, zijn schadelijk voor de vogeltrek en de gezondheid van bewoners. De bewoners worden overv...
T.B.Schaaf
Al jaren overgevoelig voor lage tonen en harde geluiden. Ik word er soms letterlijk ziek van.
Wesley
Geen gezicht, te veel lawaai, slecht voor flora en fauna, slecht voor gezondheid
Elsbeth Zeevenhooven
onnodig prestigeproject van het huidige college. Ziekmakend en aantasting van natuur en landschap.
Ingrid Hes
Te veel lucht vervuiling, lawaai . Geen overleg met bewoners . Alleen voor multinationals...
G. Delsing
Ik ben voor groene energie maar zie dit liever op een andere manier bewerkstelligd. Bijvoorbeeld door windturbines op zee of zonnepanelen op...
G H Meijerman
Zeer slecht voor onze gezondheid en dodelijk voor veel vogels
Xandra Toethuis
De windmolen staat zo dichtbij dat we er overlast van zullen gaan hebben van het geluid en de draaiende wieken.
Cees van der Hoek
geluidsoverlast en windmolen = vervuiling niet alleen van landschap maar van milieu
Catharina Scholten
Op Coentunnelgebied A'dam Noord staat een windmolen (niet eens een mega-) waar ik al last van het geluid heb.
van Aurich
Het Waterland moet worden beschermd, als dit word doorgezet behoort een nieuw data-center ook tot de mogelijkheden.
van Andel
Horizonvervuiling met grote gezondheidsrisico’s. Dat is het effect van het plaatsen van deze apparaten!!!
Alies van der Hoeven
Waarom meer investeren in groen in de stad en tegelijkertijd megamolens aan de rand van de stad neerzetten? Tegenstrijdig en niet in het bel...
Klinkenberg-Jacobs
Maakt het woongenot nog slechter. Investeer liever in zonne-energie
Cees van Nierop
Ik heb geen zin in een aantasting van waardevolle landschappen en ook niet in daaruit voortvloeiende geluidshinder voor bewoners.
Pennekamp han
Ik ben tegen windmolens op land en vooral in de buurt van steden. Ik zie nu al de hoogspanningsmasten aan de kant van noord gezien vanaf de ...
Marian Rozendaal
De energietransitie is belangrijk, maar de het plaatsen van windturbines op land is een achterhaald en duur. De politieke besluitvorming loo...
Gusta Geleijnse
De kosten, de lasten vh milieu, de geluidsoverlast, de horizonvervuiling wegen niet ip tegen de energieopbrengst. Die dan vetvolgens weer aa...
Peter Smith
Ooit was ik tegen kernenergie, totdat ik me er in ging verdiepen. Het blijkt de veiligste en schoonste manier van energie opwekken en oh ja,...
R. van Vloten
Schuldgevoel ‘afkopen’ met deze beslissing. Zo voelt het. Maar een druppel op de gloeiende plaat in de reeks oplossingen op het terrein van ...
Edward Jacobs
Te veel lawaai en dat het horizon vervuiling is. Tevens blijkt dat het niet voor de gewone publieke gebruiker is.
Ellen
Aantasting en vervuiling. De politiek gaat er niet goed mee om. Ze zadelen ons op met windmolens en verkopen de energie aan het buitenland.
Eric Boot
Er zijn genoeg plekken buiten woongebieden waar niemand er last van heeft....!!!!
W van Tuyl
Houd windturbines buiten de bebouwde kom.
Carla
Windmolens horen niet thuis in de nabijheid van een woongebied. Graag op zee
Jeroen Heijnis
Tegen windmolens in en om stad
Raymon
Bewoner voor windmolens maar niet naast woningen en in de natuur!
Alejandra Sanchez
Is niet goed voor onze gezongheid. Twiske is een natuurlijk gebied en moet zo blijven!
N Lange
Te dicht in woongebied
Lenka Melo
windmolens op zee graag
Arthur
Windmolens moeten daar geplaatst worden waar ze het minste overlast veroorzaken. De locatiekeuze dient daarbij niet beperkt te worden tot de...
L. W van Kampen
Géén windmolens maar zonnepanelen en inzetten op kerncentrales. Waar word de stroom voor gebruikt?? Zie energieschandaal Wieringermeer. Date...
Gerard Jacobs
Geen windmolens te dicht bij woongebieden. Kijk naar de alternatieven zoals windmolens op zee.
Peter
Belachelijk idee, Veel te dicht bij woongebied en komen te staan in watersportgebied.
Joran dr Wit
Plaats windmolens op zee!
Bert
Genoeg alternatieven.
Nancy
Geen windmolens dicht bij woningen waardoor bewoners geluidsoverlast zullen ervaren. Op IJburg al genoeg geluidsoverlast door snelwegen zond...
Overmars
Geen hagelslag gaan strooien
Bakker
Idioot om windmolens zo dicht bij woningen te plaatsen in het waterland
Jelmer Bontekoning
Windenergie levert te weinig op, beter is kernenergie. Mochten er toch windmolens komen dan op een zandvlakte buiten de bewoonde wereld, de...
Rob Becker
Onzinnige overlast is nu nog te vermijden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Youbaraj paudel
Wij hebben genoeg ruimte ver van woonwijken. Gegeven dat er al veel bekend is over veel problemen die een windmolen met zich mee kan brengen...
Abdullatif Tas
in dit kleine kikkerlandje is niet genoeg plek voor windturbines maar wel plek voor sociale huurwoningen
Guido
Dit is een schandalige vervuiling van mijn uitzicht en omgevingsgeluid
Gabrie
Te dicht op woonwijk
Mohammed
Gezondheid..
Dimo
Slecht voor gezondheid.stop stop stop
Dimo
Geen windmolen , slecht voor gezondheid van onze kinderen
Eduard
In strijd met meerdere adviesen. Echt veel te dicht bij woningen. Als de vooral linkse partijen dit doordrammen komt de gezondheid van heel ...
Christiane Baethcke
Gezien geluidsoverlast, natuurbeleving, horizonvervuiling en gezondheidschade onwenselijk
matt
Slecht voor de gezondheid!!!!!!!
Mattia
Leef en wandelgenot gaat verdwijnen, horizon vervuiling, bang voor gezondheidseffecten.
Isik
Tegenstrijdig met aangeven afstand het is te dichtbij de woningen!
Damir
Door oproep en ze zijn toch wel lelijk voor de natuurbeleving.
Rina van Tol
De leefbaarheid wordt sterk aangetast, veel hinder voor omwonenden, megawindturbines zijn ziekmakend. Horizonvervuiling, aantasting van het ...
Nastya Georgieva
I moved to Amsterdam Noord and due to the close proximity of proposed locations to my house I am concerned about adverse short term & long t...
Renate K.
Tegenstrijdig met advies WHO en RIVM, 350 m veel te dicht bij woningen, scholen, bejaardenhuizen enz., slecht voor huizenprijzen en VOORAL v...
Nancy
Ben voor in zee. Daar is genoeg ruimte! Amsterdam is al vol genoeg!
M. Droog
Meer stimulans zonnenpanelen voorkeur Windturbines niet dicht bij de stad / bewoonde gebieden
B. Nijman
Er zijn nog heel veel daken in Amsterdam waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden! Investeer daarnaast in de ontwikkeling van energie va...
Donnie
Die hele linkse fractie moet weg uit de raad,ze maken de stad kapot, incluis stijfkaak Femke.
Ramdas
Nicolas Tesla. heeft de formule aan de wereld gegeven voor schone energie voor iedereen over de hele wereld. Hierdoor houden we een gezonde ...
Daniël
Doe dit niet!
edwin niekel
gezondheid, lawaai (brom) en visueel bezwaar
Blikkenhorst
Geen windmolen in noord.
E. Meijer
Als inwoner van Banne Buiksloot ben ik tegen de plaatsing van windturbines in Amsterdam Noord. Het is een aantasting van het landschap net b...
lizevisser
Horizonvervuiling
Rien de Jager
Veel te dicht op de woonwijken en midden in de ecologische verbindingszone.. Slecht voor mens en dier. En wees zuinig op het riviertje Gein,...
Linda van Amstel
Horizon vervuilend , geeft geluidsoverlast
Peter
Geen goed idee
Koos Lith
windturbines zo dicht bij bewonersgebieden zijn ongezond vanwege geluidsoverlast, het flitsen van licht door rotorbladen die "voor de zon la...
Korpershoek
horizon vervuiling, ziekmakend
lucie vos
Ik weet uit ervaring wat geluidsoverlast betekent voor de gezondheid van een mens.
Hans Schotman
beter een zorgvuldige plaatsing op zee
A.van Wijk
storing in de natuur
Nees
Geef alle bewoners gratis zonnepanelen. Verder alle turbines op zee of open gebieden.
Gerard Doevendans
Wel windmolens , maar op geschikte plaatsen.
Jetske Legerstee
Zoek plaatsen op industrieterreinen, langs snelwegen. NIET in groengebieden!
Hans Niekus
Niet in natuur en nabij woningen, waanzin!
Eric Dourado
Windmolens zo dichtbij bewoond gebied is uiterst onwenselijk. Er is draagvlak voor zonnepanelen, zodat de gehele stad een bijdrage kan lever...
Trees Spruijt
GEEN WINDMOLENS IN DIT PRACHTIGE NATUURGEBIED!
wenda hetem
gezondheid
Rocco de Groot
Windmolens verpesten het uitzicht en maken veel lawaai. Dit kan echt niet in een stad die lelijke dingen
Anja van Rookhuijzen
Geen windmolens in natuurgebieden en/of bij huizen!!! Voorzie vanaf nu zo veel mogelijk daken van nieuwbouwwoningen met zonnepanelendaken (i...
M. Kuijper
Kernergie is de oplossing
R A Laan
Er is in Zuid-Oost reeds genoeg geluidsoverlast door Schiphol. Windturbines horen sowieso niet in de nabijheid van stedelijke gebieden vanwe...
Robert Piette
Ben wel voor groene energie, maar moet ten kosten gaan woongenot en de al weinige natuurgebied in omgeving van Amsterdam Zuidoost.
Elvira Jungslager
Graag! wil ik zonnepanelen op mijn dak. Misschien een idee om dit i.s.m. woningbouw verenigingen aan te pakken voor de sociale huur.....wind...
Planzer
Ongelooflijk dat het college van GroenLinks, D66, PvdA, en SP dit probeert te realiseren zonder een transparante participatie proces! Ik maa...
E.J. Vonk
De gemeente doet maar raak zonder in overleg te gaan met bewoners. In mijn beleving heeft dat niets met democratie te maken. Onze woonomgevi...
Binda
Voorkeur voor zonnepanelen op daken, waarom windmolens als zonnepanelen meer kunnen opbrengen?(is dit onderzocht?)
hen sprenger
slecht idee
petra ries
slecht plan. mag niet doorgaan
ger ries
heel slecht voor onze gezondheid. ga toch verder met zonne energie
I de Groot
Ik wil graag genieten van mijn woning
Siem Smeding
ik ben professioneel werkzaam in Buiksloterham als communitybuilder & vrijwilliger op tuinpark Wijkergouw; in beide gevallen bezig met duurz...
AM Breukers
Er word in Noord al zoveel gebouwd en veranderd Dat 17 windturbine s helemaal het landelijke van onze woonomgeving te niet gedaan word .Deze...
H.de.groot
Er wordt in noord al zo veel gebouwd dat 17 windturbines helemaal ons woonomgeving te nietdoen
Lunia
Windturbines zijn slecht voor gezondheid en natuur.
Wilma de Hoop
Niet in of bij een woonwijk! Geluidsoverlast!!!
Jaap Wolters
Bovenop de genoemde nadelen en beperkingen, maak ik mij ook ernstige zorgen over het leefgebied van de vele weide- en trekvogels die het Wat...
Sophie
Rij 10 Min de stad uit en zoveel ruimte, waarom op de plekken waar het al drukker bevolkt is en de “natuur” al schaars
Nathalie van Gelderen
Geluidsoverlast
M. Gazendam
Geluidshinder en lichtoverlast voor mens en dier wegen niet op tegen de voordelen. Bovendien staat het te dicht op woongebied
P.Thiry
Past hier niet
Tonny woudstra
Laat Halsema en D’Haene GroenLinks bende die dit bedenken zelf dat gedrocht in hun achtertuin plaatsen
S. Knipmeijer
Zoek plekken die de huidige bewoners geen hinder en schade berokkend. Houd je aan gestelde richtlijnen o.a minimaal 600 mtr van bewoners
L. van Gent
Windmolens horen niet in een groengebied of dicht bij woningen
Liesbeth Oeptd
Geen windmolens maar zonnepanelen!! Windmolens brengen teveel schade toe aan mens, milieu en leefomgeving. En het levert weinig rendement op...
Ria Oelbers
Voorkeur voor zonnecollectoren op onze daken. Die verpesten het mooie gezicht van onze natuur niet
Sanne
Niet in mijn achtertuin
Simon Eelhart
Windturbines zijn alleen rendabel doordat ze zwaar gesubsidieerd worden. Zij zorgen voor horizonvervuiling én geluidsoverlast!
Hilde van Caspel
Windturbines zo dichtbij , zelfs in de natuur geplaatst, verstoren mens en dier onherroepelijk. Breid de zonne-energie uit !
Helmi van den Berg
Veel te dicht op de woonwijken. Aanslag op het karakter van Landelijk noord.
Sophia Loch
Windmolens zijn zeer schadelijk voor vogels, insecten. Geven zware overlast aan bewoners: geluid, slagschaduw. Zeker de 252 meter hoge molen...
Jose Decates
Gezondheid en natuur
G. Terlien
Zoek naar mogelijkheden die de mensen dienen en niet storen.
Marjolein van Vessem
Ik wil geen gezondheidsschade oplopen. Er is al genoeg lawaai en vervuiling in de stad!
Els
deze megawindmolens zijn verschrikkelijk voor mens en dier, en zijn niet op hun plaats in natuur/recreatie/woongebieden
Kees Verhoeven
de grote windmolens zijn zeer belastend voor mens en dier en schieten zo hun doel voorbij, de wereld wordt er niet beter van.
Inez
De molens moeten minstens 1000meter van de bebouwde kom staan
Richters
Horizonvervuiling, gevaarlijk voor vogelstand, geluidsoverlast. En onrust in de natuurgebieden rond Amsterdam voor zowel de mens als het die...
Mary Voerman
Is niet volgens energieakkoord 2013. Eerst verder zoeken naar alternatieven in gebieden waar minder populatie dichtheid is.
eleonora
I live too close to the wind turbines and they damage our health !! We do not want to have our life on risk
stan hendriks
Woon dicht bij en wij willen absoluut geen winturbines in de achtertuin
S van Brussel
Prestige project. Ten koste van bewoners, door mensen die voor zogenaamd groen door het vuur willen gaan, ten koste van alles.
Theo Bruns
Zolang er géén alternatieven zijn teken ik protest aan, want de natuur is natuur dat mag je nooit klakkeloos afpakken van de burger
Ruud Goedknegt
terugdringen van CO2 kan goedkoper en zonder dat mensen die delven ziek worden
Gabriel Dekker
IK vind dat de windturbines voor overlast zorgen. Er moet een ander oplossing komen.
Olga Lips
Bewoonster van Tuindorp-Oostzaan in Amsterdam Noord. Vind ze lelijk. Vervuiling van het landschap.
P. Slager-Loos
Ik moet er niet aan denken dat die giga molens rondom Amsterdam komen staan.
F.A. de Jong
Ik ben tegen windturbines op minder dan 1500 meter van bewoners. Ik ben tegen subsidie van de overheid, omdat in de praktijk blijkt dat de i...
Paul christenhuis
Te hoog te massaal, meer zonne energie en sowieso stimuleren minder electriciteitsgebruik
Elke Bakker
De windmolens komen veel te dichtbij de woonwijken
F.Versteeg
molens staan te dicht bij velen huizen deze plannen zijn ongeschikt voor het doel goede energie op wekken dit maakt mensen ziek .
Gertruud Kuenen
windmolens komen te dicht bij bebouwing. Amsterdam behoort geen uitzondering te krijgen op de minimale afstand tot bebouwing.
G Wiers
Zonnepanelen op de daken is een betere en geschiktere manier om groene stroom op te wekken. Een belachelijk plan om mega windturbines die z...
jansky
Geen ziekmakende en aantasting ziekmakende natuurgebied !!
Nelitza Oduber
wil het gewoon niet zo dicht bij huis
gulien
gezondheid natuurbeleving woongenot
Jim Kos
Een krankzinnig idee van bestuurders die de weg volkomen kwijt zijn. Alle daken benutten voor zonnepanelen. Beginnen met bouw kerncentrales ...
S. Farrahi
Horizonvervuiling
Rineke Vonk
Geen gezicht prachtig Noord en Waterland Noord windturbines !! Schaadt mens en landschap. Zet ze op zee.
Kuipers
Gezondheid geluid overlast en horizon vervuiling
H Wezeman
Een stad / dicht drukbevolkt gebied is geen plek voor windmolens. Er zijn daken zat voor zonnepanelen die geen hinder geven. De gemeentera...
Wouter
Ik ben tegen het plaatsen van deze ziek en overlast veroorzakende megawindturbines, vlak bij woonwijken. De gemeente dient haar burgers tege...
I Bosma
- Horizonvervuiling - Geluids- en visuele overlast - Betwijfelde rendanent
Daya Elzenga
Ik wil geen geluidsoverlast van windmolens bij mij in de buurt. Ik geloof niet dat dit de weg naar verduurzamingen is. Laten we eerst maar k...
A. Freeke
Beter in de zee
M. Van Drunen
Ik ben absoluut voor windmolen maar TEGEn plaatsing zo dicht bij woongebieden! Zijn ze nou helemaal gek geworden? Ik stem ALTIJD Groen Links...
W.A.Heijnemans
schadelijk voor de gezondheid, te duur en totaal onnodig
Robert Sassen
Er zijn betere alternatieven!
William Dorant
vind het onnodig om de gezondheid in het gevaar te brengen als de plaatsing ook gewoon op zee kan of elders.
Adrie
De windmolens staat te dicht bij de meest dichtbevolkte stad van Nederland. Slecht voor de gezondheid van de mensen en de leefbaarheid van d...
Hogendorp
Te groot en te veel noord is al vol genoeg
taco van der plaats
lokaal draagvlak ontbreekt? en voor ca 80% hebben de Amsterdammers op de partijen gestemd die aangegeven staan op de turbine! bedenkt voor g...
Hanneke
Te groot en te dicht bij de huizen waardoor negatieve effecten voor de gezondheid van de Bewoners van Amsterdam
Joke Lind
Namens mijn moeder van 94 jaar moeten er geen windturbines komen om reden van het feit dat er ontzettend veel insecten en vogels omkomen doo...
Niels
Maakt gehakt van vogels nota bene in een vogelgebied (!), maakt geluid dat stress en slaapproblemen geeft, geeft slagschaduw, zonlichtgeflik...
Hayo
Noord is voor mij thuis. Ik voel me nog meer noorderling dan amsterdammer. Zo mooi is noord. Mijn leven lang loop ik hard door de polder. Vi...
Alfonse Cox
Vind dat de gemeente Amsterdam geen windmolens mag bouwen in druk bebouwde stadsdelen
Jasper
Deze reusachtige windmolens wil ik niet in mijn achtertuin! Dit is een ongelooflijk slecht idee betreffende de gezondheid en woonbaarheid va...
Onno
Amsterdam is een van de druks bevolkte gebieden in Nederland en de wereld. Het bouwen van windmolens in en rondom deze stad is daarmee een n...
Michiel 020
Te gek idee, zo dicht tegen zwaar bewoond gebied, er wonen mensen echt naast de ring, die moeten dit niet voor hun deur krijgen. Zoek een le...
P.J.Guijken
Geluidsoverlast, gezondheidsschade, milieuvervuiling, aantasting van de natuur en woonomgeving. Dit is iets wat wij noorderlingen NIET wille...
Joop Binnekade
Er zijn nog zoveel platte daken over voor de zon, maak daar gebruik van.
R. van der Vaart
ziekmakend,permanent laagfrequent bromgeluid enz....
Gerald Gilhooley
De Gemeente moet bij het bepalen van haar beleid rekening houden met de belangen van haar burgers. De potentiële gezondheidsschade en waarde...
Claudia Heesbeen
Geen windmolens ten koste van de natuur! Geen windmolens in verband met waardedaling van mijn koophuis! Geen windmolens want dat geeft over...
Marion Lodder
Geen windmolens in een al steeds voller en dicht gebouwd Noord en woonbuurten. Gezondheid, natuur en leef genot voor mens en dier moeten do...
Richard
Windturbines zouden niet zo dicht op huizen mogen zitten. Minimale afstand moet juist velen malen groter zijn. Minimaal 10km van huizen.
Roel
Ik wil geen windmolens in de buurt met schade op gezondheid, lawaai, gezichtsvervuiling tot gevolg. Vooral uitzicht met 200m hoogte is niet ...
h.wolters
Moet er iets kwijt wat andere stadsdelen weigeren, moet dat weer in noord waar de meeste sociaal zwakkeren wonen Hoe bedoel je links Amsterd...
Bert Barendsen
Schoon, prima. Niet te vermijden en - aan te ontkomen overlast ervan, nee!
R.A. Visser
Veel te dicht bij woonwijk. Misschien in Amsterdam-Zuid plaatsen waar de wethouders wonen.
Kaat Eijbers
Windturbines zijn ziekmakend en niet alleen voor de mens maar ook voor de dieren.
vander sloot
aanslag opgezond heid enwoon genot
R.Wilson
Het eind van Waterland als natuurgebied
Rita kruik
Tegen windturbines op land bij woonwijken
Rachman
Schone energie betekent opgewekt zonder overlast!
Martijn
Schone energie prima maar niet ten koste van de bewoners. Daarbij; heeft de Amsterdammer er echt iets aan, of profiteren grote techbedrijven...
M. De Graaff
Geen windturbines in dichtbevolkte gebieden als Amsterdam. Ziekmakend, landschap vervuilend en dat dicht bij woningen!
J.Verduijn
Windturbines zijn zichtbaar en hoorbaar in de stad, en mogen alleen op grote afstand min. 10 km van woningen (spaarzaam)geplaatst worden. V...
Erol Erdogan
Alternative energie is broodnodig, maar niet deze onnodig belastende variant.
Michel
Svp afstappen van windmolenstokpaardje in Adam !
Ester Fleurke
Geen slagschaduw, knipperlichten, laagfrequent geluid en horizon vervuiling van mega wind turbines!!
Reitsma
Nergens meer rust voor oog en oor! Niet doen dus
S. Hamersma
Ik onderschrijf bovenstaand beschreven motivering. Horizonvervuiling van het typisch Hollandse Waterland, geluidsoverlast voor omwonenden e...
Dini Kappel
Geen windturbines in Noord
Diana
Prima maar niet voor mijn deur of in mijn tuin. Bijzonder ook dat ik eerst mijn erfpacht kan afkopen zodat mijn huis meer waard wordt en daa...
Balm
We gaan hier minimaal veel geluidsoverlast van krijgen!
M.Doll
Windmolen moet je niet in een stad plaatsen moet je in Halsema voor haar deur plaatsen snol zonnepanelen kan je op elke dak plaatsen dat ...
Mattia Fiumara
Bizar plan, deze turbines horen thuis op een windmolenpark op zee niet in menig mens hun achtertuin. Er zijn betere alternatieven om groene ...
Ruud Mik
Windturbines echt als uiterste mogelijkheid en alleen als andere mogelijkheden voor energie-opwekking verkend zijn (zoals zonnepanelen) en d...
Hanneke de Leeuw
te dichtbij woonhuizen en kans op geluidsoverlast wat ook niet goed voor gezondheid is, zichtlijn voor mij niet interessant
pietje
wat zijn jullie toch vuile hypocriete smeerlappen. als je GL stemt verdien je een molen op je stoep!
Nicole de Graaf
Eerst helpt groen links de kleine middenstander en gezinnen die zich geen nieuwe auto kunnen veroorloven naar grote problemen om diesels tot...
Hendrik-Jan Wardenaar
eerst alle daken vol met zon panelen en het bouwen van een kern centrale ( borssele )
Martin van Leeuwen
Onlangs zag ik tv programma op TV ernstige overlast hoge windmolens en afstands norm 350m bleek nog gebaseerd op veel kleinere maat windmol...
Paul
Windenergie kan niet maatschappelijk, en medisch verantwoord worden gewonnen in of rond woonwijken. Wel in open gebied langs de kust. Wedero...
Jan Slijkerman
Beperkingen binnen beschermd stadsgezicht en beschermde landschappen gelden ook voor de overheid.
Floris van Hall
Windmolens prima maar geen enorme dingen dicht bij bewoond gebied. Deze passen beter op zee.
p le Roy
te veel overlast geen kerstverlichting maar wel windturbines waar zit hun verstand
Murat Akyuz
N.v.t
Niels Feenstra
Amsterdam wil een molen plaatsen ongeveer in mijn tuin. Zet hem in je eigen tuin Halsema! Weg met dat ding!
Schuurman
de overlast die deze megalomane, afzichtelijke turbines kunnen veroorzaken
p.SONNEBOEN
stop deze onzin
MH Bastiaans
ik woon op de Jisperveldstraat. Een windmolen zo dichtbij tast mijn uitzicht aan en zal voor flink geluidsoverlast zorgen. Dit hoort niet th...
Y Cevat-Brink
Hoe durf je de mensen in Noord niet op de hoogte te brengen, voor te liegen en alles slinks door te zetten! Schaam je !
Erika Meijer
Ik heb een tuinhuis aan de rand op het tuinpark Buikslotermeer.
EH Cevat
Ik wil windmolens niet dicht bij dr huizen natuur geeft enkel over last En geen gezicht
r de cock
de rust en natuur word verpest en de bewoners hebben er geen voordeel van
Natalia Sennikova
Te dichtbij de woningen!! Willen geen geluidoverlast en willen wonen in de gezonde omgeving! Bovendien is het onacceptabel dat het de waarde...
Neil
pls increase the amount of solar on rooftops instead. Those are a non-invasive and cheap form of renewable electricity production. Having s...
Antoinet Klaasen
Afschuwelijk!! Mag er nooit komen!
Jeffrey Robijn
Aantasting van het landschap, de natuur, het uitzicht en nog maar niet te spreken over de volksgezondheid. Schandalig plan om erzo doorheen ...
Georg
Veel te dichtbij waar mensen wonen
T Mendes
Het Geluid en de slagschaduw zorgen voor overlast.
Wesly
Stop met deze ongefundeerde onzin
Lebeau
Windturbines zijn grofmaterieel;DUS...ouderwets..Subtiel,ingenieus en organisch zou DUS.... De oplossing zijn.Windturbines maken exponentiee...
Agnes van Koert
gezondheid!!!!
Tony
Te dichtbij, veel te veel.
A. Oldenkamp
Wind op land met last voor burgers moeten we niet doen. Er zijn alternatieven voor deze doorgeslagen duurzaamheid.
Geel
Die horen niet bij woonwijken in de buurt geplaatst te worden.
Ineke Slingerland
Eerst mogelijkheden benutten die niet belastend zijn voor mens en natuur.
Mireille
Wij hebben ons huis gekocht om dichter bij de natuur te wonen. Uitbreiding van het hoogspanningsstation, Van Der Valk inclusief hoge verlich...
Hugo van roy
Aan de plannen voor de megaturbines is door de gemeente geen ruchtbaarheid gegeven, de specifieke en alarmerende info van windalarm over de ...
Els Timmerman
Windmolens niet ten koste van alles, gezondheid, groen, vogels, natuur. 350m afstand is veel te weinig. Vooral LFG kan op grote afstand veel...
joke ruijg
te dicht bij de woonwijken, vervuiling van landelijk noord, slecht voor mens en dier,turbinepark op zee veel effectiever
J. Visser
Bezint eer gij begint, want eerst gedaan en dan gedacht heeft menigeen in leed gebracht.
Marije
Gelieve geen windmolens te plaatsen in de omgeving van woningen of mooie natuur.
Daniel Wieman
Ik vindt dat ons stadsbestuur veel te ver doordraaft in de groene ambitie. De partijen hebben dit door gedrukt, de kosten zijn hoger dan de ...
Luc
Het is onnodig om Amsterdam op deze manier vol te zetten met giga windmolens. Andere, praktische oplossingen zijn mogelijk.
Laura
Groot gezondheidsrisico,veel te dicht op de woon de gebieden, constant zoeven, slagschaduw, horizonvervuiling en dat dus ‘dag en nacht’
Mieke Goudt
Niet nodig, schadelijk voor gezondheid en monsterlijk lelijk vlakbij Waterland.
Chris Petersen
Horizonvervuiling en gezondheidsrisico door geluidsoverlast. Te dicht op de woonwijk(en) is beperking van het woongenot. Zet windmolens maar...
Ron Westa
Geen Windmolens in Noord,zijn ziekmakend qua geluid en nacht rust verstorend En voor de Natuur zujn het landschap storende objecten en voor ...
Alma Wiedijk
Geen windturbines vlak bij woningen.
Furstner
vind windmolens geen mooi uitzicht en ik heb graag bomen en planten enz. als uitzicht dan windmolens en het is ook niet gezond voor je! en o...
H. Busscher
Gezondheidsrisico’s zijn veel te groot
Evers
Niet in het belang van welzijn en gezondheid van bewoners in Amsterdam Noord
K. Jongerling
Geen wind turbines in Amsterdam Noord. Ze komen veelste dicht op de woonwijken dit is zeer belastend voor de bewoners en ziekmakend.
v/d Veur
Oprotten bij mijn huis. Houd je nou eens aan de regels. Is te dichtbij. Dus niet doen. Wij mogen niet de regels overtreden, jullie dan ook n...
Boelemans
Veel te dicht bij de woningen
B.j.veldhuizen
Te dicht op de woningen.Slecht voor de gezondheid van mens en dier. Er zijn genoeg andere alternatieven.
Elisabeth Reijnders
We hebben in Noord al overlast, omdat alles hier dichtbebouwd wordt. Maar voornaamste reden: windmolens dragen amper bij aan energie. Volgen...
Wouter Sessink
Deze geplande windturbines staan te dicht bij woningen. De wettelijke gezondheidsnorm, vertaald in 650 meter afstand moet worden gehandhaafd...
Remco van Geelen
Komt te dicht bij woningen, geeft een negatieve druk op Gezondheid en een slecht uitzicht.
Thierry BoeleMans
wij wonen in het donkerrode gebied, dus zal er alles aan doen , voor onze gezondheid en woningwaarde verlaging.
M. Sijbrandij
Ik weiger last te hebben van deze onooglijke, lelijke en lawaai veroorzakende molens. Daarbij komt dat Amsterdam Noord zo langzamerhand een ...
Robert Smit
Te dicht op bestaande woningbouw en Noord Holland voldoet al aan het energieakkoord van 2013.
L van Bentum
IK DENK GROEN, MAAR BEN NIET GEK! Weg met die ideeën om zo dichtbij in een dichtbevolkt (mens en dier) leef gebied enorme bromtollen en land...
Y.Klaassen
Schandalig dat ze windmolens willen plaatsen binnen 600 meter van waar ik nu nog met plezier woon.
P. Blom
Maak van Nederland geen windmolenpark. Daar is ons landje te klein en te mooi voor. Er is voldoende ruimte op zee.
bartha
IN Amsterdam Noord is nou bijna zo"n beetje de hele boel dichtgebouwd.En worden die Windmolens er nou tussen ingebouwd,alle het groen is bij...
Pafort
te dicht bij de woningen,en het uitzicht is dan vreselijk
Marja
Te dicht in woonwijk.
Han van Leeuwen
Wonend onder de aanvliegroutes van Schiphol en met het geluidsgordijn van A2, A10 en A1 constant aanwezig zitten we niet te wachten op deze ...
P. Harms
Er zijn veel betere alternatieven. Bovendien zijn de plannen slecht voor de volksgezondheid. Daarom is dit ook in strijd met richtlijnen die...
Sara Bjarland
Zet de molens op zee, niet in woonwijken!
johan van der Liet
tegen horizon vervuiling en gelidsoverlast
Bart Schreuder
Buiten horizonvervuiling ook geluidsoverlast voor de bewoners.
R.D. de Smalen
Geen herrie erbij. Het is al rumoerig genoeg in de stad en nu het vliegverkeer beperkt is, merk je hoe fijn de (corona)rust is. Op zee met d...
marijn van dalen
eet bestaan veel betere alternatieven, en 500 merer vanaf woningen is veel te dichtbij volgens recente ervaringen in NL en Duitsland
Phan Ha
The construction of the wind turbine will greatly impact the landscape and at the same time create possible health impacts on human and anim...
Karin
Veels te dicht bij de huizen!!!
Michal Lukasiewicz
De schade aan het landschap van de mega windmolens is niet acceptabel. Het landschap moet ook worden beschermd, en niet ten koste komen van ...
Ingrid van den Pangaard
Geeft gezondheidsklachten en grote natuurschade, dus ook niet op zee! Niet rendabel! Geen LUISTEREND oor, er wordt over de mensen beslist e...
C J M de Haan
Windturbines zoals voorgesteld mogen niet dichtbij woningen en ook niet in beschermdd natuurgebieden geplaatst worden
N.Hoogerdijk
Schandalig hoe de gemeente deze plannen wil doordrammen. Er wordt niet geluisterd.Ook de subsidie regels kloppen niet. Trouwens ikzelf ben v...
R.gijsbers
Op zee is ruimte genoeg niet in een stad.
Hans
Windmolens zijn ook op lange termijn onrendabel en vormen een aanslag op gezondheid, woongenot en milieu
Nelly T
Niet gepast want te dicht bij de mensen, die hier wonen en leven. Slecht voor de gezondheid voor mens en dier!
M.J.Gerrits
Laat eerst onderzoeken waar, hoe en hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden. O.a. het dak van de parkeergarages in BovenY winkelcent...
IHM Bakker
Dit kan echt niet in een gebied wat al dichtbevolkt is en waar nog volop gebouwd wordt. Lijkt me erg slecht voor de gezondheid en het welzij...
Angelita Hopman
Noord is geen weiland! Denk aan onze gezondheid en onze prachtige en unieke natuur. Maak het niet kapot
Christiaan Meijer
Windturbines zijn een verouderd idee. Ik was enthousiast 20 jaar geleden maar over een paar jaar breken we ze allemaal weer af omdat de alte...
Van der linden
Gezondheid, waardedaling huizen
Mendes
Waarde daling woning door geluid overlast s’avonds en in de nacht.
Jan
Op zee is ruimte genoeg
A Brugman
Ben zeker voor groene energie, maar zo dicht bij woonwijken lijkt mij heel onverstandig als ik kijk naar alle tegen argumenten.
Rita
Te hoog en te dichtbij
Frans
Er zijn betere alternatieven, mijn leefomgeving wordt verpest, mijn duurbetaalde huis wordt minder waard.
Ronny Backx
Windmolens het haven gebied staat vol moet je de herrie en slagschaduw zien zet heel baarn en de hoge Veluwe maar vol weg uit onze stad wi...
Nicole Richardson
Slecht voor de gezondheid en schadelijk voor het woongenot en rust
Tim
Mijns inziens zijn windmolens niet gepast in een van de dichtst bevolkte gebieden van Nederland.
Agnetha Bruggeman
Windmolens verpesten het stukje groen dat Amsterdam heeft en dragen nauwelijks bij aan het behalen van de klimaatdoelen.
Renate Buisman
Er is nog zo weinig mooie natuur in Nederland. Laten we dat niet verpesten met windmolens. Bovendien jagen we er de weinige vogels die we no...
Kemal
Geen behoefte aan geluidsoverlast en een hartinfarct.
Klaartje Laan
Te groot, te dichtbij
Frits Geel
Zover mogelijk uit gebieden waar mensen woonen
R. Nieuwenhuis
Ongehoorde verstoring van woonklimaat in Noord! De turbines zullen grote problemen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid veroorzake...
Kaspers
Gezondsheid redenen
Linda Hegeraad
Ik ken deze molens uit Windpark Drentse Monden. Megamolens zijn hier de bevolking door hun strot gedrukt. Echt schandalig.
Nel Wientjes
Overlast
Wim Postema
Weg met al die milieufreaks oplossingen! De toekomst komt van de wetenschap, dus ik ga voor kerncentrales.
Sandra van Schouwen
Hoort hier niet thuis .lekker op zee zetten
annemarie dissel
draaien op subsidie, duur en niet rendabel, lelijk , slecht voor vogels., genoeg betere alternatieven
Brouwer
Gevaar voor de gezondheid ,geluids overlast
roland
geen windmolens bij de woning,slecht voor de gezondheid. En flora en fauna.
Glenn
Heb zelf al 2 jaar met grote regelmaat last van laag frequent geluid. Slaap er zeer slecht door. Geen behoefte aan nog meer bronnen van LFG.
Nico
Windmolens prima maar niet bij bebouwing. Plaats ze in het IJsselmeer, de Noordzee of langs de grens bij Duitsland dan weten ze ten minste w...
Henny
Die hoge windmolens horen niet zo dichtbij een wijk...woon er al een hele poos met plezier maar heel jammer dat er steeds meer lawaai is ,ve...
Steeman
Plaatsing op zee lijkt een beter idee dan binnen de stad. Dat tast het woongenot van burgers niet aan.
Femke
Te hoog, te veel lawaai en te dicht bij de huizen. Mijn wekelijkse wandelroute verpest!
Marja Zaal
Gezondsheidklachten zoals slecht slapen waardoor weer stress ontstaat omdat je niet meer met frisse lucht van een open raam kunt slapen, uit...
Peter Minnema
Windmolens liever op zee dan in de stad. Zet in op zonne energie en andere vormen met minder hinder
yoeri
Op tyfen met die windmolens, donderstraal ze lekker de zee in, hoe kun je in dichtbevolkte gemeentes die dingen plaatsen. Zijn die mensen ge...
Ineke Ridder
hoogte en afstandsnormen van de windmolens in bewoonde gebieden deugen niet en brengen de gezondheid en leefbaarheid van alle bewoners in ge...
de Jonge
absoluut geen windturbines in Amstelland,waar natuurlijk polderland een speerpunt is
Denny
Absoluut kansloos idee. Zet maar in zee.
Jan W. Mantel
Absoluut niet nodig. Zoek andere vormen van energie. Horizon vervuiling. Dood grootschalig vliegende dieren. Geluid overlast. Zet Data Centr...
Robert Schueler
Wij hebben al voldoende overlast van twee snelwegen en vliegtuiglawaai van Schiphol, moeten hier dan ook nog windmolens geplaatst worden te...
Hergen Epema
Er zijn betere alternatieven en het belang van groen in het stedelijk gebied. Daarbij komt ook nog de horizonvervuiling.
WM van Zetten
Duurzame energie - JA Windmolens in dicht bevolkte gebieden - NEE De bewoners inspraak geven betekend niks voor de Gemeente Amsterdam, is p...
Patrick van Heezick
Ik ben voor windmolens maar niet in de buurt van woonwijken. Mensen mogen er in hun dagelijks leven geen hinder van ondervinden. Er moet gez...
Hovestad
Horizon vervuiling en overbodig, genoeg andere en goedkopere alternatieven.
Schrauwen
Plaatsing windmolens te dicht op de bewoning. Ons GroenLinks gemeentebestuur, begint dictatoriale neigingen te vertonen! Partijprogramma wei...
Louis Hamming
Windturbines veroorzaken een grote horizonvervuiling en zijn volgens mij niet of nauwelijks kostendekkend.
Rodrigues Rainho
aanslag op gezondheid en welzijn van de inwoners
RCM Dullemans
erg lelijk, windmolens economisch niet rendabel, investering en milieu schade staat in geen verhouding tot opwekken energie.
Vermeijj
De groene ruimte is al zo beperkt dus niet ontsieren met windturbines
Wil Kuil
Geen turbine in woongebieden, hebben al de A10...... rondom lawaai fijn stof en de electo masten in het veld!!!!!! Ik vind het welletjes.
WTJ Jaburg
geen windmolens ten koste van overlast en gezondheid
Vera
Geen windturbines bij woningen en natuur
Box.,r
Te overheersend in het landschap
J. Euwe
Uitzicht
Quincy Heijboer
Dit soort windmolens horen thuis in grote parken op zee, niet in de stad.
C.J.E. van Leersum-Post
De weinige mooie open ruimte bij Amsterdam moet behouden blijven en niet verziekt worden met windmolens.
Y blok
Wij hebben een tuinhuisje Op tuinwijck wij willen rustig slapen en geniet Van onze tuin zonder wind lawaai
Tanja karreman
Ben toekomstig bewoner van centrum eiland en bezorgd over leefbaarheid
Koning-Halverstad
Zie het totaal niet zitten er zijn andere opties
L. Koning
Wil het niet
Rm Vye
Houd Landsmeer natuurlijk groen! Ik vind die 5G torens al een afbraak en een doorn in het oog
Inge
Mega wind turbines horen niet in of dichtbij woongebied. Niet goed voor welzijn wn gezondheid !
ponsen
Niet nodig
R. Brouwer
Zeker geen windmolens in drukbevolkte gemeentes en eigenlijk ook deze weinig rendementsvolle, visserij en natuur belastende en kostbare gron...
Aleida Piek
De windmolens verstoren natuur en woonplezier
Marja
Slecht voor onze gezondheid!
N Ooms_Mol
Veel te dichtbij woningen, geluid en verlichting van die dingen niet goed voor de bewoners...
S.Hilbrink
Opbrengst zonnepanelen op alle amsterdamse woningen zijn hoger dan de te plaatsen windturbines - laat de gemeente starten met 50% subsidies ...
Peter luijer
Het is onodig om dit midden in een stad te doen waar er zo veel mensen last van ondervinden. Je creëert een groot probleem
Maurice Niemel
Alleen op voldoende afstand van woonwijken, 1500-2000 meter. Bovendien zorgt bouw van windturbine voor extra CO2 uitstoot! Daardoor zorgt ee...
j ris
veel te hoog zo bij de huizen en wat mij betreft ook niet bepaald groen.
René Wijnhoven
Windmolens, naast andere schone energiebronnen (niet zijnde biomassa centrales!), zijn nodig voor transitie naar klimaatneutrale energieopwe...
Wim
Windturbines van 250m hoogte op 350m afstand is absurd en schadelijk voor gezondheid ivm constant laagfrequent geluid met daarnaast slagscha...
Marjan Olfers
Gezondheidsproblematiek te dicht bij dichtbevolkt gebied en niet meewegen meer recent onderzoek/kennis, voortschrijdend inzicht. Geen althan...
Marleen Huber
Belachelijk plan!
F C Uyttenhove
Geluid, dichtbij, stress
Remi
Flauwekul om deze te plaatsen waar woningen zijn. Zet die dingen aan een snelweg of op zee waar niemand er last van heeft.
Marlies
Not in my backyard!!!!!
Theo ten Thije
OP ZEE natuurlijk ... hallo wakker worden
Gerd Wirz
Windmolens is één van de meest slechte opties om de toekomst in te gaan. Zeker voor onze kinderen en kleinkinderen.
Joost
Van alle groene opties juist de minst handige kiezen, toch knap!
L. Seur
Geluidsoverlast.
H.C.Donga
halt met deze politiek
Anne
https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/69073-2020-12-08-onderzoek-windmolens-te-vaak-dichtbij-woonwijken https://www.windwa...
Nagel
De Molenwijk, waar ik woon, zal heel erg geraakt worden. Angst voor geluids-en knipperlichtOVERLAST! Er zijn alternatiefena!
Simonis
Horizon en geluid overlast. Omwille een onzeker doel te bereiken.
Jasper van der Donk
Ik wil geen megawindturbines op land in het zo dichtbevolkte Nederland. Niet in het gebied van mijn woonplaats, überhaupt niet in het gebied...
GHA Van Brussel
Geen reuzen windmolens in de bebouwde omgeving. Svp op zee
Peter Ohm
horizonvervuiling en aantasting leefklimaat
RONALD Weijmer
De enorme horizonvervuiling én de enorme (aanloopkosten) tov het slechte rendement, nóg méér maar hier niet in te vullen .
B. Suurmond
Wat een belachelijk besluit om windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen! Plaats ze daar waar zo weinig mogelijk mensen er last van h...
J.van den Hoed
Achterhaalde techniek met heel veel omgevings problemen
Alma van de Pol
Het is schadelijk voor zowel mens als natuur. Het is onacceptabel dat de gemeente dit toestaat vlakbij woonwijken en in de natuur.
g ingenluijff
slagschaduw geluid onprettig en ongezond voor mens en natuur willen we meer zieken in amsterdam en omgeving of zijn de hogepieten al gek,
Annelies Simonis
Grote hoge windmolens te dicht bij woonwijken zijn zeer schadelijk voor de gezondheid van mensen en funest voor de toch al smalle stroken na...
R. van Hoek
Geluid overlast en horizon vervuiling van het mooie gebied rondom ouderamstel
P.A.J. de Boer
Niemand wil windturbines in z'n achtertuin, maar plaatsing in de kleine randjes natuur in de omgeving is een slecht plan. Hoeveel mensen vi...
Marian
Onacceptabel vlakbij woonwijken. Betere alternatieven zowel voor andere energie als voor plaatsing als t toch via windturbines moet.
G.C. van Waarde
Het is niet te accepteren, dat de Gemeente Amsterdam de groene gebieden tussen haar grondgebied en die van naburige Gemeenten gebruikt om wi...
Hamaker
Geen geluidsoverlast en horizon vervuiling!
Breinburg
We zijn15 jaar geleden verhuist wegens overlast van een vriezer die in de schuur van de buren stond en een handel hadden in Italiaanse produ...
T.Vermeulen
Buitengewoon slecht plan
Martijn Blommaart
Ik vrees voor de negatieve impact op de natuur en het leefplezier in Amsterdam Noord!
H joosten
Hebben ook een tuinhuis op tuinwijck voor rust dus lawaai genoeg van de snelweg
Franklin Theebe
Kost veel meer energie om te maken dan het oplevert voor een lange periode. Er zijn betere groenestroom ontwikkelingen, het is zichtvervuil...
a.m.hartzuiker
zet die geluidsmakers maar op de afsluitdijk
fatima
ik wil slapen snachts
Niek Rozestraten
geen windturbines bij woningen en natuur
Margreeth
Doordrammers wij hebben ook de A 10 dichtbij zonnepanelen misschien in hu eigen tuin
Koen Dittmar
Het Geluid en de slagschaduw zorgen voor overlast. Daarnaast verpest je dure potentiele bouwgrond, waar je echt het verschil kan maken voor ...
J.A. Prins
Tegen windturbines in Amsterdam Noord
Gerda
geen draagvlak voor megaturbines in Noord. Bewoners zijn niet geïnformeerd en ik verwacht geluidsoverlast dat tot gezondheidsklachten zal li...
Betty de Haan
Niet in de buurt van woonwijken, waar mogelijk zonnepanelen plaatsen
Wouter Compier
Doe allen mee! Weg met geluidsoverlast.
F.W.Boersma
Verontrustend dichtbij
Bulsing
Stroom gaat niet naar de burger maar de bedrijven. En wij hebben de geluidsoverlast en mogen de kosten ophoesten.
Tiny lammers
Voor transitie. Maar waar meer ruimte is. Veel mensen krijgen hier last van.
Heleen Luyt
Windmolens mogen niet in de buurt van woonwijken worden geplaatst, vanwege de overlast en aantasting van landschap. Ze mogen wel op zee word...
Francisca Koster
Geluidoverlast en ontsierend
P.de Dycker
Windmolens nee, nu al één in TO die zomers ondergaande zon en in de winter lage zon irritant op de huizen schaduw maakt. Went nooit. Invest...
C. A. van den Berg
Bij bebouwde woongebieden hoort géén confetti patroon van windmolens! Partijen die hobby's doordrukken ten koste van bevolking worden bij de...
s.bruin
ik woon in noord
a.stoeten
ik woon in noord en zo te zien in een gebied waar de molens kunnen komen
Carry Kamstra
Het is daar zo natuurlijk en mooi, daar past echt geen windturbines in. Help de natuur
M.Huisman
We hebben al zoveel vervuiling -autos-vliegverkeer-lawaai. Investeer liever in zonnendaken in plaats van windmolens die niet ook nog eens on...
Marco Kriger
Zet ze maar lekker bij GroenLinks in de tuin
Yolanda Döpp
Veels te groot, te veel lawaai en licht bederving plus horizon vervuiling
Reinie de Bruin
Dat wordt geluidsoverlast voor Twiske west en Kadoelen. Aantasting van het landschap landelijk Noord Waardevermindering van onze huizen
Thijs Walter
Zet drie molens in de Noordzee maar niet in het groen om Amsterdam. Slecht voor mens en dier. Mijn dak is nog leeg gooi er maar zonnepanlen ...
René
Ik ben voor windenergie en erg beducht op het “nimby” effect. Mijn eerste reflex was dan ook dat ik niet zou ondertekenen. Ik heb me echter ...
Hemsen v/d zijden
Horizon vervuiling en lawaai.
Hemsen. M
Ze komen veel te dicht bij Twiske west te staan. Horizon vervuiling zonde van het landschap.
M.de Haan
Ik ben tegen de komst van de windturbines vanwege de horizon vervuiling , de aantasting van het landschap van landelijk Noord , de overlast ...
Ghmm Bouvrie
Ze komen veel te dicht bij mijn huis te staan in Kadoelen en de rest van de woonwijken
Tien
Veel te dicht bij woningen en past niet in het natuurgebied
Jeffrey
Weg met deze onzin! Wij lopen al in genoeg straling elke dag, waaronder WiFi, 4G en 5G. En dan ook nog windmolens willen plaatsen alsof mens...
Sjoerd
Wat een schandalig plan zo dicht bij mens, woonwijken en het kleine beetje natuur dat we hebben bij de stad.
Renata Traas
Aantasting van belangrijk groen gebied. Onnodig prestigieus. Onvoldoende draagvlak, slecht gecommuniceerd met bewoners. Niet voldoende gekek...
M. Van Tongeren
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/
P J Jesterhoudt
Te dicht bij de huizen en bewoners!!!! Er zijn andere opties, graag daarover nadenken
J. Medema
Bijzonder dwaas van het stadsbestuur om buiten de veilige wetenschappelijke normen mega windturbines van 200m hoog zo dicht bij woonhuizen t...
M. van Schoonhoven
Mega windturbines op zo'n korte afstand van woningen en natuur is echt absurd, onnodig en onverantwoord gezien de veiligheidsrisico's en aan...
Mike
Lawaai vervuiling hoort niet bij ons in de buurt. Genoeg alternatieven
Frans
Er zijn betere alternatieven! Behoud het landschap van waterland.
Edwin
Niet in directe omgeving. Horizonvervuiling en overlast
carla
Ik ben tegen windturbines in de directe omgeving vanwege geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling.
Jurjen
Windmolens zijn een prachtig alternatief voor fossiele brandstof, maar kies bij het plaatsen voor plekken ver uit de buurt van woonkernen. D...
Er is hier sprake van aantasting van het woongenot, verslechtering van gezondheid dmv lage tonen, geluidshinder en slaglicht.
Jolanda Tartaud
Dit hoort niet in de buurt van woonwijken te staan. Verpest uitzicht. Last van geluid.
Bas Abels
Geluidsoverlast. Hoort niet thuis, dichtbij een woonwijk.
Marja de Bie
Gevaar voor gezondheid. Verslechterd de woonkwaliteit.
N Pepers
Duur Lawaaierig Lelijk Hoog enz enz dus gewoon stoppen dit project ????????
etie nieberg
Amsterdam heeft al te lijden onder zeer veel (geluids)overlast. Later we dit verminderen i.p.v. verergeren.
W.Uijttenboogaard
Het Stadsbestuur vergeet hierbij rekening te houden met de ecologie. Niet alleen mensen komen hiermee in de problemen. Wat te denken van die...
Gaby baas
Geeft te veel overlast, liever andere groen stroom
L.K. Smith
De windturbines zijn slecht voor de fysieke en geestelijke gezondheid van de omwonenden en een belasting op het woongenot van de bewoners va...
Pieter
Lelijk en lawaai! En al helemaal niets geen informatie van gemeente Amsterdam gekregen, moet er via buren achter komen wat de gemeente van p...
Cees
Landschapsaantasting en ernstige geluidsproductie
Jan Oosterwijk
Geen windmolens nabij woonkernen, daarbij slag schaduw en geluids overlast slecht voor de gezondheid. Plaats de windmolens op de noord zee!
H.Narain
Ik heb ooit voor Noord gekozen vanwege de rust, die nu ernstig verstoord dreigt te worden.
Zita Meijer
ziekmakend Onnodig Lawaaioverlast Horizonvervuiling
Marcel
zet deze lelijke herrie veroorzakende krengen midden op de Noordzee neer zodat niemand er last van heeft.of plaats overal op daken van grote...
Nynke
Er zijn zoveel betere manieren om groene stroom op te wekken dan onze weinige natuur op te offeren, inclusief de grote impact op onze vogels...
Hans Al
Windmolens te dicht op een woonwijk veroorzaken geluidsoverlast en slagschaduw. Dit resulteert weer in mogelijke medische klachen.
W van Zuilichem
we hebben al last van de A9, van de grote windmolen bij de ouderkerkerplas, en nu nog meer mega molens erbij maakt de leefomgeving onleefbaa...
1115GE
windenergie levert nauwelijk duurzaame winst op maar levert wel enorm veel overlast. te denken valt aan geluid van de wieken maar ook het br...
Henriette Woearbanaran
Zo'n mooi groengebied tussen de stedelijke bebouwing van Amsterdam en Amsterdam Zuidoost. Zeer zonde als dat wordt groengebied wordt aangeta...
Julia
te dichtbij woonwijk
Simone van Brug
Ik kijk uit op het landsmeerderveld richting A10z horizonvervuiling, geluidsoverlast en het brengt te weinig op
M Sprengers
Grootste onze zo dicht bij de woonwijk. Geloof me die ga je horen met een beetje wind
Jan de Jong
Ontzettend jammer dat bestuurders alleen maar gefocust lijken te zijn op het behalen van doelen en géén oog hebben voor woongenot en vooral ...
Jessica Reinhart
Het uitzicht van de weilanden nirt belemmeren. Amsterdam noord niet vol bouwen
F wentzel
uur en te weinig opbrengst.
Renee Sproet
Amsterdam noord is vol genoeg!!! buiten om het lelijke aanzicht is er ook nog enorme geluidsoverlast!!!
jk de groot
wij hebben al last van de A10 en dan ook nog die kut windmolens bij de haven zet ze bij je eigen voor de deur
Marco Wouda
Windmolens horen niet thuis dichtbij woonwijken.
Joey
Dit moet anders en beter kunnen, graag een gedegen onderzoek met meerdere scenario's.
G.G.M.de Ruiter-Jansen
Omdat er nog maar zo weinig plekken zijn waar je vrij ver weg kunt kijken zonder horizonvervuiling wordt het door de windturbines op land we...
Rene van der Linden
Erg slecht idee om de windmolens zo dichtbij een woonwijk te plaatsen. Stukken verder op is vele malen beter
Nancy Sondaar
Niet te dicht bij de steden waar toch al zo weinig natuur is
Kees van Baardwijk
Wij willen geen windmolens er staat er alleen die huilt dat is al erg genoeg
Jan Marto
groen gedram
S. Stork
Totale zinloze horizon vervuiling
S. Ben Yerrou
Belachelijk dat men het toch wil doorzetten alleen maar omdat het eenmaal afgesproken is..
T.Janssen
Ik vind niet dat je windmolens zo dicht aan de stadsrand moet zetten, verder is het een gras en natuurgebied , met veel vogels, roofvogels, ...
D.v.Brummelen
Weg er mee,heel slecht idee
Ron
Geen verdere verwoesting van het landschap. Bescherm landelijk Noord! In de zee ermee...
R.Klomp
Geen gigantische horizonvervuiling voor een discutabele meerwaarde!
G.de Haan
Wil geen gezondheidsgevaar in m'n achtertuin.en gebrom horen dag en nacht.
G. Meijer
Het is horizon vervuiling en maakt lawaai. Bovendien is het gevaarlijk voor de vogelpopulatie.
Ruud Pos
Waarom daar?!?
Philip
Geen windturbines i.v.m Natuur en Gezondheid
Nicolette
Geen megawindturbines in Noord ivm natuur en gezondheid
jdedood
de molens produceren schaduwslag en geluidoverlast 350meter vanaf woonhuizen is veel te dichtbij
Froukje Kootstra
Zeer verstorend voor mens, dier en natuur. Windmolens passen beter in een industriële omgeving.
Cor de Vries
aantasteing van de weinige"vertes"die er voor ons nog te kijken zijn.
SF Kroon
Het is een natuurgebied voor vogel en andere dieren
Dorus
Omgeving ontsierend en veel lawaai bij de jachthaven waar de boten liggen
Dick van 't Hof
Veel te dicht bij bebouwing en veel te verbeten en onbezonnen politiek
J. Veraart
Ziekmakend en, in het toch al steeds meer volgebouwd noord, een zeer storende factor.
T. Draaijer
Verwacht veel overlast door het geluid, staan tevens veel te dicht bij de woningen.
Marten Buschman
Te veel invloed op gezondheid bewoners Amsterdam Noord
Willem Blind
Geluidsoverlast,landschap ontsierend,veel dode vogels,nutteloze ondingen
Trees
Wie heeft dit bedacht. Daar gaat onze natuur en woongenot. Ik ben geen eigenaar van een woning maar ben het wel degelijk eens met het plaats...
Mathijs van Lindenberg
Ik ben tegen de energie transitie. Gas is een hele schone brandstof. In Duitsland en de VS zetten ze juist vol in op gas. Gas of nucleair d...
Kolkman
Landschap verpesting
Hanneke koning
Het zoemende en onrustige geluid van de molens kunnen beter verder op gezet worden, niet naast het dorp ook al is het aan de rand
J.F. Meijer
geluidsoverlast van de lage tonen van de veel te dichtbij staande molen
Marjan Waardenburg
Bewoner landelijk Noord/ andere betere opties mogelijk
leon
De Megawindturbines dienen niet in de directe nabijheid van woonwijken geplaatst te worden, ze maken lawaai, welke niet goed is voor de gezo...
E. Joustra-van Wier
Geen herrie, horizonvervuiling. Er is al lawaai genoeg!
Luut Elsinga
Niet nog meer horizon vervuiling
Maarten
Op deze afstanden veroorzaken windmolens geluidsoverlast en gezondheidsklachten
Lonnee
landschap en leefbaarheid wordt verpest.
Christine Spierings
Geen windturbines hier! Vreselijk. Ik woon in Elzenhagen. Bijn boven op mijn flat! Woedend.
D.Kolfertz
Het is geen schoonheid in de Natuur.
F. Godhelp
Hoort niet langs de Amstelskeg
Marco Posthuma
Geen Horizonvervuiling aub
mo
jachthaven ligt er direct onder, daaaag rust die ik daar zoek.
monique
mijn boot, waar ik in zomer meerdere dagen verblijf, ligt dan direct onder 2 windturbines
Jan Lukasiewicz
Schade voor de gezondheid, geen natuurbeleving meer, geen woongenot. Wij hebben al genoeg last van de snelweg die hier langs loopt !!!!
Suzanne Smit
Het is een heel slecht plan om de turbines zo dicht op woongebieden en natuurgebieden te plaatsen. Er zijn alternatieven, heroverweeg dit pl...
Joop Zijderveld
Geen windmolens in de buurt van woningen! Dit geldt wat mij betreft voor alle zoekgebieden.
Apschuit
1
hilde van Pelt-Heerschap
Aanslag op natuur en gezondheid
Tineke Bien-Dubbeld
Het mag niet zo zijn dat ons woongenot en gezondheid op het spel staat. Dit soort molens moeten niet bij dicht bevolkte woonwijken staan. E...
Ruud Heijboer
Ik vind het on acceptabel dat de gemeente geldelijk gewin boven mijn/ onze gezondheid zet. Straks zet er weer een ambtenaar zonder voldoende...
L. van der Tuin
Geen windmolens in de buurt van woonwijken en dichtbevolkte gebieden!! Zeker niet langs de vervuilende ring a10 dat is al erg genoeg. Plaats...
Suzanna
windturbines boven de gezondheid van de mensen hell no!!!
Elise van der Sluis
Windturbines zorgen voor overlast. Dat trekken wij niet.
Marten Hilbrands
Windturbines horen niet in een bebouwde (woon)omgeving, daarnaast, de minimale afstand woning-turbine: 10x tiphoogte is EU norm. Windturbine...
Tamara
Wind-energie ja, maar niet zo dicht op de woonwijken!
Saskia Scholten
Ik vrees voor geluidsoverlast en gezondheidsklachten. Ons woongenot wordt weer aangetast na alle andere maatregelen die al genomen zijn
Waijop
Veel lawaai overlast in Amsterdam Noord en de rust hij de haven is dan ook geheel weg (snelweg is al erg genoeg )
Cees Olof
Overlast en gezongheidsproblemen
Rvblerk
Slagschaduw en geluidsoverlast zijn enorm
Kristin Westdijk
Niet te geloven dat de afstand op woonwijken van 600m naar 350m verlaagd zal worden terwijl in Duitsland de afstand juist verhoogd wordt naa...
Paola
There are multiply different ways to be produce green energy, or other places (sea, land) to place windturbines. This is view/sound pollutio...
Usman Zafar
Whilst I have nothing against a move towards greener energy, I find the proposal to have windturbines so close to our homes a terrible idea,...
van der Laken
Verduurzamen moet maar er zijn betere oplossingen en plaatsen waar we dit kunnen doen. Geen windturbines op de rand van de stad!
Marieke Bolhuis
Mijn tuin, mijn rust, volkstuinpark Frankendael Driemond ligt in het gebied, ik wandel daar graag, deze groenstrook moet zo stil mogelijk bl...
L. Blits
,,Belachelijk,, Wij hebben in Amsterdam Noord, al vervuiling van, de A10 en al die Vliegtuigen... En dan dit ook nog, dat moet toch verboden...
marte van haaster
Er zijn efficiëntere manieren om Amsterdam groener te krijgen door meer zonnepanelen te gebruiken en vooral: minder energie te consumeren. D...
Eva
Windmolens horen niet in een stad thuis. En zeker niet in het schaarse recreatiegebied van de stedelingen.
Edward Bonger
De winhmolens komen veel te dicht bij de woningen. Dit is pure horizon vervuiling. Waar blijft het gevoel van ruimte? Dit kan en mag NIET ge...
Suzan van Veelen
Horizonvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade. Anno 2021 moet dit anders kunnen
Karin Krabbendam
Zoekgebied nu op bestaand volkstuin park: Frankendael ingetekend. Dwz vlakbij Driemond. Er wordt niet naar specialisten, voorstanders van wi...
B. Jongen
Geen windmolens aan de rand van Waterland en zeker niet dicht bij woonwijken.
Frans Nauta
Windmolens zijn echt top. Het is alleen absurd om anno 2021 windmolens van 200 meter hoog zo dicht bij woonwijken te plaatsen. Ik betaal met...
Freeda
Het plaatsen van windmolens zo dichtbij geeft negatieve spanning en onrust... dit is mijn eigen ervaring. Kijk tenslotte vanaf Molenwijk al ...
Maartje
Windturbines zijn prima energie opwekkers, maar als ze zó dicht bij woningen geplaatst worden, breng je de gezondheid van de bewoners in gev...
V. Koopman
Het mogelijk mens en dier ziekmakende laagfrequent geluid en de betere alternatieven zoals zonne panelen.
Timme
Stop de windmolens
Frieda
Geluid en ten kosten van de vogels
Mary Takken
Geen windmolens aan de rand van Waterland. Dichtbij een natuurstrook nabij een dichtbevolkt gebied
Andy
Ik ben bang voor weinig slaap door die lage frequentie toon en dat veel vogels het loodje liggen.
marioona
megaturbines passen niet bij de identiteit van landschappelijk Noord, En zijn funest voor de ruimtelijke beleving van een vrije horizon,en v...
Frank
Er zijn alternatieven om duurzame energie op te wekken. Het gebied is een natuurgebied van historische waarde en van onschatbare waarde voor...
R. Franck
Te gek voor woorden dit kortzichttige plan
Jan
Dit is qua gezondheidsrisico's, planologisch alsook ecologisch en financieel een volstrekt onverantwoordelijk en ondoordacht plan
Elsbeth Brouwer
Windturbine 4 staat gepland op nog geen 100 meter van mijn tuinhuis. Dit is buiten alle vastgestelde normen
P.Jensch
STOP de planvorming inz. windturbines in Amsterdam Noord
Petra Volkers
Wij wonen al aan de A10 als daar dan ook nog windmolens bijkomen dat geeft veel geluidsoverlast en gezondheidheids klachten en waarde vermi...
Pieterse
We leven hier nog in een stukje met een beetje natuur en dit willen we graag zo houden We wonen al aan en snelweg en windmolens zouden hier ...
H.G. Molenaar
Spreekt voor zich....
Kees van der horst
Niet duurzaam effectief beter Zonne panelen
Salim toutouh
Omdat geen mooie uitzicht is. Een uitzicht windunie word je niet vrolijk van. Hoort niet thuis in een stad.
Trevor strobbe
Is geen gezicht zulke hoge dingen voor je neus .
F.S.Raap
350 meter is belachelijk. Als Groen Links zo nodig door wil zetten, plaats er dan 1 in Holysloot.
T. Verra
Geen gezicht en teveel herrie
Hansen
Wij hebben al last van de A10 geluid en vervuiling.
Kars Gottschal
Zonde van natuurgebied.
P.A.M Heizenberg
Weg met die horizon vervuilende wind turbines
Mary de graaf-leijenaar
Belachelijk om juist in deze natuurgebieden waar de zilvereigers en de lepelaars en nog diverse anderen vogels windmolens te plaatsen. En o...
R.Witte
Geen eeuwigdurende ruis !
Roy
Te dicht op de bebouwing, geluidsoverlast, welstand probleem
Patricia Bouws
Wel windmolens maar op minimaal 2000 meter afstand van woningen.
Poulain
Windmolens oke snap ik, maar mag niet het woongenot wegnemen, we hebben al last van de ringweg ondanks het nieuwe asfalt. GEEN MOLENS IN EN ...
Tim witte
Windmolends zijn sws onzin. Gewoon kernenergie. Plus lucht vervuiling en weg openbrekingen
Amrana zaitouni
Wij zitten midden in alle zwaai en schaduw en knipperlichten. In een kindvriendelijk buurt horen geen windmolens van 200 meter hoog. Het ide...
J.Langenberg
De gemeente Amsterdam moet haar buurgemeenten niet opzadelen met de problemen van Amsterdam. De burgers zijn tegen de plaatsing van windmole...
Ron Hemminga
Subsidieer zonnepanelen voor dat geld
Helene Blok
Gebruik de daken van de gebouwen in Noord en zorg voor knappe subsidies voor particulieren. Dat helpt ook en zorgt voor betrokkenheid van de...
Dirk Damen
geen molens in noord misschien op het binnen hof ?????????
Sander
Geen uitzicht en stilteverziekende wieken!
T Schoot
Geluidsoverlast en verstoring van de nabije natuur. De vogels, onder andere een buizerdnestplek, en de vissen in het water zullen daardoor v...
Henny van den Bogaard
Ik wil ze niet zo dichtbij voor mijn gezondheid en lawaai.
H. de Boer
Het is wetenschappelijk bewezen de afstand tot woonwijk moet 1500 met zijn om ziekte bij bewoners te voorkomen bovendien is er dan veel gelu...
Chretien Felser
Landschap Waterland moet behouden blijven
John smit
Wij zijn tegen Windturbines , wil geen ziekmakende windturbines in de Natuur !!!
T. L. Badoux
De Nederlandse overheid moet zich houden aan de elders in Europa erkende 2000 meter norm
Frank Schoor
De turbines zijn veel te hoog en passen niet in de omgeving. Ze maken lawaai en zo zijn er nog tal van redenen waarom dit absurde plan niet ...
M. te Riele
Ik ben tegen plaatsen van windturbines daar deze tot leidt tot gezondheidsschade en natuur aantast.
Sjieka van Rooijen
Ik kies voor zonnepanelen. Wind energie is mooi maar niet ten koste van de vogels die worden gehakseld!! Om slechts een aspect te noemen. ...
La Fontaine
past niet in de omgeving en lijkt, als je alle rapporten leest, niet een effectieve oplossing voor de problemen
Germaine
Duurzame energie prima maar niet waar mensen plaats in gebied waar geen mensen wonen plaats ze op zee die reusachtige dingen
Caro bensca
Omwonenden, natuur en gezondheid
mw. C.W. Zeillemaker
1.gezondheidsgevolgen voor mens en dier, 2. aantasting woonklimaat en natuur, 3. betere alternatieven met minder schade voo...
Lydil
beter milieu voor onze nieuwe generaties
Eric Oudeboon
Woongenot behouden en niet boven duurzame energie. Turbines erg hoog waardoor horizonvervuiling.
T. Gasman
Het opwekken van duurzame energie zou niet ten koste moeten gaan van het woongenot van bewoners en natuurbehoud.
T.I.M. van Herpt
De turbines zijn te hoog. Hoge turbines hebben een rood knipperend toplicht als waarschuwing voor vliegtuigen. Komen te dicht bij woonwijke...
Rudy
Zet hem in de centrum !
H. Schoute
Duurzame energie: Ja. Horizonvervuiling: Nee!!
Knor!
Molenwijkers kijken dan 24 uur en 7 dagen per week tegen die krengen aan...gekkewerk!!
Nina
Geluidsoverlast, horizonvervuiling, etc
Sanne
Er blijft geen stuk groen over door het plaatsen van die afschuwelijke windmolens, Horizonvervuiling, verboden zou het moeten worden !!!!!
argelo
we hebben al overlast van een school met 550 leerlingen grenzend aan onze tuin en het geluid van de ringweg A10 en het verkeer in de straat....
Aruna Rosiek
Ik zie geen enkel voordeel dat er windturbines in Noord geplaatst wordt.
Jacqueline Jilleba
Ik woon in Amsterdam-noord en vrees voor allerlei nadelen die deze molens gaan geven. Ook is het besluitvormingsproces niet goed georganisee...
C. Dibbets
Ik ben tegen windenergie, er zijn immers veel betere manieren om aan klimaat te werken. En zeker geen windmolens nabij woonwijken. Je zult e...
TIggeler
Slecht voor gezondheid, natuurbeleving en woongenot. Wij leven al naast een crematorium!
M.T.Stapert
Laat mijn mooie Amsterdam Noord leefbaar en met nog meer bomen en planten. Maar geen Windturbines. Niet in Noord !!!
A.C.M. Beishuizen
Zonne energie op daken zijn een betere, niet belastende oplossing voor milieu en burgers. Gemeente houdt zich niet aan voorschriften voor pl...
Marina Roosebeek
windturbines zijn een aanslag op gezondheid, natuurbeleving en woongenot.
Sipke van der woude
Zonnepanelen is schoner en geen lawaai,en minder gevaarlijk voor de natuur. VOGELS
Hans van Duren
Zulke windturbines horen niet in/of nabij woonwijken geplaatst te worden. Als de Gemeente zich wil profileren als milieu bewust is dat prim...
T. Schrijver
In Noord hebben we al genoeg lawaai en vervuiling van de A10. Zonder de wijde blik over waterland hebben we helemaal geen natuur meer om uit...
A.F.G.Rönitz
Lawaai en gezondheid
Wai Cheung
Wie verzint dit precies?! Past echt niet in de stad. Zet het maar in de Noordzee waar niemand last van heeft!!
Veen
1 Windmolens zo dicht bij de stad gaan overlast geven voor bewoners. in nieuwendam noord gaat het om kwetsbare buurten, met weinig mondige b...
Niels Bartels
Zet ze maar iets verder weg. Waarom moeten burgers altijd gestraft worden voor falend overheidsbeleid. Onderzoek kernenergie nu eens. Wind e...
M. Udo
Windmolens in de stad is waanzin, hoe haal je het in je hoofd !! De politiek probeert ons weer eens iets op te dringen ! Iets wat op alle mo...
A Brouwer
Wel zonnepanelen. Beslist geen windmolens .willen graag leefbaar wonen.Met zo weinig mogelijke herrie ! A10 !!!
M. Ament
Voor centrum-bewoners is Noord de enig plek om af en toe naar weg te vluchten. Verpest dat nou niet!
Frans overmars
Te dicht in de buurt
Joke Overmars
Niet in zo’n dicht bevolkt gebied! We hebben de ring A10 al zo dichtbij
Ilona Oberman
Ons prachtige landgoed Huis Oostermeer met cultuurhistorische waarde uit 1728 kijkt straks uit op windmolens. Dit is niet te verenigen.
Koek
Ik ben tegen windmolens zo dicht bij dichtbevolkte gebieden. Geluidshinder slagschaduwen en horizonvervuiling
J.De Water-Zant
geen windturbines omdat het slecht is voor gezondheid en woongenot en de natuur.
Bea Rigter
Geen windturbines dicht bijbenen woonwijk
Gerrit Rigter
Windturbines prima maar NIET dicht bij een woonwijk.
erik van dijk
schadelijk voor welzijn mens en dier
John Stoelinga
Sorry email was niet volledig nu wel.
John Stoelinga
Genoemd in deze petitie.
sandra bakkum
Ik vind dat er andere oplossingen zijn om schone energie te winnen, bovendien vind ik het belachelijk dat Amsterdam afwijkt van de gestelde ...
W.de Kwant
Gezondheid en er is al voldoende aangetoond dat er betere alternatieven zijn. Landelijk Noord moet landelijk blijven.
Esther
Slecht voor de gezondheid en ons woongenot !!
Esther
Slecht voor de gezondheid en ons woongenot !!
José Smit
Gelieve het groen rond Amsterdam niet te vervuilen met deze turbines
Lilly
Vreselijke dingen, horizonvervuilers en rendement te weinig.
Jaap van Pelt
Niet alleen het landschap wordt kapot gemaakt door windmolens, ook de gezondheid van de bewoners wordt ernstig geschaad mede door continue e...
M. Uijttenboogaard
Het tast de natuur aan, het laatste stukje ongerepte natuur achter de ring. Daarbij, we hebben al herrie genoeg van de ring A10 en vliegtuig...
Rumela Gupta
The wind turbine plan will disrupt natural habitats of birds and small animals around the Ijburg area. Also, having a turbine so close to re...
Manja gravemaker-van der Zee
Ik heb al last van het verkeerslawaai op de A 10. Die windturbines zullen mijn dood kunnen worden.
Dolores
Geen lawaaimakende windturbines in natuur- en groengebied in Amsterdam en omgeving.
den Drijver
Te dichtbij, te groot en te risicovol.
Martijn Jonker
Aantasting landschap waardoor bewoners het verder weg gaan zoeken en daarvoor meer energie gaan gebruiken.
Jurriën
Het weinige groen dat wij hebben rond Amsterdam moet niet worden bebouwd. Zeker niet met zulke grote windmolens. Windmolens kunnen prima op ...
Leonie
Gezondheidsrisico’s, geluidsoverlast en vervuiling natuurgebieden.
Peter van der Lans
Belachelijke en onrealistische actie op basis van verkeerde aannames en prive hobbies zonder oog voor belangen omwonenden
J.Schoonenberg
Te dicht bij de stad/ inwoners in Amsterdam noord. Schade op belangrijke leefgebieden terwijl er andere oplossingen zijn
C. Koppen
Wij zijn ervan overtuigd dat windmolens nabij de woonomgeving en in de schaarse natuur rondom stedelijk gebied negatieve gevolgen heeft voor...
Claudia Brands
Vervuiling, hinder en geluidsoverlast
Jurriaan
Verwachte overlast
Jan
Tegen landschapsvervuiling en geluidsoverlast.
Dimitri Tuinstra
Er is al vaak geluidhinder van de ring. Mijn vrees is dat deze turbines dat gaan verergeren.
J.w.J.m. (Jan) Smeets
Dergelijke ingrijpende maatregels voor het leef -en natuurmilieu dienen gedragen te worden politiek, onderzoek en door bewoners.
Schellingerhout
Te dicht op huizen met gezondheidsrisico’s en laag frequentie geluid (recentelijk onderzocht door LUMC), waarde van huis daalt hierdoor. Ver...
j h elshof en b Benschop
Geen windmolen in Groengebied Amstelland.
Geijsel van Walbeek
Lawaai,slagschaduw ., Lawaai,slagschaduw,vervuiling natuurgebieden,en cultuurlandschap o.a gein
Roelie bottema
Te dichtbij
V.T van Paddenburg
Flora en fauna heeft het hier al zwaar genoeg. Recent is er door verbreding van de A9 al veel natuur hier verloren gegaan.
T.W. van Zalinge
Een grote aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Landelijk Noord.
Bertie Wolff
Geen windmolen in Amsterdam en zeker niet in Groengebied Amstelland.
Jaap Wolff
Geen windmolens in het Groengebied Amstelland.
Joey Schalker
Ik teken de petitie in het belang van de gezondheid van ons gezin. De feiten over gezondheidsrisico’s zijn helder. De wetgeving is dat ook.
Najat
Dit kan absoluut niet in woonwijken
de klein
Wij wonen aan dit natuurgebied, het landsmeerderveld!. een geweldig stukje groen met een zeer rijke flora en fauna!. deze industriële windmo...
Martin
Herrie, windmolens in zee, in de stad zonnepanelen
J. Raijmakers
Windmolens bij woning en natuur is bewezen schadelijk voor mens en natuur. Stimulering van vermindering van energieverbruik is ook een optie...
Miriam KLAMER
Het Landsmeerderveld is een gebied waar veel vogels verblijven, de natuur wordt bedreigd door deze windturbines
Remco Oudshoorn
Grote windmolens aan de rand van de stad beperken de verdere ontwikkeling van de stad.
Rianna Bruin
Laat het prachtige landsmeerderveld met rust. De weidsheid, de natuur (van de zomer zag ik een groep van 6 ooievaars in het veld). Als je h...
Martijn Gudde
Transparantie ver te zoeken! Ben voor windenergie maar dat hoeft niet perse op Amsterdams grondgebied. Vind het teveel een politiek prestig...
Peter Meyer
Voor mij sowieso geen wind en zon op grote schaal. Kernenergie AUB!
J.Zahradnik
Dit krijgen we door onze strot geduwd. Horizonvervuiling, geluidsoverlast, aantasting woongenot, in de groene zone.
Fam Giacomini
Geluidsoverlast en weer een stukje natuur weg Waar zijn we toch mee bezig?????
Boom
Te dicht op bebouwing i.v.m laagfrequente zoom. In Westelijk Havengebied is plenty ruimte.
M. de Jong
geen windmolens bij de natuur gebieden verstoort de fauna
Frank
Lelijk, herrie en dode vogels
Ronald van de Haak
Ben net verhuisd naar Zunderdorp en ik vind dat zonnepanelen een veel betere en natuurvriendelijker methode zijn voor groene stroom
Stephan Guitoneau
Dit hoort niet zo dicht bij te komen. (Bewoonde wereld)
Ruud waudman
Ik ben tegen horizon vervuiling, geluidsoverlast van klappende wieken, knipperende lichten w4 uur per dag en onnodig geldverspilling van par...
brok
Gezondheid, geluidsoverlast, aantasting van natuurgebied het Twiske, aanzicht woon omgeving, verlaging waarde koophuis.
BeA
Belachelijk.De windmolens leveren niks op en dan het geluidoverlast.
Carla alberts
Geluid en waarom vlak bij het dorp liever bij de Afsluitdijk we hebben al hoogspanningskabels en last van geluid van de ringweg
Judith
Geen windmolens bij natuur of binnenstedelijk gebied.
Mir vos
Een 2 zijdige wal van zonnepanelen rond de a10 lijkt me een betere optie in en rond de stad.
Teeuwisse m
Geluidsoverlast
Rene Van Damme
Te dicht bij bebouwing
Carla
Belachelijk dat er nu windmolens in Amsterdam noord komen, terwijl allang is aangetoond, dat deze niet het juiste gewin opleveren, gevaarlij...
R. Rose
Windmolens horen zeker niet in een landelijk gebied maar b.v. in zee.
Johnny Hulst
Gezondheid, geluidsoverlast, aantasting van natuurgebied het Twiske, aanzicht woon omgeving, verlaging waarde koophuis.
M.E. Soffner
Ik woon erg dichtbij de plaats waar ze de molens willen plaatsen. Ik ben bang voor gezondheidsklachten en lawaai, tevens een waardeverminder...
Chris Karelse
Géén windturbines in landelijk Noord!
Uijttenboogaard
Onbespreekbaar hoe verzin je zoiets laten we het leefbaar houden aub.
Haije
De groenestroom komt niet toe aan de lokale bevolking maat lokale partijen halen buitenlandse drijven naar Nederland die profiteren van onze...
Dieter Lohuis
Het Europese Hof van Justitie oordeelde in juni over een kwestie rond een Vlaams windpark dat windmolens moeten worden getoetst aan veel str...
L.Smit
Geen windturbines nabij woningen of natuur, ter bescherming van het welzijn van mens en dier.
Boogaard
Vervuiling van het landschap en de leefomgeving. Geluidsoverlast, behoud landelijk karakter, behoud natuur.
M. Scheltens
Zet ze lekker op zee of ver buiten de bebouwde kom!
Frank Popelier
Ben er al een tijdje klaar mee, met die afschuwelijk lelijke windmolens overal. Locatie dichtbij, ergens in het IJsselmeer zou ik zeggen... ...
Gerard Vreeling
Bederving woongenot door geluid en licht aan licht uit. Weidevogels zullen uit het gebied vertrekken plus dat dit een gigantische horizon ve...
Ans Quirijnen
Doelstelling Stichting Oud-Duivendrecht sinds 1998: behoud landelijk karakter en daar passen deze plannen NIET in.
E.J. de Jonge
eens met de petitie
Joost Tammeling
Windenergie is uberhaupt een slecht idee, maar al helemaal in de buurt van woonwijken. De kosten wegen niet op tegen de baten en levert veel...
Wendy Scholten
Genoeg ruimte buiten de bebouwing. Staat zo dichtbij geprojecteerd. Vervuild het gezicht van het Twiske
Robert de Beer
Staan te dichtbij de woningen. Ruimte zat buiten Amsterdam
Arno Smit
Zonnepanelen en windmolenpark in Noordzee lijken mij prima alternatieven.
Cor Buijs
Vervuiling van het landschap en de leefomgeving
Sap
Veel te dicht bij bewoners Storend laagfrequent geluid
Kramer
Geplande windmolens staan onethisch dicht op de bebouwing.
Ron Smit
Omgeving vervuilend, onesthetisch, niet gecommuniceerd met bewoners
martin droog
hoeveel moet je betalen om het groen te maken met betalen bedoel ik ergenis.
Frits van Boven
Wi dmolens van deze omvang: waanzin!! Horizonsverontreiniging, lawaai, woonplezier kapot!!
Annette
Het getuigt van een zeer beperkte, technocratische visie om windturbines zo dicht bij woningen en natuurgebieden te willen bouwen. Alsof de ...
M. Koomen
Bouw nabij woningen is ongewenst vanwege geluidsoverlast voor mens en dier en beperking woongenot.
W.G. Klatern
Onderschrijf de redenen van beter plan Windalarm Amsterdam
Noordertoren
Op ca. 800 m ligt 2000 ton chemisch afval (de grootste gifbelt van Nederland) zonder damwand. Angst voor giflekage naar grondwater. Dit betr...
Seinen
Te dicht op de bebouwde kom:geluid/trilling overlast van 6 turbines, 450 m van mijn huis.Zorgen om de trilling in de grond: wat doet dit met...
Hoevens
Horizon vervuiling en geluidsoverlast!!
Adil
Geluidsoverlast
Derk
Een zeer slecht plan voor mens, dier en natuur. Zonnepanelen zijn veel meer duurzaam! Geluidoverlast voor mens en dier. Destructief voor vo...
Hans
Kwaliteit van wonen en leven wordt door windturbines genihiliseerd
Dalermans
Ontwrichting van onze natuur. Moordenaars voor het vogelbestand, geluidsoverlast voor de omwonenden, geldverslindende projecten door ons ges...
Jan van den Berg
Behoud een klein stukje ongerepte natuur
Marianne
Geluidoverlast voor mens en dier. Destructief voor vogels en insecten
Westdijk
Energie transitie is goed, maar plaats deze grote windmolens niet te dicht bij bewoond gebied. Hou de minimale afstand vast zoals voorgeschr...
Anita Berkhout
Plaats de turbines aub op flinke afstand van woonwijken. Ik vrees voor onze gezondheid en geluidsoverlast.
Marian
De windmolens komen te dicht bij de huizen te staan waardoor er te veel geluidsoverlast ontstaat. De ring A 10 geeft al genoeg overlast, ver...
Heertje
Teveel overlast, te weinig opbrengst
S.stroek
Slecht plan voor mens, dier en natuur. Ga voor zonnepanelen!
T. Duncker
Megalomane windmolens horen niet in een dichtbevolkte leefomgeving
Jo Blom
dat lijkt mij duidelijk, wie wil dat nou? naast zijn of haar woning en/of in onze kost- en kwetsbare natuur
S de Groot
Geen windmolens in onze wijk je hoort al dagelijks de auto,s van de coentunnel ring
Carla
Schade voor mens en dier
Saskia
Overlast door geluid, nog meer aangezien wij ook al naast de ring a10 wonen. Aantasting woongenot en natuur van Waterland
S van den Noord
Te dichtbij dus teveel overlast en wordt het laatste beetje natuur ook nog verstoord en verjaagt
Annemarie Smit
De natuur van het Markermeer en het uitzicht over het meer mogen niet worden verstoord door windmolens.
Marta
Er is al veel geluidoverlast van de ring. Liever een andere oplossing.
K.
Windmolens in Amstelland (Duivendrecht/Ouderkerk) komen te dicht bij kernen en tasten het landschap aan.
Ingrid
Ik ben ben van plan om te verhuizen omdat Amsterdam al té vol gebouwd wordt maar nu weet ik zeker dat ik niet blijf. Een geboren en getogen ...
Ben
We hebben met de ringweg al voldoende overlast. Mn oren toeteren bij oostenwind, moet dit er nou ook nog bij om t onnewoonbaarder te maken
edwin
te dicht bij woonwijk, slecht voor gezondheid(oa gehoorbeschadiging) van de mens en natuur
Jeroen van Dijk
Geluidsoverlast! Investeer liever in zonnepanelen
Anna Bruijn
Agenda 2030 word in snel vaart aan ons gepresenteerd.
Vera Cotta
Na 6 jaar marteling v geluidsoverlast een trauma, zware depressie en burnout opgelopen... als ik hier weer doorheen moet, spring ik
Trees Kaizer
natuurliefhebber
R.M. Smit, arts
Als arts denk ik als eerste aan de gezondheidsschade. Fraai is het nergens. Op zee lijkt mij de beste oplossing.
Jolanda Schoots
Hou noord groen.windturbines maken lawaai,dus storend voor mens en dier!
Petra
Geen windturbines in de buurt. Slecht voor het natuurgebied en de prijs van onze koopwonigen dalen hierdoor.
Renate
De turbines staan veel te dichtbij het stadsdeel
Korzilius
Vervuiling van het landschap.
Andre Pordon
Het mooie waterlandse landschap moet behouden blijven! Noordzee, prima!
Geen windmolens zo dicht op een woonwijk. Op nog geen 300 meter van een woonwijk, dat kan echt niet! Infrageluid gaat het leven voor de bewo...
Mayke
Geluidoverlast en visuele vervuiling. Aanslag op natuur.
Anja Greven
Bespottelijk om dichtbij een woongebied te plaatsen , mega geluidoverlast en gevaarlijk voor vooral de vogels .
van Campenhout
Teveel herrie en overlast van infrasoon geluid
Yolanda
Geen windmolens ten koste van dier en natuur en zeker niet vlak bij woongebieden
G. Roodbergen
naast stankoverlast ook nog geluidoverlast? het maakt het wonen er niet gezonder of plezieriger op. windturbines op zee en zonnepanelen op d...
DHC de Jong
Er is nog zo weinig groen in deze omgeving, waarbij er geen horizonvervuiling is opgetreden. Plaats de windmolens in een gebied waar het toc...
Kelly
Gelieve niet vlakbij woon omgeving. We hebben al veel stank overlast in omgeving tuindorp. Niet nog geluidsoverlast erbij.
Johanna Euwe-Beaufort
Wij zijn zo blij met het weinige groen dat ons nog ongeschonden rest. Laat dat aub zo blijven. Het zien van deze kolossale turbines verpest ...
F. van Gorkum
Geen windmolens dicht bij woongebieden. Slecht voor de gezondheid.
Martin Scheers
windmolens horen op zee niet bij en in woonkernen
Ko Floor
Zoon, schoondochter en twee kleinkinderen wonen op IJburg. Tal van onderzoeken hebben bewezen dat windmolens tot horizonvervuiling en geluid...
Bertil Pot
Waanzin om in een dicht stedelijk gebied zulke hoge mega windmolens te plaatsen. Pure landschap vervuiling!
Jennie Visser
Geen gezicht midden in een stad met die molens .plus gevaarlijk voor de Vogels. Zonne energy veel beter.
Jos Bakker
Windmolens geven horizon vervuiling geluidsoverlast en continue slag schaduw en leveren een veel te laag rendement voor alle nadelen die ze ...
Wouda
Aanslag op natuur en woon omgeving Lawaai verstoord ook het natuur en woon genot boven het verkeer lawaai van de snelwegen
Huub van den Bergh
Geen windmolens rond en nabij woningen
Ilka
Aub geen windmolens
Niek Heering
de planvorming inzake de windturbines -met uitzondering van het Havengebied- te stoppen; in plaats daarvan de uitbreiding van zonne-energie ...