Bezwaren tegen windturbines beheersen publiek debat

Onbekend

11-1-2021 Amsterdam Noord in het Nieuws

NOORD - Een lange rij insprekers verwoordde vorige week woensdag in de stadsdeelcommissie het verzet onder bewoners tegen windturbines langs A10, Noorder IJplas en in Waterland.

Een tiental insprekers bracht woensdagavond de bezwaren onder de aandacht over de plaatsing van grote windmolens. De windturbines zijn niet alleen een doorn in het oog in het groene Noord, maar maken ook een hoop herrie (het zogenaamde ‘laagfrequente’ geluid) en zorgen voor ongewenste slagschaduwen. De insprekers vreesden dat ze te dicht bij woningen worden gebouwd. Windturbines in Waterland zijn uit den boze vanwege het landschap, de cultuurhistorie en de weidevogels. In de wijken langs de A10 zou de volksgezondheid bedreigd worden, met name door slapeloosheid en depressies bij kinderen. De belofte van de gemeente dat haar keuze van locaties voor de windmolens zal afhangen van inspraakavonden en informatiebijeenkomsten met bewoners bleek voor de insprekers een lachertje. Opvallend was de veelvuldige klacht over die raadpleging: slechts één inspreker bleek benaderd te zijn voor een enquête. Commissielid Dennis Overweg (Partij van de Ouderen) vroeg wie van de tien aanwezige commissieleden van de gemeente een enquête over de locaties voor windenergie had ontvangen. Dat bleek niemand te zijn.

Minachting

Annemarie van Iren uit Schellingwoude hekelde het gebrek aan bereidheid bij de gemeente om bewoners te informeren. “Ik vind het minachting van burgers dat op deze manier met hen omgesprongen wordt. Ze horen niets, weten er niets van maar de gemeente verwijst er wél naar. Veel mensen op de Liergouw, en ook de bewoners van woonboten, zijn verstoken van raadpleging. Wij zijn geen tegenstander van duurzaamheid, maar windturbines moeten veel zorgvuldiger en binnen de normen een plaats krijgen.”x

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Onbekend