naar onderteken

Petitie: Windturbines van land naar zee

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen. 

Windalarm Amsterdam

21868 ondertekenaars sinds 04 januari 2021

Wij inwoners, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

  1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
  2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

  1. de planvorming inzake de windturbines nabij bewoning, (tuin)parken en natuur te stoppen;
  2. in plaats daarvan onder andere de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
  3. en te werken aan coöperatieve turbineparken op zee;

 

Ondertekenen

Toon oproep (uw email blijft verborgen).
Houd me op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Oom P.T.
Soest 
Windmolens op zee, maar liever nog zonnepanelen op openbare gebouwen
Buitendijk A.
Soesterberg 
Zorg voor landelijke duurzame stroom voorziening, stop met het gemeente neutraal denken kom met landelijke concrete plannen.
(anoniem)
Soest 
Waterstof, waterstof en waterstof! Steek daar middelen in! Denk bij windturbines op zee wel ook aan zeedieren en vogeltrek! Ook geen kernafval onder de Noordzee verstoppen! Dat zijn nep oplossingen. Dus: weg met kerncentrales, megastallen en windmolens op land.
van Maurik W.
Baarn 
wees zuinig op onze natuur. voor ons en ons nageslacht.
R. J. van der Wegen
Soest 
Windmolens zijn onjuist want lossen de problemen niet op. Ze slurpen wel alle subsidies op en op lange termijn zal blijken dat kernenerie de enige verstandige oplossing is.
Smink, P.R.
Hoogland 
Stop met de verloedering van ons Eemlandschap door het plaatsen van (onmetelijk) hoge windturbines en door het aanleggen van afschuwelijke zonnevelden! Ook ons welbevinden wordt daardoor in gevaar gebracht.
Gerrist M
Leusden 
Geen windturbines maar zonnepanelen op daken en bouw een kerncentrale.
Buitendijk HHJ
Amsterdam Zuidoost 
Zet zonnepanelen op alle daken i.p.v. van windturbines, op land verstoren ze de omgeving en op zee zijn ze een gevaar voor het zeeleven.
van den Broek
Amsterdam Zuidoost 
Wij willen geen lawaaimakende mega wind turbines in het kleine beetje groen dat Amsterdam Z.O. heeft. Zet die turbines aub in de Noordzee of op boerenweilanden ver uit de randstad.
Rebel JGC
Leusden 
Denk eerst na over de consequenties en maak een plan dat wordt gedragen door de burgers
(anoniem)
Leusden 
Geen windmolens in Leusden plaatsen. Het is onrendabel, horizon vervuilend, veroorzaakt slagschaduw en herrie. Gr, Robin
D. Essink
Amsterdam 
Geen windturbines bij (recreatie-) woningen, tuinparken, campings en natuurgebieden! Er zijn genoeg alternatieven: besparing, zonnepanelen op daken, geothermie, wind op zee, kernenergie.
Beek F.J. ter
Leusden 
Stop met die milieu onzin. Volg eerst een maar paar natuurkunde lessen want onze milieu voorstanders worden vaak niet gehinderd door enige kennis hierover.
Mieke Dekker
Oostzaan 
Wees zuinig op het moois dat wij nog hebben
Lith S
Amsterdam Zuidoost 
Investeer in innovatie en niet in slechts op papier sluitende oplossingen. Dit maakt meer kapot dan ons lief is. Behalve dan de portemonnee van de producenten van deze ziekmakende windturbines en biocentrales.
Veerman H
Amsterdam 
Start in Amsterdam met zonnepanelen op alle daken van de stad. Met name op de openbare gebouwen, stations, geluidshinder wanden etc. De windturbines moeten op zee en niet in een dichtbevolkte stad met schaarse natuur!
(anoniem)
Weesp 
Laat het beetje natuur nog in tact en zeker geen windmolens in woongebieden
W. Bos
Mijdrecht 
Windmolens op zee
(anoniem)
Broek in Waterland 
Bedenk een andere plek waar grotesk niet misstaat,
Trok G
Weesp 
Stop de windturbines in de buurt van woongebieden.... ongezond en lelijk. Er is zoveel ruimte op daken voor zonnepanelen. Geef de voorkeur aan zonnepanelen op alle daken die hiervoor geschikt zijn.
D Homan
Weesp 
Denk nog eens goed na. Wind turbines brengen gezondheidsschade aan mens dier en natuur.
Adriaanse
Amsterdam Zuidoost 
Denk goed na, en zorg voor een draagvlak voor u überhaupt iets besluit. Dit gebied is niet geschikt voor deze plannen.
Holt W
Amsterdam 
ik vind het schandalig dat bijvoorbeeld Asterdam zo met zijn buren omgaat (ben zelf Amsterdammer )
Smit V.M.
Amsterdam 
Levend met het lawaai van de Buitenveldertse Baan, de ringweg A10 en de spoorlijn leveren wij hier voldoende medewerking aan het bestaan van de maatschappij. NIET ook nog windmolens Amstelscheg!
Jobse, J.
Weesp 
Stop met windmolens en leg zonnepanelen aan boven parkeerplaatsen of op grote platte daken.
Hans Hof
Weesp 
Geen windturbines aan de Diemerscheg! Geestelijk ongezond voor de mensen woonachtig daar rondom!
Schoonheim, JA
Amsterdam Zuidoost 
Kom niet zo dichtbij bewoond gebied! Werkzaam consuminderen in eerste instantie.
Enzler C.M.
Amsterdam 
Plaats hen bij paleis Soestdijk
(anoniem)
Amsterdam 
Niet in woonwijken maar wel Op Zee ??
Kersten, SWJM
Amsterdam 
Amsterdam noord/ Waterland: Zo'n klein stukje groen, waar zo veel mensen zoveel plezier aan hebben en sporten en ontspannen. Daar maak je meer mee kapot dan de vermeende groene energie op kan leveren. Denk eens out of the box, er zijn zo veel mogelijkheden, Ik denk graag mee. Doe dit niet, behoud de rust en het groen hier.
Koolen J
Amsterdam 
Geen windmolens in mijn buurt!
van Zalinge M.J.
Amsterdam 
Geen windmolens in Zunderdorp
(anoniem)
Amstelveen 
Denk aan de mensen, en niet alleen aan je eigen ambities
(anoniem)
Amsterdam 
Graag windmolens. Geen windmolens in woongebieden. Dus windmolens op zee. Met bakens voor zeevogels. Dat kan! En kijk ook eens naar al die platte daken in Amsterdam. Voor zonne-energie. Om te beginnen alle gebouwen van de gemeente Amsterdam energie-neutraal met zonne-energie. Begin daar eens. En eindig desnoods met een megawindturbine. Op de Dam. Bijvoorbeeld
(anoniem)
Amsterdam Zuidoost 
Voorkom overlast voor bewoners en schade aan het ecosysteem bij waternet/de gaasperplas. Meer rendement van windmolens is mogelijk op een locatie verder van woningen. In Gein worden er om de haverklap zonnepanelen geinstalleerd, men is hier begaan met het klimaat. Maar windmolens op 350 meter afstand van een dergelijke grootte is én geen rendabel plan én zal overlast voor de buurt opleveren en recreërende bezoekers en dieren.
BM Griffioen
Amsterdam Zuidoost 
Liever geen windmolens in dit gebied
Bosman FWAM
Leusden 
Stop met gemeenten en provincies de RES af te dwingen, die het landschap en de inwoners van Nederland onherroepelijke schade aan doen!
Ott A.J.
Oostzaan 
Overheid, speel geen paniek voetbal en luister naar milieu vriendelijker oplossingen dus geen windmolens plaatsen.
Ferschtman A
Amsterdam 
Ii vraag de overheid te stoppen met het (laten) plaatsen van turbines in natuurgebieden en gebieden dichterbij 1500 meter van woningen; En de uitbreiding op zee aanmerkelijk te versnellen, bij voorkeur in samenwerking met windcoöperaties, gemeenten en particulieren;
(anoniem)
Ouderkerk aan de Amstel 
Vernietig geen natuur om "natuur" te redden!!!