Gezondheidsonderzoek

 

statusmessage
errorgeen donatielinks gevonden voor 7

 

In 2019 en 2020 zijn er geruststellende RIVM rapporten verschenen over de hinder voor omwonenden van windturbines. Op basis van deze rapporten besluiten gemeenten tot de plaatsing van turbines dicht bij bewoning, vanaf ca 300 meter. Dit terwijl in Duitsland een afstandsnorm van 1500-2000 meter gehanteerd wordt. Wat dat betekent voor omwonenden laten we zien in onze Windalarm rapportage over de bewoners bij Windpark Spui waarvan de helft binnen een jaar is verhuisd (www.windalarm.org/video). Ook de ervaringen van bewoners in Denemarken is interessant. Daar streed men tientallen jaren voor erkenning van de problemen.

Afstandsnorm Nederland versus buitenland


Er zijn dan ook een aantal zeer fundamentele kanttekeningen bij de RIVM-rapporten te plaatsen. Eind maart is hierover een brandbrief, afkomstig van een honderdtal artsen en paramedici, verstuurd naar de gemeente Amsterdam waarin zij tot de conclusie komen dat er interpretatiefouten zijn gemaakt in het RIVM rapport. Zo stelde men op basis van een Deens onderzoek dat mensen bij een windturbine geen negatief effect ondervonden en dat dus wonen bij een turbine geen kwaad kan. Ze keken echter naar mensen binnen een afstand van 10 km. Bij een selectie van de bewoners binnen 500 meter waren er wel degelijk negatieve effecten! Dit waren ook nog eens turbines die niet hoger waren dan 100 meter en met een lagere geluidsbelasting. 

Veel experts pleiten daarom nu al voor een minimale afstand van 10 x de masthoogte, zoals die ook in het buitenland gehanteerd wordt. De politiek gaat hierin nu nog onvoldoende mee, zich beroepend op de RIVM rapporten. 

Om aan de onduidelijkheid een einde te maken willen we als Windalarm het initiatief van een groep medici steunen die zich verenigd hebben rondom dit thema (www.windwiki.nl). Zij willen de rapporten van het RIVM uit 2019 en 2020 door een gerenommeerd en onafhankelijk epidemioloog laten beoordelen op de juistheid van de conclusies.

Als blijkt dat de conclusies in dat rapport niet kloppen, zal er een voorzichtiger norm moeten worden gesteld. Mede gezien de meest recente review van het RIVM over omgevingsgeluid, waarin al bij lagere geluidsniveaus dan eerder bekend was gezondheidsschade wordt gemeld, maar waarin uitspraken over windturbinegeluid opvallend genoeg afwezig zijn.

Een dergelijke beoordeling kost geld en tijd! Er wordt meer dan een maand tijd voor begroot en de kosten bedragen 10.000 euro. 7.500 euro is al binnen via diverse kanalen. De initiatiefnemers komen nog 2.500 euro te kort. Dit willen we als Windalarm graag bijdragen. Helpt u ons? 

Gedoneerd: € 0

Doneren

statusmessage
errorgeen donatielinks gevonden voor 7

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL55 INGB 0007375686 ten name van Stichting E4all en de bestemming (en desgewenst uw emailadres) vermelden.

Mocht u een bijdrage willen doen, alvast enorm bedankt! Het is ook een morele steun voor ons.

 

Op de hoogte blijven?