Zonnestroom biedt enorme potentie terwijl de prijs steeds verder daalt. Verder zijn er meerdere mogelijkheden zijn om buffers te vormen.

lees verder

Windenergie is een van de belangrijkste peilers van de verduurzaming van de energievoorziening. Door het instellen van een serieuze CO2 belasting van tenminste € 100,- per ton kan windenergie zonder beperkingen en subsidie groeien. Deze groei vindt primair plaats op zee waar turbines geplaatst worden die zo groot zijn dat zij over land niet meer te transporteren zijn.

lees verder
Hieronder staan de onderwerpen die bij dit dossier horen. Bij een onderwerp staan gerelateerde nieuwsberichten. Als u die leest kunt u via de 'breadcrum' bovenaan weer teruggaan naar het onderwerp.

De gemeente hervat op 2 september het participatieproces voor windturbines in Amsterdam. In de zogenaamde reflectiefase wordt een afwegingskader gemaakt voor de plaatsing van turbines binnen de gemeentegrenzen. In het proces blijkt slechts een bijrol weggelegd voor omwonenden van de zoekgebieden.

lees verder

De Amsterdamse Hoofdgroenstructuur is weinig bekend bij de Amsterdammers. Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de Structuurvisie Amsterdam 2040 vastgesteld. In de structuurvisie is de benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam minimaal wil borgen, vastgelegd als de Hoofdgroenstructuur. Het groen in en om de stad draagt immers in hoge mate bij aan de kwaliteit van de Amsterdamse woon- en werkomgeving. Het is één van de redenen waarom Amsterdam populair is als vestigingsplaats.

lees verder

Een draagvlak onderzoek, door de gemeente zelf, laat zien dat een ruime meerderheid (61%) van de IJburgers en Zeeburgereilanders tegen het plaatsen van windturbines in hun eigen buurt is. Slechts 26 % is voorstander. Dit onderzoek heeft echter plaatsgevonden zonder vooraf de juiste voorlichting te geven. 

lees verder

Het Amsterdamse bestuur hoopt door middel van “lokaal eigendom” van de windturbines draagvlak te creëren. Bij de Noorderijplas, waar al meer concrete plannen zijn, bestaat “lokaal eigendom” mede uit bedrijven zoals Redbull, Hema en FEBO die toevallig in Amsterdam-Noord een kantoor hebben.

lees verder

De windmolens die de gemeente wil bijplaatsen voorzien in 3% van het energieverbruik van de gemeente. Het grootste deel (77%) wordt verbruikt door ondernemers. Door de opbrengst uit te drukken in het aantal huishoudens wat van stroom wordt voorzien lijkt het indrukwekkender dan het is. Er is ook geen rekening gehouden met meer stroomverbruik door elektrisch rijden, verwarmen en koken. Er is dus meer nodig dan past binnen de gemeentegrenzen.

lees verder

In Nederland wordt veel strijd geleverd tussen bewoners en ontwikkelaars. Er zijn meer dan 150 groepen actief in Nederland. De strijd tussen bewoners en overheden/projectontwikkelaars kent een lange traditie (en jurisprudentie).

lees verder

De potentie van zonnestroom is in Amsterdam ongeveer het tienvoudige van de 17 turbines die men wil bijplaatsen. Dus met iets (10%) meer ambitie op zongebied zijn de turbines al minder nodig.

lees verder