Nieuw voorstel college

Recent heeft het College van B&W een aangepast voorstel voorde zoekgebieden gepresenteerd. Hierin zijn een aantal zoekgebieden afgevallen en er een paar bijgekomen. De ambitie voor 17 turbines binnen de gemeentegrenzen is niet veranderd. Ondanks dat wij daar voorstellen voor hebben gedaan. Bij de losse turbines zijn visuale impact en overlast maximaal en levert het haast niets op: elke turbine op zee vervangt drie kleine op land. Om de kaart in volle grootte te zien kun je op onderstaande versie klikken.

Een antal gebieden zijn er als 'kansrijk; uitgekomen. "Kansrijk" betekent dat de gemeente BINNEN 2 MAANDEN al een DEFINITIEF besluit zal nemen over het zoekgebied van deze windturbines. Zonder extra inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden.

Noord

Dit rijtje turbines staat erg dichtbij dichtbevolkte woonwijken zoals Elsenhagen, Centrum Amsterdam Noord, en de Waterlandpleinbuurt, waar de hele strook over 3 kilometer binnen 500 meter van deze megaturbines komt te liggen. En deze mensen hebben al last van de snelweg.

De 1.500 meter grens bestrijkt de volledige buurten (Elsenhagen/Centrum/Waterlandplein), met tienduizenden inwoners.

NDSM gebied 

Dit gebied ligt redelijk centraal aan het IJ, waardoor de dichtbevolkte overkant hier ook last van gaat krijgen. Wanneer je de kaart bekijkt zit ongeveer een kwart van Tuindorp Oostzaan (11.000 mensen) binnen 500 meter van deze mega turbines van 150 meter hoog. Dit zijn extreem korte afstanden waarbij grote overlast vrijwel gegarandeerd is. Dit weten we van voorbeelden uit Windpark Spui in Hoekse waard, en ook in Houten.

Verder is de afstand tot de Houthavens aan de overkant interessant: deze zitten op 1.100 meter, maar wel aan open water, wat verder reikt dan over land. Als je de kring van 1.500 meter bekijkt dan ligt heel Tuindorp en de Bongert binnen deze grens, met een stukje Floradorp en Buiksloot.

Aangezien in het buitenland normen bestaan van 1500 meter vanaf bebouwing gaan een flink deel van de mensen die binnen deze cirkel wonen dit zeker merken bij hun nachtrust. Wetenschappelijk onderzoek maakt het verband tussen deze mega turbines en gezondheid zeer waarschijnlijk.

Daarnaast regent het klachten bij bestaande Turbines bij bijvoorbeeld Houten, Hoekse Waard en Meeden.

Science Park

Een van de grote verrassingen van de verdere concretisering van de zoekgebieden is Science Park. Deze locatie is plotseling gepromoveerd tot "Kansrijk", 2 maanden vóór het definitieve besluit. Een overval voor de bewoners. En dat terwijl Jesse Klaver recent zei dat ze altijd zouden worden geplaatst in overleg met de bewoners. En dit voor een Mega Turbine die 150 meter hoog wordt, hoger dat de Rembrandttoren van 135 meter. Deze locatie ligt op 450 meter van bebouwing in Science Park, Diemen en Park de Meer. Deze ligt op 150 meter van Volkstuinencomplex "de Nieuwe Levenskracht".

Deze ligt op 800 meter van de Watergraafsmeer. En dit ligt al aan de snelweg met veel achtergrondgeluid.

De kaart beneden geeft een cirkel van 1500 meter rondom deze mega Turbine. Aangezien in het buitenland normen bestaan van 1500 meter vanaf bebouwing gaan een flink deel van de mensen die binnen deze cirkel wonen dit zeker merken bij hun nachtrust. Wetenschapplijk onderzoek maakt het verband tussen deze mega turbines en gezondheid zeer waarschijnlijk. Daarnaast regent het klachten bij bestaande Turbines bij bijvoorbeeld Houten, Hoekse Waard en Meeden.

Zeeburgereiland

Met name de 150 meter hoge mega Turbines bij de ingang van de Zeeburgertunnel zijn extreem dichtbij bebouwing: zowel op Zeeburgereiland als Schellingwoude is een bebouwd gebied binnen de 500 meter en een groot deel binnen de 1.000 meter.

500 meter is echt extreem dichtbij en een garantie tot overlast. Op Zeeburgereiland wonen nu 5.000 mensen, maar dit gaat groeien naar 15.000. In Schellingwoude wonen ongeveer 600 mensen. Ook Durgerdam ligt behoorlijk in de buurt van deze Turbines: op ongeveer 600 meter, wat echt extreem dichtbij is voor zo'n mega turbine. De Turbine staat ook nog binnen 100 meter van een volkstuinencomplex. De geluidsoverlast van het vekeer is daar enorm. Ook daar zal iets aan gedaan moeten worden.

 

IJburg Centrumeiland

Een ander kansrijk gebied voor het plaatsen van 200 meter hoge Mega Turbines is vlakbij het nog te bebouwen eilanden Strandeiland en Buiteneiland op IJburg. Deze locatie is vanaf 350 meter afstand van toekomstige bebouwing op Strandeiland (20.000 inwoners) en Buiteneiland (1000 inwoners). Dit gebied is tegen een Natura 2000 gebied aan, op deze plek verblijven veel vogels vanuit dit gebied, omdat het in de luwte van het IJsselmeer ligt bij Zuidwestenwind. Daarnaast komt dit 680 meter van Unesco gebied Vuurtoren eiland en 2 kilometer van Unesco gebied Pampus. Een enorme visuele impact voor relatief weinig opbrengst. Alle turbines op land draaien alleen met subsidie.

Diemen

En ondertussen wordt er in Diemen ook verder gewerkt aan de uitwerking van de "zoekgebieden".

Een aantal weken geleden werd aangekondigd dat de turbines aan de Diemervijfhoek geschrapt zouden worden. Wat er niet duidelijk bij werd verteld is dat er nog 2 over zouden blijven vlakbij de Vattenfall centrale.

Dit betekent nog steeds dat de oostkant van het IJburg Haveneiland tussen 500 meter en 1.500 meter van deze turbines gaan liggen. Dit zijn ongeveer 6.000 inwoners die hier waarschijnljik overlast van gaan krijgen.

 

 

Holendrecht

Hierbij een kaart van wat er allemaal in de omgeving zit:

  • 1.000 meter van het AMC: in dit ziekenhuis zijn 1.000 bedden waarin mensen overnachten die de nachtrust hard nodig hebben.
  • Het zit ook 1.000 meter van de woonwijk Holendrecht, waar 18.000 mensen wonen. Ongeveer de helft van de wijk zit binnen de 1.500 meter
  • En dit ligt ook 1.000 meter van Abcoude (8600 inwoners), met ongeveer 1/3 van Abcoude binnen de 1.500 meter.
  • En dit ligt al aan de snelweg met veel achtergrondgeluid.

De kaart beneden geeft een cirkel van 1500 meter rondom deze mega Turbine.

Driemond

Dit is een vrij groot "Kansrijk" gebied, waar binnen in principe op veel plekken deze mega turbines van 150 meter geplaatst kunnen worden. Voor deze kaart hebben we de randen van de gebieden opgezocht, deze randen zijn er niet voor niets. Wanneer je de kaart bekijkt zit Driemond (1.600 inwoners) midden in de hoek waar de klappen vallen: van 2 kanten gaat Driemond ongeveer 500 meter van windturbines afliggen. Dit zijn extreem korte afstanden waarbij grote overlast vrijwel gegarandeerd is. Dit weten we van voorbeelden uit Windpark Spui in Hoekse waard, en ook in Houten. Verder ligt ongeveer de helft van Weesp (19.000 inwoners) binnen 1.500 meter afstand van deze megaturbines, met bebouwing binnen de 1.000 meter afstand. Ongeveer een kwart van Bijlmer Oost (27.000 mensen) zit binnen de 1.500 meter van deze turbines af.

 

Wat nu?

Aangezien in het buitenland normen bestaan van 1500 meter vanaf bebouwing gaan een flink deel van de mensen die binnen deze cirkels wonen dit zeker merken bij hun nachtrust. Wetenschappelijk onderzoek maakt het verband tussen deze mega turbines en gezondheid zeer waarschijnlijk. Daarnaast regent het klachten bij bestaande Turbines bij bijvoorbeeld Houten, Hoekse Waard en Meeden. Mocht je hier wat aan willen doen? Hieronder de link naar onze website.

https://windalarm.amsterdam/nl/actie

Neem contact op met de teams die in de diverse gebieden actief zijn.