Update inzake voornemen Interale Bekostiging geboortezorg

Geachte Commissieleden,

Vorige week boden we u meer dan 17.000 persoonlijke oproepen aan samen met de petitie Noodalarmgeboortezorg.nl die door meer dan 191.000 burgers is ondertekend.

Diezelfde dag verscheen er op de website van de NOS een goed artikel dat beknopt uitlegt wat er aan de hand is met de voorstellen voor het veranderen van de financiering van de geboortezorg en de reacties van ziekenhuizen daarop.

Ook besteede de NOS aandacht aan dit onderwerp in de diverse journaaluitzendingen.

De beroepsorganisatie KNOV kwam met een opsomming van ervaringen van verloskundigen die ervaren hoe het zicht op IB de houding van verzekeraars en ziekenhuizen verandert.

Het artikel 'Suikerbabies' van Follow The Money toont aan dat de noodzaak van ziekenhuizen om de omzet te handhaven ten koste gaat van goede, betaalbare zorg. Mede in lijn met de evaluatie van het RIVM is er geen reden aan te nemen dat IB efficiencywinst of kostenbesparing oplevert. 

Alhoewel minister Kuipers aangeeft dat het 'Tweesporenbeleid' uitgangspunt is, kiezen veel verzekeraars voor het ene spoor van IB. 'Van Tweesporenbeleid is geen sprake' aldus de KNOV.

Graag treden wij in overleg over de verschillende mogelijkheden om hier een mouw aan te passen. En zo te voorkomen dat er leegloop gaat ontstaan doordat verloskundigen ermee stoppen. Net zoals dat momenteel in de huisartsenzorg gebeurt.

Wij hopen samen met u en minister Kuipers tot beter onderbouwd beleid te komen dat kan rekenen op draagvlak van alle partijen. Wilt u ons bellen om een afspraak te maken?

Namens de kwartiermakers,
Joke Klinkert RM MPH
06 167 888 33

 

tinyurl: link