Update krimpluchtvaart, fijne feestdagen en een gezond 2023

Hierbij willen we u informeren over de ontwikkelingen rondom het luchtvaardossier.

Er was aanvankelijk enige vreugde over de mededeling van minister Harbers dat zou worden ingezet op een krimp naar 440.000 vluchten. Alhoewel dat te weinig is om te voldoen aan de doelstellingen voor 2030 (60% reductie) is het een begin.

Inmiddels heeft Nederland hiermee de aandacht op zich gevestigd omdat het een primeur is in Europa (en mogelijk in de wereld). De tegenlobby is dan ook ingezet, mogelijk omdat men bang is voor een sneeuwbaleffect. De topman van de vliegtuiglobby IATA was 'furieus'.

Inmiddels heeft Harbers zijn voornemen afgezwakt (ingetrokken?). De Volkskrant citeert: 'krimp Schiphol is tijdelijk, vanaf 2027 ongelimiteerd vliegen met ‘schone’ vliegtuigen'. Het idee dat een 'technofix' op korte termijn verbetering gaat geven is niet overeenkomstig de feiten: vliegtuigen die nu zijn aangeschaft vliegen 40-50 jaar door. Het concept 'vliegtuig' is onlosmakelijk verbonden aan een enorm energieverbruik en daarmee gepaard gaande herrie en uitstoot. Duurzame brandstoffen zijn niet voorhanden.

Nu is bekend dat van de regeringspartijen niet veel te verwachten is. De wil en expertise om de publieke zaak centraal te stellen ontbreekt. Wanneer je als bewindspersoon een carriere in de private sector ambieert is het schaden van verdienmodellen van toekomstige werkgevers geen goede zet. Dit mechanisme noemt men ook wel 'netwerkcorruptie' en zit diep verankerd in het Nederlandse publieke bestel. Er zitten geen burgers in de netwerken die het meeste invloed hebben.

Volkskrant journalist Thijs Kleinpaste concludeert dan ook dat: 'Nederlandse politici die het als hun taak zien om het bedrijfsleven te dienen zijn een regelrechte ramp voor de klimaatcrisis'. 

Dat is ook de reden dat publieke belangen in de regel het onderspit delven. Zoals ook door Schipholwatch recent treffend beschreven. Actievoeren, het openbaren van misstanden en lobbiën helpen hier niet voldoende tegen. Anders was het beleid al veranderd.

Daarom is het ook van belang alle krachten te bundelen. En om de kiezer te informeren over welke partijen een stem waardig zijn bij de verkiezingen van maart 2023. Er komt een stemwijzer die momenteel wordt geactualiseerd met meest recente stemmingen uit de Tweede Kamer als bron.

Kent u dorpsraden of clubs die betrokken zijn bij het luchtvaartdossier die nog niet op de website staan vermeld? Laat het ons dan weten.

Ook komen we graag in contact met ondernemers die deze campagne willen steunen omdat minder vliegoverlast een zegen is voor de arbeidsomstandigheden of de bedrijfsvoering.

tinyurl: link