Update petitie inzake geboortezorg

Geachte,

Het afgelopen jaar heeft u de petitie van Noodalarm Geboortezorg ondertekend,  voor het behoud van keuzevrijheid en laagdrempelige toegankelijke eerstelijnszorg in de wijk. Wij willen u via deze weg bedanken voor uw steun en u informeren over wat we met de petitie hebben gedaan en gaan doen.

Vorig jaar hebben we de petitie, destijds op 60.000 handtekeningen, aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit droeg ertoe bij dat de beslissing een jaar is uitgesteld en gevraagd is met een gezamenlijke oplossing te komen, waarvoor wel draagvlak is.

Het afgelopen jaar hebben de beroepsverenigingen voor kraamverzorgsters (BO geboortezorg), verloskundigen (KNOV) en gynaecologen (NVOG, samen met Patiëntenfederatie Nederland gewerkt aan een oplossing. Deze gezamenlijke visie hebben zij gepresenteerd en biedt een basis om de zorg verder te brengen.

Echter, ondanks het feit dat er een gedragen oplossing ligt, is VWS voornemens om de integrale bekostiging toch in te voeren. Een definitieve beslissing is aanstaande en het is nu tijd om VWS en de Tweede Kamer te overtuigen dat integrale bekostiging slecht is voor de zwangere vrouw en de geboortezorg.

Dat vraagt weer om actie en we zijn blij dat we daarvoor jullie stem kunnen gebruiken!

Wij hebben de griffier verzocht de petitie aan te bieden, nu compleet met nu 72.000 ondertekenaars. En nog steeds komen er dagelijks handtekening bij!

Wij willen u nogmaals bedanken voor uw steun, dit helpt ons enorm. Wat kunt u verder doen?

  1. U kunt deze petitie onder de aandacht brengen van mensen die wellicht nog niet getekend hebben, via e-mail en social media.
    Als iedere ondertekenaar vijf extra ondertekeningen genereert komen we uit op 350.000 ondertekenaars. Dat is haalbaar en spectaculair tegelijk.
  2. De donaties die we ontvingen hebben we wat kosten kunnen dekken. Om dit tij definitief te keren zal er veel werk verzet moeten worden waar gelden voor nodig zijn. Een (extra) donatie helpt.
  3. De komende gemeenteraadsverkiezigen zijn een belangrijk signaal voor het nu nog demissionaire kabinet. Partijen die focus hebben op een goede toekomst voor de jeugd en goede preventieve- en eerstelijns gezondheidszorg verdienen steun. Ook in uw gemeente. Vergelijk daarom de verkiezingsprogramma's in uw gemeente. En kijk naar onze analyse van de landelijke partijen.

Heeft u een vraag, advies of opmerking? Laat het ons weten via info@noodalarmgeboortezorg.nl.

We houden u de komende tijd op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

tinyurl: link