Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners laten merken dat we geen windturbines willen vlakbij woningen en/of in de natuur. Alleen door nu een krachtig signaal af te geven kunnen we deze plannen keren.

  1. De petitie ondertekenen op www.windalarm.org/petitie
  2. Dien een raadsadres in over gezondheid. Wij hebben hier het voorbeeld.
  3. Vraag partijen om een motie in te dienen om de optie wind op zee te onderzoeken. We hebben hier een voorbeeld.
  4. Door uw talenten en ervaring in te zetten (juridisch, politiek, media, communicatie, creatief, website, administratie verspreiden folders). Neem hiervoor contact met ons op (info@windalarm.amsterdam).
  5. Het benaderen van de politieke partijen. U vindt de email adressen van de raadsleden hier: www.windalarm.amsterdam/raadsleden
  6. Een financiële bijdrage leveren voor publicitaire en eventuele juridische kosten. U kunt uw bijdrage overmaken op NL45TRIO0320381595 ten name van Stichting Windalarm. . Direct doneren kan via de donatielink.
  7. Door u publiekelijk tegen dit plan uit te spreken als vereniging van eigenaren of maatschappelijke organisatie. Dit kan middels een brief aan de gemeenteraad. Laat ons dit weten, dan vermelden we dat op de website.
  8. Door het pamflet op te hangen achter uw raam of op strategische punten. A2 posters kunt u als buurtbewoner gratis via info@windalarm.amsterdam bestellen. Wij komen deze dan persoonlijk en coronaproof langsbrengen.

Contact


Meldt u aan op het onderstaande e-mail en wij houden u op de hoogte van onze gesprekken met de politiek en eventuele publicitaire en juridische acties: info@windalarm.amsterdam