Kan de waarde NULL niet invoegen in kolom dbobject_item_id, tabel conf.dbo.briteviews. De kolom staat geen NULL-waarden toe. INSERT is mislukt. De instructie is beëindigd. soort:edit, naam: view_klimaatlabel_2021