Geen windturbines bij woningen en natuur

Wel op zee en in minder kwetsbare gebieden

9570 tekenden deze petitie

draaiende windmolens rondom de stad

Petitie 

Wij Amsterdammers, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

  1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
  2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

  1. de planvorming inzake de windturbines -met uitzondering van het Havengebied- te stoppen;
  2. in plaats daarvan de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
  3. en te werken aan een Amsterdams turbinepark op zee;

 

Ondertekenen

over: 150
over: 100
over: 7
over: 1300motivatie of oproep
naam & motivatie op website?

We verwerken uw ondertekening conform het privacy statement.

Mocht u het niet eens zijn met deze petitie dan vernemen we graag uw motivatie.

 

Ondertekenaars (vandaag: 98)

Onderstaand de laatste 12 ondertekenaars met een boodschap voor de politiek. De volledige lijst van oproepen staat hier.

Petra Nobel
Geen windturbines binnen 1500 meter van een bebouwde kom en geen windturbines in natuurgebieden. Liever zonnepanelen op de daken ipv van tur...
A. Lichtenbelt
Te dicht bij de woningen en het veroorzaakt gezondheidsproblemen door geluidheidsoverlast.
Ilka andringa
Ik ben enorm voor groene energie en heb ook op groenlinks gestemd. Maar dit plan met grote turbines op de grens van stad en platteland, in d...
Alie Bakker
Het aanzicht ,geluidsoverlast
Susan Zechner
Landschap ontsierend, nog meer geluidsoverlast dan alleen Ring A10, ten koste van een groot broed-/natuurgebied! Stop deze zinloze plannen!
Luuts Feenstra
Windmolens is een technologisch verouderd middel dat wordt aangehangen door conservatief denkende bestuurders die ook geen oog hebben voor g...
J.J. Tiemersma
Geen wind in het plaateland, maar ook niet bij de Randstadsteden: naar zee ermee
L.Blom
Geen windmolens in landelijke woon- en natuurgebieden!!
J.M.Overtoom
Een grove aanslag op ons woongenot binnen de A10 gevolgd door meerdere ernstige bewezen gezondheidsklachten! Kernenergie lijkt mij een goed ...
MJM Rijkenborgh
Het is vele malen beter om in de nabije toekomst aan kernenergie te denken. het is schoner dan wat dan ook. Het grote probleem is dan wel he...
A. van Velzen
Geluidsoverlast ( hebben we al genoeg van de A 10) Horizon vervuiling. Aantasting landschap
Nierop N
Teveel geluid en te dichtbij huizen/ Hebben nu genoeg Electriciteits palen /A10//Sluiseiland in aanbouw. Vele wegen rond Zeeburgereiland. Wo...