Raadsleden van de coalitiepartijen

Op 14 januari zal de Raadscommissie Financiaal Economische Zaken van Amsterdam debatteren over de plaatsing van winturbines in de zoekgebieden in Amsterdam vlakbij woningen en in kwetsbare natuurgebieden. Wethouder Marieke van Doorninck heeft op 7 december online een toelichting gegeven op de plannen met betrekking tot de zoekgebieden. Zij was zeer standvastig in haar mening dat de windturbines er moeten komen en deed weinig tot geen concrete toezeggingen.

Afgelopen week is gebleken dat de wethouder en de gemeenteraad gevoelig zijn voor emailcampagnes, want het is de eigenaren van de volkstuinen in Amsterdam gelukt om Van Doornincks’ enorme huurverhoging van de volkstuinen te stoppen.

Wat kunnen we doen om dit onzalige plan over de plaatsing van overlast-veroorzakende windturbines, vlakbij je huis en in het groen, om te buigen naar een plan dat meer draagvlak vindt bij de bewoners van Amsterdam?

Het Windalarm-team doet daarom een beroep op je om ruim voor 14 januari een eigen protestemail aan de gemeenteraadsleden van Amsterdam te schrijven. Je mag uiteraard vaker een email sturen!

 

Je kan dit doen via onderstaand stappenplan:

Voor meer informatie over de voors en tegens van windturbines kun je kijken op www.windalarm.amsterdam/bronnen

 1. In de Excel sheet vind je de namen en emailadressen van B&W en de raadsleden uit de coalitie en oppositie.
 2. Schrijf zelf je persoonlijke verhaal waarom jij vindt dat er anders moet worden omgegaan met de plaatsing van windturbines.  Hieronder wat tips, maar voel je vrij er een persoonlijke invulling aan te geven.
  • Spreek van megawindturbines en niet windmolens. Het is zware industrie.
  • Kijk naar de folder voor argumenten. Formuleer het in je eigen woorden en neem die argumenten die bij passen en waar je een sterk gevoel bij hebt.
  • Belangrijkste punt is dat we geen windturbines willen binnen 1500 meter van wijken. Het is onverantwoord voor onze gezondheid. De geluidsnormen die gehanteerd worden zijn volledig achterhaald.  Kijk naar de uitzending van Twee Vandaag van afgelopen maandag 7 december voor inspiratie (www.windalarm.amsterdam/eenvandaag)
  • Zeg niet alleen dat je tegen bent maar bied ook alternatieve opties. Daarbij kun je denken aan een nationale coördinatie i.p.v. per regio en het kijken naar alternatieven buiten de vastgestelde zoekgebieden (elders in Noord Holland, op zee, zon op daken).
   Je kunt ook kijken naar andere vormen van omgaan met energie, betere isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, etc.
 3. Geef aan dat je verwacht dat de commissie vergadering op 14 januari een advies aan de raad uitbrengt om geen turbines te plaatsen binnen 1500 meter van woonwijken en in landschappelijk waardevolle natuurgebieden. Andere gemeenteraden in Noord Holland hebben deze stap al genomen. Dit bizarre plan moet snel van tafel wil de politiek haar geloofwaardigheid behouden.
 4. Benader in elk geval de coalitie partijen maar indien mogelijk ook de oppositie, zij kunnen de coalitie binnen de raad onder druk zetten.
 5. Maak aparte e-mail berichten aan voor elk raadslid en stuur hem/haar je e-mail; (met een bult mail gaan de raadsleden niets doen dus maak hem persoonlijk). Je kunt ook per partij een email sturen. Daarbij richt je je email aan de fractievoorzitter van een politieke partij en zet de andere raadsleden van de partij in de cc. Noem de partij in je email bij naam zodat ze zich aangesproken voelen. Indien je een band hebt met een partij (lid, stemmer) dan noem dit expliciet. Pas je mail eventueel aan per partij. Geef aan dat de positie van een partij je stemgedrag gaat beïnvloeden, bijvoorbeeld bij de tweede kamer verkiezingen.
 6. Vanuit de Windalarm-kerngroep willen we graag de e-mails archiveren om dit als wapenfeit richting de raadsleden te gebruiken; als je dit goed vindt. Op deze manier kunnen wij bijhouden wanneer en hoeveel e-mails er zijn verzonden aan de raadsleden. Je kunt de mail vanuit je verzonden mail doorsturen aan raad@windalarm.amsterdam en geef kort aan naar welke partijen je de mail gestuurd hebt. Je kan bovenstaande ook in de bcc opnemen voor minimaal een mail. We willen de e-mails bundelen en aanbieden aan de raad / wethouder. Geef aan als je niet wil dat je naam daarbij staat (je email adres zullen we nooit delen met derden).

 

Donatie

Verder hebben we al redelijk wat kosten gemaakt voor het drukken van spandoeken en folders en het opzetten van een website. Omdat de strijd nog niet is gestreden en we nog veel meer actie moeten ondernemen om dit plan in goede banen te leiden, willen we jullie vragen om een bijdrage in de vorm van een donatie. Alle personen binnen windalarm werken op vrijwillige basis.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL55 INGB 0007375686 ten name van Stichting E4all o.v.v. Windalarm

of via de betaalknop op de donatiepagina.

Voel je vrij om dit bericht te delen met vrienden en collega’s buiten deze groep en bij voorbaat dank voor je inzet; laten we samen strijden tegen dit bizarre idee van de gemeenteraad!