naar onderteken

Petitie: Windturbines van land naar zee

Start op 12 december 2020 

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met het plaatsen van windmolens op land binnen 1500 meter van woningen en in natuur. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen.

Wind op zee

21868 ondertekenaars sinds 03 februari 2021

Wij inwoners van Nederland,

constateren dat:

  1. de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor het klimaatbeleid niet alleen sectoraal maar ook geografisch heeft verdeeld, zonder dat hiervan de gevolgen goed in beeld waren;
  2. in de overleggen primair belangengroepen een leidende rol speelden en bewoners hierin geen stem hadden;
  3. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee, iets waar Nederland voldoende van heeft;

en verzoekt de Regering:

  1. te stoppen met het (laten) plaatsen van turbines in natuurgebieden en gebieden dichterbij 1500 meter van woningen;
  2. de uitbreiding op zee aanmerkelijk te versnellen, bij voorkeur in samenwerking met windcoöperaties, gemeenten en particulieren;

Ondertekenen

Toon oproep (uw email blijft verborgen).
Houd me op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Oom P.T.
Soest 
Windmolens op zee, maar liever nog zonnepanelen op openbare gebouwen
Buitendijk A.
Soesterberg 
Zorg voor landelijke duurzame stroom voorziening, stop met het gemeente neutraal denken kom met landelijke concrete plannen.
(anoniem)
Soest 
Waterstof, waterstof en waterstof! Steek daar middelen in! Denk bij windturbines op zee wel ook aan zeedieren en vogeltrek! Ook geen kernafval onder de Noordzee verstoppen! Dat zijn nep oplossingen. Dus: weg met kerncentrales, megastallen en windmolens op land.
van Maurik W.
Baarn 
wees zuinig op onze natuur. voor ons en ons nageslacht.
R. J. van der Wegen
Soest 
Windmolens zijn onjuist want lossen de problemen niet op. Ze slurpen wel alle subsidies op en op lange termijn zal blijken dat kernenerie de enige verstandige oplossing is.
Smink, P.R.
Hoogland 
Stop met de verloedering van ons Eemlandschap door het plaatsen van (onmetelijk) hoge windturbines en door het aanleggen van afschuwelijke zonnevelden! Ook ons welbevinden wordt daardoor in gevaar gebracht.
Gerrist M
Leusden 
Geen windturbines maar zonnepanelen op daken en bouw een kerncentrale.
Beek F.J. ter
Leusden 
Stop met die milieu onzin. Volg eerst een maar paar natuurkunde lessen want onze milieu voorstanders worden vaak niet gehinderd door enige kennis hierover.
Holt W
Amsterdam 
ik vind het schandalig dat bijvoorbeeld Asterdam zo met zijn buren omgaat (ben zelf Amsterdammer )
Enzler C.M.
Amsterdam 
Plaats hen bij paleis Soestdijk
Bosman FWAM
Leusden 
Stop met gemeenten en provincies de RES af te dwingen, die het landschap en de inwoners van Nederland onherroepelijke schade aan doen!
Ferschtman A
Amsterdam 
Ii vraag de overheid te stoppen met het (laten) plaatsen van turbines in natuurgebieden en gebieden dichterbij 1500 meter van woningen; En de uitbreiding op zee aanmerkelijk te versnellen, bij voorkeur in samenwerking met windcoöperaties, gemeenten en particulieren;
van der Drift A.
Hall 
Stop met windmolens. Is geen schone energie! Brengt gezondheidsschade aan mens dier en natuur. Winsten voor de windturbine industrie, Uitbuiting van aarde bewoners.
Frits Hendriks
Schinnen 
Windturbines horen niet op land maar op zee. Gevaarlijk door geluid en ontsiering van heuvellandschap.
S. Muilwijk
Gorinchem 
Ik hoor veel verontrustende geluiden over overlast en gezondheidsschade voor bewoners die in de buurt van windturbines wonen. Om te voorkomen dat gezondheid en woongenot onevenredig worden aangetast lijkt het mij logisch dat locaties zeer zorgvuldig worden gekozen. En dat turbines daarnaast ook alleen worden geplaatst als ze beduidend meer energie opleveren dan de fabricatie en plaatsing kosten. Dat laatste is volgens mij ook niet altijd zo. De voordelen wegen dan niet voldoende op tegen alle nadelen. Steek het geld van de gigantische budgetten voor windturbines liever in energieneutraal maken van woningen. Maatregelen bij de bron die zorgen voor wooncomfort ipv overlast.
(anoniem)
Gorinchem 
Niet doen.
W Peters
Gorinchem 
Beter zonnepanelen
Snoek B
Gorinchem 
Graag geen windmolens in onze kostbare natuurgebieden. Wij zijn als Nederland als het land met de minste bossen van heel Europa. Laat dit dan ook niet gebeuren!
Van Asch M.P.
Gorinchem 
Groene energie is goed, maar mag nooit ten koste gaan van de gezondheid en welzijn van de burgers. Windmolens zijn bewezen slecht voor de gezondheid als ze binnen een straal van 10 maal de hoogte worden geplaatst van plekken waar mensen wonen of werken
Smits a
Gorinchem 
Houd rekening met woningen, woongenot en de natuur. Er is nog maar zo weinig van dat laatste.
van Acquoij, A.
Gorinchem 
Stop met het plaatsen van windturbines vlakbij woningen
Joosen, J. A. E. M.
Gorinchem 
Niet doen.
Schuring R
Gorinchem 
Inderdaad te dicht op bebouwing zoals getoond wordt op simulatiefoto
van Leeuwen M.J.
Gorinchem 
Liever zeezicht met af en toe een windturbine..dan in het landschap van Gorinchem in de buurt van huizen...geluids-en landschapsvervuiling en wat te denken van alle vogelslachtoffers...
(anoniem)
Laag-Keppel 
Volg de wensen van democratie en dus uw achterban en niet van geldschieters en initiatiefnemers.
Charles M.
Vriezenveen 
Met zoveel weerstand, zoek naar alternatieven voor windturbines op het platteland.
Ponsen C.
De Glind 
geen windmolens op land
(anoniem)
Malden 
Stop het toelaten en subsidiëren van investeerders die met windturbines, ten koste van omwonenden, geld verdienen met hun leed. Het schade-berokkende-oppervlak van een windturbine is al snel 7 vierkante kilometer.
Van Beek A
De Glind 
Geen windmolens op land gevaar voor mens en dier
Berendsen
Amsterdam Zuidoost 
Ongezonde mensen zijn vatbaarder voor alle virussen die er nog aankomen en zullen doodgaan! Wilt u deze ongezonde - doden op uw geweten hebben???
J.W.M.H. van de Wall
Scherpenzeel 
Stop met beschermde bevers af te schieten om een boom te redden!
(anoniem)
Amsterdam Zuidoost 
Zoek naar betere oplossingen!
(anoniem)
Amsterdam Zuidoost 
Wij willen hier geen windmolens ongezond en vervuilend
holtkamp mhh
Leusden 
Open uw ogen en kies het veilige en duurzame kernenergie.
(anoniem)
Woudenberg 
Bezint eer ge begint! In een buitengebied met zeldzame dieren deze milieu verontrustende windmolens neerzetten is net zo schadelijk als voor de mens. In veel rapporten is terug te lezen dat lichamelijke en psychische klachten toenemen na het plaatsen van windmolens. Uiteindelijk wordt dan toch weer gezocht naar andere vormen van groene energie.
Schneiders EE
Leusden 
Gelieve in deze prachtige groene omgeving geen windturbine te plaatsen
Barneveld van E.H.
Scherpenzeel 
STOP MET DEZE '' DUURZAME '' WAANZIN
de Goede P.
Holten 
Overheid. Investeer in de gezondheid van jullie burgers. Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden
Berrenstein R.E
Amsterdam Zuidoost 
Ik ben tegen windmolens in mij woonwijk
H Roelands
Alphen 
Stop met plannen die het kleine beetje landelijke omgeving wat ons land nog heeft voorgoed te veranderen in een industrieel landschap. Realiseer wat voor impact deze hoge masten hebben voor leefomgeving en natuur. En denk ook eens na over het feit dat deze opschaling van energie opwekking niet duurzaam is. Er mag ook wel eens gekeken worden hoe consument en industrie met minder energie kan leven.