Urenlange inspraak tegen windmolens: 'Niet op 350 meter van mijn kinderen’

13-1-2021, Het Parool

Liefst 160 insprekers spuwden dinsdagavond hun gal over de windmolenplannen van het Amsterdamse stadsbestuur. De digitale inspreekbijeenkomst in de gemeenteraad werd een lange zit, want na een uurtje waren er pas twaalf aan het woord geweest.

Vrees voor landschap

Dat Amsterdammers zelf moesten ontdekken dat plekken vlakbij hun huis worden genoemd als mogelijke locaties voor windenergie, maakte hun woede alleen maar groter. “Als er een stoeptegel wordt gelicht krijg ik daar twee brieven over, en daarna nog één dat-ie weer recht ligt,” mopperde Olaf Smits die op Zeeburgereiland woont. “Nu bleef het stil. Dat tast het vertrouwen in de overheid aan.” Het draagvlakonderzoek van het gemeentelijke statistiekbureau OIS is volgens hem ‘gestuurd’.

IJburger Tim Klein Haneveld klaagde over de mogelijkheden die er waren om mee te praten. “We mochten de turbines over de kaart heen en weer slepen, maar we mochten ze niet naast de kaart plaatsen.”

Verder wordt gevreesd voor het landschap. Zo waarschuwde IJburger Arno Pronk voor een ‘planologische chaos met een confetti van windmolens’. Harmen Bos hekelde de ambitie om zo veel mogelijk energie binnen Amsterdam zelf op te wekken. “We kunnen dit niet binnen Amsterdam oplossen. Daar is de stad te druk voor.”

Voor de gemeenteraadsleden was het een lange zit. De insprekers kregen allemaal één minuut, maar na een klein uurtje waren er pas twaalf aan de beurt geweest. “Als we zo doorgaan, zitten we hier morgen nog,” zei voorzitter Aysegül Kilic. Na twee uur waren er nog honderd te gaan.

www.parool.nl/amsterdam/urenlange-inspraak-tegen-windmolens-niet-op-350-meter-van-mijn-kinderen~b0755bf2/