Bijdragen Windalarm Burgerberaad Amsterdam

Aspect

Bijgaand de bijdrage van Windalarm Amsterdam aan het Burgerberaad. Wij hebben ons het afgelopen jaar verdiept in alternatieven opties voor windturbines en we denken dat deze van pas kunnen komen voor het halen van de doelstellingen van het Burgerberaad. Tegelijkertijd maken wij hopelijk ook duidelijk dat we eerder minder dan meer windmolens wensen.

 

  1. Alternatieven Windmolens (introductie)
  2. Zon op dak potentie onderschat 
  3. Potentie zon op dak Amsterdam
  4. Amsterdam moet juist inzetten op zon (en niet op wind) 
  5. Urgenda: meer wind-op-land niet meer nodig – zie ook het rapport Tussen Kolen en Parijs
  6. Zon voor wind, concrete voorstellen voor meer zon in Amsterdam
  7. Alternatieven voor wind in Amsterdam, presentatie voor het college en de raad
  8. Flyer: waarom geen megawindturbines in de stad
  9. Lichtgewicht zonnepanelen voor bedrijfsdaken
  10. 30 miljoen extra subsidie voor Amsterdamse windmolens

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 52

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws