Wat staat er in het Collegeakkoord?

Aspect

In het Collegeakkoord dat in 2018 is gesloten staat over winenergie het volgende: "Amsterdam wil het potentieel aan windenergie in Amsterdam maximaal benutten". Er is geen andere overheid die de gemeente daartoe verplicht.

Er wordt van uit gegaan dat zowel op land als op zee de mogelijkheden moeten worden benut. Alleen ontbreekt de argumentatie daarvoor. Als je twee zakken aardappelen moet kopen die bij de ene supermarkt beter en goedkoper dan bij de andere. dan koop je er twee in dezelfde winkel. 

Het Groenlinks college in de Provincie Noord-Holland wil dat gemeenten op hun uitdrukkelijke verzoek mogen afwijken van de 600 meter grens die de provincie hanteert om geluidsnormen te handhaven. Verder is de subsidieregeling SDE++ zo gemaakt dat molens die op inefficiente plekken staan en te weinig wind vangen extra subsidie kunnen krijgen.

Bronnen:

Documenten

Tags:

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws