Energie

Thema

Havenbedrijf Rotterdam, Koole Terminals, Chiyoda Corporation en Mitsubishi Corporation gaan gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het op commerciële schaal importeren van waterstof naar een van de terminals van Koole in de Rotterdamse haven, waarbij gebruik gemaakt wordt van Chiyoda’s bewezen techniek voor opslag en transport van waterstof: SPERA Hydrogen.

lees verder

Netbalancering met tuinders, elektrische auto’s, windturbines en elektrische boilers is de nieuwe realiteit. Dat stelt hoogspanningsnetbeheerder TenneT na een 3-jarige proef op de markt voor regelvermogen.
 

lees verder

NIJMEGEN - Op een stuk grasland van vijftig hectare langs de A73 staan liefst 90.000 zonnepanelen gepland. Maar pal daarnaast ligt Bijsterhuizen, met 160 hectare het grootste bedrijvenpark van Gelderland. Dronebeelden wijzen uit dat daarop nog geen zonnepaneel te zien is.

lees verder

Op veel plekken in het land is verzet tegen de komst van windturbines. In regio’s die al te maken kregen met deze windturbines merken mensen de gevolgen daarvan voor hun gezondheid. Het is een belangrijk signaal dat het RIVM een expertisecentrum is gestart dat kijkt naar de gevolgen voor de volksgezondheid als er windturbines worden geplaatst. 

lees verder

De netbeheerders werken hard aan het energienet van de toekomst. In de tussentijd loopt het net in Nederland de komende jaren op steeds meer plekken tegen zijn grenzen aan. Alle provincies in Nederland hebben op dit moment al in meer of mindere mate te maken met krapte op het elektriciteitsnet.

lees verder

De Raad van State bepaalde vandaag dat de Regering een onderbouwde norm moet stellen inzake de hinder van windturbines op land. Het ministerie van EZK heeft dit tot op heden nagelaten en ontkende publiekelijk vergunningen mogelijk in strijd zijn met de wet. Dat terwijl uit interne e-mails blijkt dat het ministerie dit wel degelijk als risico zag.

lees verder

Er kan een streep door de plannen voor windturbines in het historische Geingebied, aan de uiterste zuidgrens van Amsterdam. Een meerderheid van de gemeenteraad van De Ronde Venen heeft zich uitgesproken tegen het plaatsen van windturbines binnen de gemeentegrenzen.

lees verder

Klimaatorganisatie Urgenda presenteert donderdag een plan - een "boek" zoals ze het zelf noemt - waarin ze ervoor pleit minder zonne- en windenergie in weilanden en de vrije natuur te produceren. "Er zijn genoeg andere plekken waar dat kan", zegt directeur Marjan Minnesma tegen NU.nl. "Bovendien hebben we op land al genoeg windmolens om de klimaatdoelstellingen te halen."

lees verder

LEUSDEN De gemeente moet een campagne in de Leusder Krant beginnen om met goede informatie tegenwicht te bieden aan de actiegroep Windalarm Leusden. Die probeert met advertenties steun te krijgen in hun strijd tegen het plaatsen van windmolens op Leusdens grondgebied.

lees verder

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid de motie van SP-Kamerlid Renske Leijten aangenomen om te zorgen dat zonnepanelen op daken de norm wordt. 125 van de 150 Kamerleden stemden voor de motie.

lees verder

De Tweede Kamer eist dat er op korte termijn onderzoek wordt gestart naar de gezondheidseffecten van windmolens op omwonenden. De experts moeten verder specifiek onder de loep nemen of het net als in andere landen noodzakelijk is een strengere afstandsnorm te hanteren.

lees verder

Gemeenten vertellen hun burgers dat windturbines geaccepteerd moeten worden omdat er op zee niet voldoende ruimte zou zijn. Deze bewering is onjuist als de gegevens van het PBL in ogenschouw worden genomen.

lees verder

NewMotion is een onderdeel van Shell. Het bedrijf biedt in totaal 60.00 laadpalen voor elektrische auto’s aan en heeft de ambitie om dit in 2025 uit te breiden naar 500.000. Dat zijn laadpalen bij bedrijven en bij particulieren. Het bedrijf doet ieder jaar een onderzoek naar het elektrisch rijden.

lees verder

Corina Stins, inwoner van Zuidoost, was zo ontdaan over de gemeentelijke plannen voor windturbines, dat ze besloot om samen met filmmaker Rodolfo Vejar een korte film te maken te maken over haar stadsdeel.

lees verder

Bestuurders in de regio U16 willen meer tijd nemen om tot een gedragen consensus te komen. Daarnaast willen zij meer tijd om de participatie met inwoners en belanghebbenden goed te doorlopen en om volksvertegenwoordigers goed te informeren over de RES 1.0.

lees verder

Netbeheer Nederland heeft informateur Mariëtte Hamer een brief gestuurd met 5 belangrijke randvoorwaarden die het nieuwe kabinet moet creëren voor een tijdige realisatie van een klimaatneutraal energiesysteem.

lees verder

Hoe kunnen we het eigenaren van grote daken makkelijker maken om zonnepanelen te plaatsen? Een relevante vraag waar de provincie Zuid-Holland met het aanvalsplan Zon op Dak antwoord op wil geven. Onderdeel van dit plan is de subsidieregeling ‘Zonnig-Zuid-Holland. Daarmee willen we bereiken dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op Zuid-Hollandse grote daken komen. Gedeputeerde Berend Potjer en wethouder Liesbeth van Tongeren (Den Haag) bijten de spits af.

lees verder

Voorlopig wordt er geen vergunning voor windmolens verleend door de gemeente Enschede. Dat maakt wethouder Niels van den Berg bekend nadat inwoners zich hebben mogen uitspreken over de lokale Energievisie.

lees verder

Het ‘zoekgebied’ voor windmolens bij de Zeeburgertunnel is zó klein, dat het wel als locatie mag worden beschouwd.

lees verder

Eind maart kregen we een korte blik op de toekomst gepresenteerd. Zon en wind waren op een aantal dagen goed voor meer dan 75 procent van de elektriciteitsvraag. Het absolute record viel op 29 maart, met 77 procent.

lees verder

Hieronder leest u meer over de diverse aspecten. Onderaan elk alrtikel kunt u dan doorklikken naar de volgende of terug naar de vorige. Bij een artikel staan gerelateerde nieuwsberichten.

Gerelateerde organisaties

Heeft u suggesties? info@burgerplatform.nu.