Nieuws

16-11-2021: Anna en Camiel in discussie met deelraad Noord en portefeuilehouder Saskia Groenewoud over het gebrek aan communicatie met DB van Noord.
3-11-2021:

Actiegroep Windalarm roept op om te stoppen met windturbines in Amsterdam, todat er meer duidelijk is over de gevaren voor de volksgezondheid. De RIVM-rapporten over gezondheidsschade door windturbines bij omwonenden, waar de politiek zich tot nu toe op baseert, zijn namelijk wetenschappelijk onhoudbaar.

3-11-2021: UTRECHT - De conclusie dat windturbines slechts lichte klachten als hinder en slaapverstoring veroorzaken, zoals het RIVM in 2020 concludeerde, deugt niet en moet van tafel, stelt epidemioloog Dick Bijl. In opdracht van Windwiki, een collectief van bezorgde artsen, hield hij de onderliggende studies voor de geruststellende RIVM-publicatie tegen het licht.
1-11-2021:

Windalarm verdiepte zich het afgelopen jaar in alternatieve opties voor windturbines nabij bewoners en natuur en denkt dat deze van pas kunnen komen voor het halen van de doelstellingen van het Burgerberaad.

Ga naar de 10 bijdragen

 

27-10-2021: Het RIVM heeft in rapporten over de gezondheidseffecten van windturbines niet gemeld dat er in onderliggende studies sprake was van belangenverstrengeling. Dat zegt onderzoeker aan de Universiteit Twente Joris van Hoof in het ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur.
21-10-2021:

Gemeenteraad Amsterdam Commissie FED over een lening van 450.000 Euro aan Amsterdam-Wind coöperatie voor onderzoek tot het plaatsen van turbines in het Noorder-IJplas park en Keerkringpark in Amsterdam-Noord. De omwonenden en de oppositie in de raad willen deze inbreuk op de leefomgeving van tienduizenden Amsterdammers niet.

11-10-2021: Baggerbedrijf en offshore-specialist Van Oord heeft een nieuw installatieschip besteld voor de bouw van een volgende generatie offshore windturbines. Het schip kan turbines met een vermogen tot 20 megawatt (MW) plaatsen.
3-10-2021: In Amsterdam-Noord, vlakbij de Noorder-IJplas, worden op dit moment windturbines gerealiseerd. Omwonende Peter Verbeek is aanwezig bij de participatiesessies, en vertelt hoe de bewoners buiten spel worden gezet.
30-8-2021: De gemeente hervat op 2 september het participatieproces voor windturbines in Amsterdam. In de zogenaamde reflectiefase wordt een afwegingskader gemaakt voor de plaatsing van turbines binnen de gemeentegrenzen. In het proces blijkt echter een bijrol weggelegd voor omwonenden van de zoekgebieden.
1-8-2021: De overheid luistert nauwelijks naar omwonenden bij de aanleg van windturbines. ‘De rechtsbescherming van de burger wordt aangetast’, volgens emeritus hoogleraar Albert Koers. Een onverwacht tegengeluid komt er vanuit het Europees Hof van Justitie.