Najaarsronde SDE++ 2020: 3.535 megawattpiek aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd, 51 procent op daken

Onbekend

Datum: 10-6-2021 SolarMagazine

Tot op heden zijn 3.426 projecten met zonnepanelen goedgekeurd binnen de eerste openstellingsronde van de SDE++ die in het najaar van 2020 plaatsvond. Het gaat om 3.535 megawattpiek aan vermogen.

In totaal werden vorig jaar november 3.989 subsidieaanvragen voor zonnepanelen ingediend. Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius meldt dat de beoordeling van de subsidieaanvragen nog altijd niet volledig is afgerond. Wel is inmiddels het merendeel van de aanvragen beoordeeld en zijn de meeste subsidiebeschikkingen afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Van de 3.426 projecten voor zon-pv, wordt gemeten naar aantal projecten 97 procent gerealiseerd op daken. Gemeten naar vermogen is 51 procent van de projecten dakgebonden en 49 procent drijvend of grondgebonden.

3,3 megaton
In totaal krijgen de tot nu toe goedgekeurde projecten voor maximaal 4,6 miljard subsidie euro. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk zo'n 3,3 megaton CO2-reductie per jaar op. Het grootste deel van het subsidiebudget, maximaal 2,1 miljard euro, is toebedeeld aan het Porthos-project in de Rotterdamse haven, waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen (CCS). Hier staat een CO2-reductie tegenover van 2,34 megaton CO2 per jaar. Tot slot zijn er ook verschillende beschikkingen uitgegeven voor andere nieuwe technieken in de SDE++, zoals restwarmte, warmtepompen en elektrische boilers.

84 procent
Voor zon-pv is, uitgedrukt in vermogen, inmiddels 84 procent van de projecten goedgekeurd en gemeten naar aantallen zelfs 86 procent. RVO zal naar verwachting de komende weken het resterende budget beschikken en dan kan het aantal van ruim 3.300 dakgebonden pv-projecten nog verder oplopen. Wel meldt de staatssecretaris dat het resterende budget naar verwachting naar elektrische boilers, warmtepompen en biomassa zal gaan.

Categorie

Aantal aanvragen

Totaal beschikt budget (in miljoenen euro's)

Beschikt vermogen (in megawatt(piek))

CO2-afvang en opslag*

6

2.123

325

Zon-pv op daken

3.317

1.120

1.803

Zon-pv op veld of water

109

853

1.732

Elektrische boiler

9

249

310

Warmtepomp

25

124

75

Windenergie

13

99

107

Biomassa warmte en WKK

2

64

33

Restwarmte

2

20

15

Biomassa gas

1

16

6

Zonthermie

2

0

0

Totaal

3.486

4.669

-

* Het aangevraagd vermogen voor CCS verwijst naar CO2-reducerend vermogen en is uitgedrukt in tCO2/uur

304 projecten afgewezen
Het subsidiebudget van de najaarsronde 2020 was in totaal 5 miljard euro. Er werden 4.112 subsidieaanvragen ingediend voor een budgetclaim van 6,4 miljard euro.

Van het totaal aantal ingediende aanvragen zijn er 304 projecten inmiddels om verscheidene redenen afgewezen of ingetrokken door de indiener. Bijvoorbeeld in het geval van een onvolledige aanvraag of op basis van inhoudelijke gronden vanwege geen of een onjuiste vergunning, een dubbele aanvraag en/of een gebrek aan toestemming van de locatie-eigenaar of een geldige transportindicatie.

Primeur
Yesilgöz-Zegerius over de tussentijdse resultaten: 'Ik ben verheugd dat we aan bijna 3.500 duurzame en kosteneffectieve projecten subsidie kunnen toekennen. Dat is niet alleen keihard nodig voor onze klimaatdoelen, maar ook om de transitie betaalbaar te houden. Positief is ook dat we ruim 3.300 zon-op-dakprojecten met subsidie ondersteunen, waardoor we de schaarse ruimte in Nederland optimaal benutten en bedrijven en organisaties met hun eigen dak een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Ook de subsidie voor de ontwikkeling van het Porthos-project springt er voor mij uit. Dat wordt het eerste grootschalige CCS-project in de EU. Een mooie primeur die bovendien een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatdoelen.'

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 16620

tinyurl: link