Netbalancering met tuinders, elektrische auto's, windturbines en elektrische boiler nieuwe realiteit

Nieuws

Datum: 14-7-2021 SolarMagazine

Netbalancering met tuinders, elektrische auto’s, windturbines en elektrische boilers is de nieuwe realiteit. Dat stelt hoogspanningsnetbeheerder TenneT na een 3-jarige proef op de markt voor regelvermogen.
 

In een toekomst met steeds minder grootschalige energiecentrales kan netbalancering plaatsvinden met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen.

FCR, mFRRda en aFRR

TenneT heeft nu besloten na de markt voor primaire reserve (Frequency Containment Reserves, FCR) en de markt voor noodvermogen (manual Frequency Containment Reserve directly activated, mFRRda) ook de markt voor regelvermogen (automatische Frequency Containment Reserve, aFRR) open te stellen voor balancing service providers (BSPs) met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen.

Met de grootschalige pilot die de afgelopen 3 jaar is uitgevoerd, is volgens de hoogspanningsnetbeheerder aangetoond dat ook duurzame energiebronnen en decentrale assets goed in staat zijn regelvermogen te leveren en daarmee TenneT kunnen ondersteunen om het elektriciteitssysteem te balanceren. Tijdens de pilot zijn nieuwe datacommunicatietechnologieën tussen de marktpartij en TenneT geïmplementeerd, is de rol van de onafhankelijke aggregator en Balancing Services Providers (BSP’s) verder uitgewerkt en is de methodiek voor de verificatie van levering aangepast. Hiermee zijn barrières weggenomen voor de levering van regelvermogen door de BSP’s.

Balanceringsreserves

TenneT koopt balanceringsreserves in om de netbalans te handhaven en is hiervoor nu nog veelal afhankelijk van grote productie-eenheden. Omdat grootschalige opwek mogelijk in de toekomst niet altijd in voldoende mate beschikbaar is, moet TenneT ook kunnen leunen op kleinschalige decentrale opwek. Nieuwe marktpartijen willen de balanceringsmarkt bedienen als BSP’s: Balancing Service Providers (BSPs). Samen met de marktpartijen onderzoekt TenneT of deze nieuwe technologieën inderdaad geschikt zijn om balancing services te leveren en welke eisen/processen een barrière tot levering vormen.

Van warmtepomp tot windmolen

De afgelopen 3 jaar hebben 7 pilotpartijen deelgenomen aan de aFRR-markt met  decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen.

Vandebron en Next Kraftwerke/Jedlix met elektrische auto’s, met Engie en Scholt Energy/Enervalis met windturbines, Energie Samen/Escozon als energiecoöperaties, Enova met warmte-krachtkoppelingen (wkk’s) en demand response bij tuinders en Sympower met warmtepompen.

Volgens TenneT hebben ze allemaal laten zien dat ze snel genoeg hun productie/consumptie aan kunnen passen en daarmee kunnen ondersteunen in de systeembalans. Door in de echte markt deel te nemen en niet in een pilotomgeving zijn de barrières boven tafel gekomen en hebben TenneT en de pilotpartijen in open dialoog mogelijke oplossingen besproken.

Overgebleven barrières

Wel zijn nog een aantal uitdagingen geïdentificeerd waar TenneT de komende tijd gezamenlijk met een aantal marktpartijen mee aan de slag gaat. Een van die uitdagingen is de positie van de BSP en de relatie tot andere relevante marktrollen zoals de leverancier, degene die de factuur stuurt aan de klant en de programmaverantwoordelijke, de balansverantwoordelijke van de klant. Een aanpassing van de consumptie/productie door een BSP heeft impact op de leverancier en de programmaverantwoordelijke omdat er andere energiehoeveelheden gemeten worden in dat kwartier en er daardoor andere energiehoeveelheden met de klant afgerekend moeten worden. Een andere barrière is de implementatie van een slimmemeter-allocatie om ook echt flexibiliteit te kunnen ontsluiten.

De meeste huishoudens zijn nu nog profielklanten, wat betekent dat de energiemeter maar één keer per jaar wordt uitgelezen en het consumeren op momenten van overschot niet toegerekend kan worden aan de betreffende klant. Om deze reden kan een profielklant niet deelnemen aan de onbalansmarkt of andere vormen van netwerkondersteuning. De implementatie van collectieve slimmemeter- allocatie, wat betekent dat iedereen als standaard een slimmemeter-allocatie heeft, waarbij de slimme meter elk kwartier wordt uitgelezen, zal hier een belangrijke rol in spelen. Dan kan extra consumptie op momenten van overschot wel worden toegerekend aan de betreffende klant.

Eerder

28 februari 2020

TenneT demonstreert succesvol netbalancering met decentrale duurzame energie

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 9142

tinyurl: link