Update Noodalarm geboortezorg, wat kunt u doen?

Geachte ondertekenaar,

Het afgelopen jaar heeft u de petitie van Noodalarm Geboortezorg ondertekend, omdat u net als wij voor het behoud van keuzevrijheid en laagdrempelige toegankelijke eerstelijnszorg in de wijk bent. En daarmee tegen de invoering van integrale bekostiging. Wij willen u via deze weg bedanken voor uw steun en u informeren over wat we met de petitie hebben gedaan en gaan doen.

Vorig jaar hebben we de petitie, destijds op 40.000 handtekeningen, aangeboden aan de Tweede Kamer. Uw stem heeft er toe bijgedragen dat de Kamer heeft gevraagd de beslissing met een jaar uit te stellen. Om partijen de kans te geven om tot een gezamenlijke oplossing te komen, waarvoor wel draagvlak is.

Het afgelopen jaar hebben de beroepsverenigingen voor kraamverzorgsters (BO geboortezorg), verloskundigen (KNOV) en gynaecologen (NVOG), samen met Patiëntenfederatie Nederland gewerkt aan een oplossing. Deze gezamenlijke visie hebben zij gepresenteerd en biedt een basis om de zorg verder te brengen.

Echter, ondanks het feit dat er een gedragen oplossing ligt, is VWS voornemens om de integrale bekostiging toch in te voeren. Een definitieve beslissing is aanstaande en het is nu tijd om VWS en de Tweede Kamer te overtuigen dat integrale bekostiging slecht is voor de zwangere vrouw en de geboortezorg.

Dat vraagt weer om actie en we zijn blij dat we daarvoor jullie stem kunnen gebruiken!

Wij hebben de griffier verzocht de petitie aan te bieden, nu compleet met minimaal drie keer meer handtekeningen dan vorig jaar. En nog steeds komen er dagelijks handtekening bij!

Wij willen u nogmaals bedanken voor uw steun, dit helpt ons enorm. Wat kunt u nog voor ons doen? U kunt deze petitie onder de aandacht brengen van mensen die wellicht nog niet getekend hebben, dus zoveel mogelijk delen.

Wij zijn actief op de sociale media en daar kunt u ons vinden, onze berichten liken en vooral delen.
Wanneer u de berichten deelt vergeet ons dan niet te taggen, zo kunnen potentiële nieuwe ondertekenaars ons snel en makkelijk vinden. Wij proberen steeds een nieuw bericht te plaatsen zodat u ook steeds weer opnieuw kunt delen. Via de sociale media is het bereik het grootst, dus volg, like en deel!

U kunt ook op de website bij het kopje ‘Doe mee’ materiaal vinden waarmee u via What’s app uw contacten kan bereiken om bij hen de petitie onder de aandacht te brengen. Deel deze met de link naar de website www.noodalarmgeboortezorg.nl en zeg het voort!

Daarnaast kunt u ons helpen met een donatie. Om dit tij definitief te keren zal er veel werk verzet moeten worden waar gelden voor nodig zijn.

We houden u de komende tijd op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Kwartiermakers Noodalarm geboortezorg
Joke Klinkert, Antje Martje Bakker, Vivian Robben, Marieke Smith, Linda Rentes

tinyurl: link