Update petite Krimpluchtvaart

Beste ondertekenaar van de petitie Krimp de Luchtvaart,

Hierbij een eerste update van ons team. Allereerst hartelijk dank voor uw steun. Veel mensen hebben hun handtekening voorzien van een persoonlijke oproep. Het toont aan hoe groot de betrokkenheid is bij dit onderwerp.

Hoe meer mensen ons initiatief steunen des te groter onze invloed. Heeft u de petitie al gedeeld met familie en bekenden?

Inmiddels ondersteunen ook grote milieuorganisaties en veel bewonersorganisaties de petitie. Een compleet overzicht is te vinden op deze pagina. Het logo van uw bewoners- of milieuorganisatie ook in de lijst? Neem dan contact op met relaties@krimpluchtvaart.nl.

De krimp lijkt te zijn ingezet!

Gisteren kopte De Telegraaf met "Kabinet zet mes in Schiphol: luchthaven moet zeker 10 procent inkrimpen". Als reden wordt gegeven dat de geluidshinder te groot is voor omwonenden en de hinder niet te reduceren is zonder krimp. Nieuwe plannen en vliegroutes kunnen hooguit "per saldo" minder hinder beloven, waarbij de hinder voor een grote groep omwonenden afneemt maar juist explosief toeneemt voor een kleinere groep. Wij zetten onze vraagtekens bij zo’n uitleg. De aankondiging komt vlak voor de verwachte uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar ultrafijnstof rond Schiphol. De uitkomsten zijn volgens ingewijden zeer somber. Ook krijgen we volgend jaar meer duidelijk over de aanpak van de stikstofuitstoot door de luchtvaart. Wordt hier al voorzichtig geanticipeerd? En hoe zit het eigenlijk met de regionale luchthavens? Van Groningen Airport Eelde tot Maastricht Aachen Airport, vrijwel alle kleine Nederlandse luchthavens proberen zich nu te profileren. Vechtend voor bestaansrecht hopen ze op verplaatsing van vluchten van Schiphol naar hun eigen, veelal verlieslijdende, vliegveld. Zo zou een krimp van Schiphol geen enkel voordeel bieden voor het klimaat.

Toch is de aangekondigde krimp een overwinning, niet eerder was de kanteling in het denken op regeringsniveau zo duidelijk. Reden genoeg om dit te vieren met een beperkt feestje. Maar we zijn er nog niet: de luchtvaart zal ook na deze eerste krimpronde teveel stikstof, ultrafijnstof, CO2 en  kankerverwekkende stoffen uitstoten. Voor heel Nederland heeft de regering een doelstelling van 60% CO2-reductie ten opzichte van 1990. Als dit wordt toegepast op de luchtvaartindustrie komen we uit op het niveau van 1965. Door dit slim te regelen en vooral de hubfunctie te beperken, zijn de nadelen voor ons land te overzien. Vrijwilligers en organisaties achter Krimp de luchtvaart kunnen dus nog niet achterover leunen!


Fossielvrij NL
Wie ook niet achterover leunen zijn de mensen van Fossielvrij NL. Zij willen een einde aan KLM's misleidende reclames over 'duurzaam vliegen'. Daarom dagen ze KLM voor de rechter. De Krimp Luchtvaart coalitie steunt Fossielvrij NL in deze strijd. Graag ook uw aandacht voor hun petitie op duurzaamvliegenbestaatniet.nl. Teken deze ook alstublieft.

Klimaatmars Rotterdam, zondag 19 juni
Op de Klimaatmars, aanstaande zondag, zijn we aanwezig in het Krimp Luchtvaart-blok. Loopt u met ons mee? We verzamelen om 12:30 uur hier op de Binnenrotte, vlakbij een groot videoscherm en tegenover het restaurant Loetje. Voor wie zich vroeg meldt hebben we een groot Krimp de luchtvaart protestbord, maar het is natuurlijk nog leuker als u zelf iets maakt.

Regionale luchthavens
De afgelopen weken zijn er regionaal en landelijk diverse debatten gevoerd over onder meer de verduurzaming van de luchtvaart, de lange rijen bij Schiphol en de rol die regionale vliegvelden hierin kunnen spelen. De luchtvaartlobby heeft haar eigen woordvoerder in het parlement. De VVD zette bij monde van Daniël Koerhuis in op verspreiding van de vluchten. Dat terwijl de capaciteit van deze vliegvelden nauwelijks toereikend is om het verschil te maken en verduurzaming van de luchtvaart afhankelijk is van enorme technologische doorbraken die door deskundigen van de vier technische universiteiten in ons land onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk worden genoemd..

In Rotterdam is de participatie rond vliegveld RTHA chaotisch verlopen, bewonersvertegenwoordigers stapten uit het overleg en de Rotterdamse politiek weigert te tekenen voor het zogenaamde voorkeursscenario waarmee het vliegveld een nieuw luchthavenbesluit wil bemachtigen. Het videoverslag van de provinciale vergadering vindt u hier.

In Limburg namen Provinciale Staten een onbegrijpelijk besluit om het verlieslijdende Maastricht Aachen Airport open te houden. Ook luchthaven Groningen Airport Eelde kijkt reikhalzend uit naar meer vakantievluchten van Schiphol.

Heeft u vragen of wilt u helpen? Neem dan contact op via relaties@krimpluchtvaart.nl.

Met vriendelijke groeten,

De mensen van de Krimp Luchtvaart Coalitie

tinyurl: link