Provinciale Staten

Veel van de zoekgebieden in Amsterdam en omringende gemeenten liggen op een afstand van minder dan 600 meter van woningen. De provincie Noord-Holland hanteert een minimale afstand van windturbines op woningen van 600 meter. Maar die norm heeft zij speciaal voor de metropoolregio Amsterdam losgelaten.

De provincie heeft dus een sleutel tot het plaatsen van windturbines in handen. Want met het loslaten van de 600-meter grens stelde de provincie voldoende draagvlak als voorwaarde. Laat de provincie dus weten dat dat draagvlak er niet is. En laat ze weten dat veel mensen zich zorgen maken dat er mogelijk windturbines op zeer dichtbij woningen geplaatst gaan worden.

Het Windalarm-team doet een beroep op je om een eigen protestemail aan de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland te schrijven. Je mag uiteraard vaker een email sturen!

 

Je kan dit doen via onderstaand stappenplan:

Voor meer informatie over de voors en tegens van windturbines kun je kijken op www.windalarm.amsterdam/bronnen

 1. In de Excel sheet link vind je de namen en emailadressen van de commissaris van de Koningin, de gedeputeerden en de statenleden uit de coalitie en oppositie.
 2. Schrijf zelf je persoonlijke verhaal waarom jij vindt dat er anders moet worden omgegaan met de plaatsing van windturbines.  Hieronder wat tips, maar voel je vrij er een persoonlijke invulling aan te geven.
  • Spreek van megawindturbines en niet windmolens. Het is zware industrie.
  • Kijk naar de folder voor argumenten. Formuleer het in je eigen woorden en neem die argumenten die bij passen en waar je een sterk gevoel bij hebt.
  • Belangrijkste punt is dat we geen windturbines willen binnen 1500 meter van wijken. Het is onverantwoord voor onze gezondheid. De geluidsnormen die gehanteerd worden zijn volledig achterhaald.  Kijk naar de uitzending van Twee Vandaag van afgelopen maandag 7 december voor inspiratie (www.windalarm.amsterdam/eenvandaag)
  • Doordat alle gemeenten, zoals Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Weesp en meer hun windmolens plaatsen op plekken waar bewoners uit buurgemeenten hinder ondervinden, is de gemeenteraad niet de plek waar de bewoners die hinder ondervinden vertegenwoordigd worden. Nu dreigt iedereen de hinder naar zijn buren te verschuiven. Dit is absoluut niet democratisch. Burgers worden hier tegen elkaar uitgespeeld. Hier moet de provincie zijn verantwoordelijkheid nemen!
  • Zeg niet alleen dat je tegen bent maar bied ook alternatieve opties. Daarbij kun je denken aan een nationale coördinatie i.p.v. per regio en het kijken naar alternatieven buiten de vastgestelde zoekgebieden (Op zee, zon op daken).
   Je kunt ook kijken naar andere vormen van omgaan met energie, betere isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, etc.
 3. Geef aan dat je verwacht dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en de 600 meter grens handhaaft. Dit bizarre plan moet snel van tafel wil de politiek haar geloofwaardigheid behouden.
 4. Zie ook dit blog van de Gedeputeerde Stigter, waarin hij aangeeft dat de 600 meter grens niet wordt losgelaten als bewoners dat niet willen. Zeg dat je als bewoner verwacht dat de provincie deze belofte houdt. (https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Februari_2020/Blog_Edward_Stigter_leefbaarheid_en_energietransitie_hand_in_hand)
 5. Benader in elk geval de coalitie partijen maar indien mogelijk ook de oppositie, zij kunnen de coalitie binnen de raad onder druk zetten.
 6. Maak aparte e-mail berichten aan voor elk raadslid en stuur hem/haar je e-mail; (met een bult mail gaan de statenleden niets doen dus maak hem persoonlijk). Je kunt ook per partij een email sturen. Daarbij richt je je email aan de fractievoorzitter van een politieke partij en zet de andere statenleden van de partij in de cc. Noem de partij in je email bij naam zodat ze zich aangesproken voelen. Indien je een band hebt met een partij (lid, stemmer) dan noem dit expliciet. Pas je mail eventueel aan per partij. Geef aan dat de positie van een partij je stemgedrag gaat beïnvloeden, bijvoorbeeld bij de tweede kamer verkiezingen.
 7. Vanuit de Windalarm-kerngroep willen we graag de e-mails archiveren om dit als wapenfeit richting de statenleden te gebruiken; als je dit goed vindt. Op deze manier kunnen wij bijhouden wanneer en hoeveel e-mails er zijn verzonden aan de statenleden. Je kunt de mail vanuit je verzonden mail doorsturen aan ps@windalarm.amsterdam en geef kort aan naar welke partijen je de mail gestuurd hebt. Je kan bovenstaande ook in de bcc opnemen voor minimaal een mail. We willen de e-mails bundelen en aanbieden aan de provincie. Geef aan als je niet wil dat je naam daarbij staat (je email adres zullen we nooit delen met derden).

 

Donatie

Verder hebben we al redelijk wat kosten gemaakt voor het drukken van spandoeken en folders en het opzetten van een website. Omdat de strijd nog niet is gestreden en we nog veel meer actie moeten ondernemen om dit plan in goede banen te leiden, willen we jullie vragen om een bijdrage in de vorm van een donatie. Alle personen binnen windalarm werken op vrijwillige basis.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL45TRIO0320381595 ten name van Stichting Windalarm.

of via de betaalknop op de donatiepagina.

Voel je vrij om dit bericht te delen met vrienden en collega’s buiten deze groep en bij voorbaat dank voor je inzet; laten we samen strijden tegen dit bizarre idee van de gemeenteraad!