Zonnepanelen beter inpasbaar en leveren meer op

Aspect

De potentie van zonnestroom is in Amsterdam ongeveer het tienvoudige van de 17 turbines die men wil bijplaatsen. Dus met iets (10%) meer ambitie op zongebied zijn de turbines al minder nodig.

De achterliggende berekening is als volgt:

Uit de Concept RES Amsterdam pagina 21:

"De totale potentie van de daken als plek om zonne- energie op te wekken is 1.100 MW (groot en klein). De ambitie is om de helft daarvan, oftewel 550 MW (520 GWh) in 2030 te realiseren, waarvan 400 MW (380 GWh) op grote daken."

Een windturbine in de landelijke/stedelijke omgeving heeft ongeveer 2300 vollast uren per jaar. De opgewekte energie van een 3Mw turbine per jaar is dus 3 x 2300 is 6900MWh is afgerond 7GWh.

Dus 1040 GWh energie van zonnepanelen is gelijk aan 1040 / 7 is 150 windturbines van 3 Mw

Documenten

Tags:

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 101

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws