Turbines zijn schadelijk voor de gezondheid

Aspect

Van dieren is bekend dat zij door laagfrequent geluid worden verdreven. Nieuw wetenschappelijk onderzoek maakt nu ook duidelijk dat mensen ernstig ziek kunnen worden. Audioloog Jan De Laat bepleitte onlangs bij EenVandaag een norm van 10 keer de ashoogte als afstandsnorm. Ook het voorzorgsbeginsel verplicht de overheid tot voorzichtigheid.

Deze uitzending van EenVandaag gaan mogelijk bijdragen aan een kentering in het beleid. het is de moeite waard deze even te bekijken omdat alles thema's in een notendop aan de orde komen.

De megaturbines in Amsterdam komen zeer dicht (tot 350 meter) op woonwijken. Er is toenemend bewijs dat windturbines voor veel mensen belastend zijn. Ze produceren een permanent laagfrequent (brom) geluid dat ver draagt.

De Nederlandse geluidsnormering beschermt bewoners niet: de norm is gebaseerd op berekende jaargemiddelden zodat langdurige piekbelasting is toegestaan. Daarmee is de gezondheid van bewoners vogelvrij verklaard.

Uit recent onderzoek door klinisch fysicus Jan de Laat van het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) blijkt dat 10% van de omwonenden klachten heeft waaronder veel stress en slaapproblemen. Daarnaast hebben mensen met reeds bestaande hartklachten een grotere kans op een beroerte en / of hartinfarct. Ook dieren ervaren dit geluid als zeer belastend.

Naar aanleiding van deze nieuwe gezondheidsinzichten heeft Duitsland onlangs de afstandsnorm op 1000 meter gezet. De Laat adviseert een afstand van minimaal 1500 meter tot woningen voor turbines met een as hoogte van 150 meter. Ook de Raad van State erkent dat bewoners tot 1500 meter belanghebbend zijn (en dus hinder kunnen ondervinden). Dat is bij de huidige plannen heel IJburg (zie plaatje).

Overlastcirkel gebaseerd op onderzoek LUMC

Figuur uit het technisch onderzoek van Pondera voor Amsterdam met mogelijke locaties voor windturbines, aangevuld met een ‘overlastcirkel’ per locatie. De radius is gebaseerd op het big-data onderzoek van Jan de Laat (LUMC) waarin een afstand van minimaal 1,5 km en een geluidsterkte van maximaal 35dB op de gevel wordt geadviseerd. Voor bewoners binnen de cirkels geldt een gezondheidsrisico.


Voorzorgsbeginsel verplicht vermijden onnodige risico's

Ten aanzien van milieu en gezondheid geldt in Nederland het voorzorgsbeginsel. Dit houdt in dat de overheid beschermende maatregelen kan nemen tegen mogelijk schadelijke milieueffecten van een situatie, ook als die effecten nog niet onomstotelijk zijn bewezen. Het beginsel gaat dus over de vraag hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid. Provincies en gemeenten werd bijvoorbeeld geadviseerd om bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk te vermijden dat kinderen langdurig in de magneetveldzone van een hoogspanningsleiding verbleven vanwege de aanwijzingen dat deze de kans op leukemie bij kinderen verhoogden – inmiddels is er voor deze relatie overigens voldoende bewijs.

Het is tijd dat het voorzorgsbeginsel ook wordt toegepast bij de bouw van windturbines in de bewoonde omgeving, omdat ook hier ruim voldoende aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade bij omwonenden.
Dit pleidooi is gedaan door Sylvia Van Manen, huisarts in Den Bosch en verscheen 30 maart 2020 in Medisch Contact. HIer vindt je veel literatuurverwijzigingen en medische gegevens. Onder andere over de invloed van geluid op de ontwikkeling van hersenen bij kinderen.
 

Andere verwijzingen

  1. http://www.platformstorm.nl/werkgroepen/media
  2. https://www.youtube.com/watch?v=H5j-EftX8U4
  3. ZDF-documentaire over Infrasound
  4. https://docplayer.nl/9443400-Pilot-kennisplatform-windenergie-kennisbericht-geluid-van-windturbines-versie-i-o.html

Documenten

 

Documenten

Tags:

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 855

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws